Zaloguj się

Sposób działania jest równie ważny jak to, co robimy

  •  Michał Koralewski
  • Kategoria: Logistyka

O korzyściach i wyzwaniach z zastosowania robotyzacji i automatyzacji w procesach logistycznych rozmawiamy z Antonym Hayesem, dyrektorem ds. informatyki na Europę w GXO.

Michał Koralewski: Jakie innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki firma GXO aktualnie wdraża lub planuje wdrożyć w najbliższej przyszłości?

Antony Hayes: Obecnie wprowadzamy więcej automatyzacji i robotyki niż kiedykolwiek. Są to zarówno coboty, czyli roboty współpracują- ce, roboty, skanery wizyjne, zautomatyzowane pojazdy kierowane AGV, zautomatyzowane roboty mobilne AMR, jak i roboty typu towar do człowieka. Korzyści, jakie zapewniają, stanowią przełomowe rozwiązania dla na- szych klientów i pracowników. Główne zalety to podnoszenie bezpieczeństwa operacji magazynowych, ich produktywności, wydajności i opłacalności, co jest szczególnie ważne w czasach wysokiej inflacji, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności naszych pracowników.

Dla przykładu w naszym centrum logistycznym w Bor, w Czechach, wdrożyliśmy rozwiązanie automatyki I-pack, która zmniejsza zużycie tektury potrzebnej do przygotowania zamówień dla wiodącej platformy internetowej z branży zoologicznej. Każda z sześciu maszyn do zamykania kartonów może nie tylko obsłużyć do 700 kartonów na godzinę, ale także zmniejszyć ich rozmiar, aby dokładniej dopasować go do pakowanego produktu. Dzięki temu każdy transport może obsłużyć o 30% większą liczbę zamówień. Dodatkowo urządzenie odciążyło ponad 10 pracowników, którzy zamiast powtarzalnych czynności, mogą wykonywać pracę o większej wartości dodanej na pozostałych stanowiskach magazynowych.

Globalnie 30% naszych przychodów pochodzi z rozwiązań zautomatyzowanych, podczas gdy średnia dla branży wynosi zaledwie 8%. W pierwszym kwartale 2023 r. GXO ustanowiło nowy rekord w zakresie wdrażania technologii operacyjnych, zwiększając łączną liczbę naszych technologii i zautomatyzowanych rozwiązań o 64% rok do roku.

Naszym celem we wprowadzaniu techno- logii i automatyzacji jest odpowiadanie na konkretne potrzeby naszych klientów. Zaczynamy od określenia wyzwań i celów klienta, a następnie opracowujemy niestandardowe rozwiązanie, aby zapewnić, że inwestuje on w sposób, który zmaksymalizuje przewagę konkurencyjną, jaką logistyka zapewni jego firmie.

Wdrożenie rozwiązania to dopiero początek. Nieustannie oceniamy technologie, które ewoluują szybciej niż kiedykolwiek. Przyjmujemy wieloletnią perspektywę rozwoju działalności każdego klienta i tego, jak inwestycja w logistykę wpłynie na jego biznes. Firmy potrzebują operatorów logistycznych, którym mogą zaufać i którzy przeprowadzą je przez zakrojoną na szeroką skalę ocenę technologiczną.

GXO return 1

M.K.: Jakie korzyści operatorzy logistyki kontraktowej uzyskują z zastosowania robotyzacji i automatyzacji w procesach logistycznych, a także jakie wy- zwania muszą przezwyciężać?

A.H.: Każdego dnia szukamy możliwości pod- noszenia jakości obsługi naszych klientów.

Nasi inżynierowie oceniają najbardziej odpowiednie technologie, aby zoptymalizować przepływ produktów przez nasze magazyny na podstawie specyficznego profilu zapasów i wolumenu każdego klienta. Przykładowo, niedawno przekształciliśmy ręczne procesy pakowania w całkowicie zintegrowane i zautomatyzowane rozwiązanie dla klienta z branży odzieżowej, który prowadzi sprzedaż wielokanałową. Usprawnienie to zmniejszyło koszt pakowania klienta o 91%, a jego całkowity koszt o 18%. Poza poprawą kosztów konwersja ta stworzyła niezwykłą przewagę konkurencyjną dla klienta dzięki skróceniu czasu cyklu i lepszej obsłudze konsumenta końcowego.

Nie jest to odosobniony przykład. Gdy wprowadzamy większą automatyzację, tworząc bardziej zaawansowane rozwiązania, produktywność klientów wzrasta. GXO stanowi najczęściej mniej niż 1% wydatków w budżecie klientów, podczas gdy może zapewnić im ponad 10-krotny zwrot z inwestycji dzięki niższym kosztom logistycznym, wyższym przychodom i szybszemu obrotowi zapasami.

Korzyścią jest również wzrost jakości obsługi, bezpieczeństwa i zaangażowania pracowników.

Największym wyzwaniem jest wspieranie klientów w rozwijaniu ich wizji, tak aby mogli dostrzec wyjątkowy zwrot z inwestycji w technologie oraz tworzenie doskonałych i zrównoważonych łańcuchów dostaw.

M.K.: W jaki sposób technologie oparte na sztucznej inteligencji wpływają na optymalizację i zarządzanie łańcuchem dostaw? Jakie oszczędności można dzięki nim osiągnąć?

A.H.: Technologie oparte na sztucznej inteligencji mogą znacznie usprawnić łańcuch dostaw. Mogę podać trzy krótkie przykłady z naszego doświadczenia.

Operator Eye firmy Körber to rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, które zwiększa wydajność działających maszyn poprzez śledzenie wzorców błędów i autonomiczne minimalizowanie przestojów i interwencji człowieka w procesie kompletacji. Gdy Operator Eye zdobędzie wystarczającą wiedzę od operatora, automatycznie resetuje maszynę, poprawiając dostępność i wydajność.

Innym przykładem jest nasze partnerstwo technologiczne z Robotic Assistance Devices. Wspólnie opracowujemy zaawansowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, aby poprawić bezpieczeństwo i wydajność operacji logistycznych. Urządzenia te wykonują różnorodne zadania, w tym nadzór i analizę wideo, oraz zapewniają wirtualne bariery i dodatkowe zabezpieczenia zapasów produktów o wysokiej wartości; łączą robotykę z zaawansowanym nadzorem i analizą wideo, sztuczną inteligencją i oprogramowaniem i mogą wykonywać powtarzalne zadania, często w od- ległych lokalizacjach, aby wspierać i rozszerzać działania ludzi w zakresie zapewniania ochrony.

We współpracy z Datasparq w Wielkiej Brytanii wdrożyliśmy rozwiązania sztucznej inteligencji, które pomogły zwiększyć wydajność, wygenerować oszczędności i zmniejszyć wpływ na środowisko poprzez optymalizację tras transportowych. W przypadku wiodącego brytyjskiego detalisty Iceland poprawa wydajności tras zredukowała odległość pokonywaną z jednego magazynu o ponad 900 tys. km rocznie, zmniejszając zużycie oleju napędowego o ponad 25 tys. litrów i zmniejszając emisję CO2  o ponad 720 ton.

Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał, aby uczynić logistykę bardziej wydajną, produktywną i opłacalną, a my już widzimy tego efekty w naszych operacjach na całym świecie.

GXO Dexterity

M.K.: Jakie wyzwania związane z bezpieczeństwem danych i ochroną prywatności musi rozważać Państwa firma w kontekście rosnącej automatyzacji i zbierania danych w procesach logistycznych?

A.H.: Wierzymy, że nasza zdolność do przetwarzania danych i działania na ich podstawie jest kluczową przewagą konkurencyjną i wyróżnikiem GXO, dlatego traktujemy dane jako jeden z naszych najcenniejszych aktywów.

Nasza ocena istotności, przeprowadzona we współpracy z niezależną firmą, wykazała, że bezpieczeństwo informacji, w tym prywatność i ochrona danych oraz bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych wraz z zawartymi w nich danymi, jest również naj- wyższym priorytetem dla naszych klientów, inwestorów i pracowników.

Dbamy o bezpieczeństwo i ochronę naszych danych i przestrzegamy wszystkich krajowych i międzynarodowych przepisów ustawowych i wykonawczych regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych.

M.K.: Jakie kroki podejmują Państwo w celu zminimalizowania ryzyka i zwiększenia elastyczności w logistyce kontraktowej, zwłaszcza w zmiennym środowisku rynkowym?

A.H.: Podchodzimy do wszystkich kwestii logistycznych z perspektywy naszych klientów, zadając sobie pytanie, w jaki sposób możemy sprostać ich wyzwaniom i wspierać, aby od- nosili sukcesy.

Przyjmując takie podejście, stworzyliśmy i opracowaliśmy GXO Direct, nasze rozwiązanie logistyki współdzielonej, które oferuje natychmiastowy dostęp do wysokiej jakości przestrzeni, technologii i usług po niższych kosztach.

W obecnym, szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym firmy bardziej niż kiedykolwiek poszukują skali i technologii, a tak- że elastyczności i doświadczenia, jakie może zapewnić im operator logistyczny, poprzez wsparcie ich planów rozwoju przy jednoczesnej minimalizacji kosztów operacyjnych. Dokładnie to oferujemy w ramach GXO Direct, niezależnie od wielkości klienta, od startupów po globalne firmy. Możemy zapewnić elastyczną przestrzeń, szybkie wdrażanie nie- standardowych rozwiązań, zarządzanie zwrotami i przywracaniem pełnej wartości produktów, a wszystko to w opłacalnym pakiecie.

M.K.: Jakie działania firma GXO podejmuje w kontekście zrównoważonego rozwoju w obszarze logistyki, a tak- że czy istnieją cele dotyczące redukcji emisji i zwiększenia efektywności energetycznej?

A.H.: W GXO kierujemy się przekonaniem, że sposób, w jaki działamy, jest równie ważny jak to, co robimy.

Nasze kierownictwo koncentruje się na istotnych, ambitnych, ale i osiągalnych celach ESG stanowiących część strategii biznesowej GXO. Innymi słowy, postrzegamy ESG jako prawdziwą przewagę konkurencyjną, co znajduje odzwierciedlenie w naszych ambitnych celach środowiskowych. Są nimi osiągnięcie poziomu 80% globalnych operacji z wykorzystaniem oświetlenia LED do 2025 r., 80% globalnego wskaźnika zmniejszenia odpadów składowanych na wysypiskach do 2025 r., 30% redukcji emisji gazów cieplarnianych (zakres 1 i 2) do 2030 r. w porównaniu z poziomem bazowym z 2019 r., 50% energii odnawialnej na całym świecie do 2030 r., 100% neutralności pod względem emisji CO2  (zakresy 1 i 2) do 2040 r.

Ciężko pracujemy, aby osiągnąć te cele. Współpracujemy z klientami na całym świecie, aby pomóc im osiągnąć ich własne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez szeroki zakres działań, w tym czyszczenie, sortowanie, naprawianie i odnawianie pro- duktów, zamiast wysyłania ich na wysypiska śmieci. Zajmujemy się również recyklingiem odpadów w magazynach, w tym tektury falistej, drewnianych palet i tworzyw sztucznych; dostosowujemy rozmiar opakowań, aby zużywać mniej materiałów i przestrzeni ładunkowej ciężarówek oraz instalujemy wentylatory o dużej objętości i niskiej prędkości (HVLS), które są bardziej wydajne niż klimatyzatory.

GXO bridal 1

M.K.: W jaki inny sposób operatorzy logistyczni mogą integrować logistykę kontraktową z działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju (na przykład poprzez zastosowanie ekologicznych opakowań czy efektywniejsze trasy dostaw)?

A.H.: Wiele innowacji w logistyce wpływa na zwiększenie zaangażowania w kwestie zrównoważonego rozwoju w naszej branży i dla naszych klientów.

Wcześniej wspomniałem o wykorzystaniu sztucznej inteligencji do optymalizacji tras dostaw, a także o innych innowacjach, które rewolucjonizują sposób, w jaki podchodzimy do zrównoważonego rozwoju.

Aby podać kilka przykładów z Europy Środkowej, mogę powiedzieć o naszym centrum logistycznym w Kutnie w Polsce, gdzie wdrożyliśmy system regałów paletowych dla firmy Kellanova. System poprawia gęstość i wydajność magazynowania, skracając proces paletowania o 90%, zmniejszając zużycie plastiku o 85% oraz poprawiając ergonomię i bezpieczeństwo pracowników.

Innym przykładem jest centrum logistyczne w Czechach, o którym wspomniałem już wcześniej.

Oprócz dostosowania magazynu do wymogów BREEAM poprzez zastosowanie oświetlenia LED i paneli słonecznych w celu zwiększenia efektywności energetycznej obiektu, z sukcesem zmniejszyliśmy również, a w nie- których przypadkach wręcz wyeliminowaliśmy, zużycie papieru i plastiku do wypełniania paczek, wdrażając zautomatyzowane maszyny do zmniejszania wysokości dla blisko 99% zamówień.

GXO petfood1

M.K.: Wykorzystując technologię, skalę i doświadczenie w globalnych łańcuchach dostaw, operatorzy logistyczni mogą pomóc swoim klientom w przestrzeganiu zasad 3R: redukcji, ponownego użycia i recyklingu. Jak centra logistyczne przyszłości pomagają klientom realizować założenia gospodarki o obiegu zamkniętym?

A.H.: Gospodarka o obiegu zamkniętym koncentruje się na maksymalizacji wartości przy jednoczesnej minimalizacji odpadów na każdym etapie cyklu, więc wysoce wydajne łańcuchy dostaw odgrywają naturalną i ważną rolę w jej funkcjonowaniu.

Chociaż wiele elementów logistyki można zoptymalizować pod kątem zużycia energii i zasobów, jeden z obszarów zasługuje na szczególną uwagę. Chodzi o zarządzanie logistyką zwrotów, w której GXO posiada wielkie doświadczenie.

Zwracany produkt traci na wartości z każdym dniem spędzonym w magazynie, zamiast w miejscu sprzedaży. Wraz ze spadkiem wartości produktu wzrasta prawdopodobieństwo, że produkt ten zostanie znacznie przeceniony lub wysłany na wysypisko śmieci. Właśnie dlatego wydajna logistyka zwrotów jest tak ważna w gospodarce, gdzie zwracanych produktów jest coraz więcej.

W branży modowej aż cztery na każde 10 pro- duktów zakupionych online jest zwracanych. Aby pomóc naszym klientom w efektywnym zarządzaniu tymi zwrotami, oferujemy za- awansowane zautomatyzowane rozwiązania, takie jak np. kamery skanujące, które szybko skanują zwracane przedmioty pod kątem wad, a następnie płynnie sortują je zgodnie z poziomem renowacji wymaganym w celu ponownej odsprzedaży.

Nasze centrum logistyczne w Poznaniu dedykowane przywracaniu pełnej wartości produktów zostało wyposażone w urządzenia opracowane na miejscu, które usprawniają procesy odzysku towarów poprzez szycie, usuwanie zapachów, naprawę obuwia oraz usuwanie plam parą. Urządzenia te przyspieszają proces zwrotów i pomagają naszym klientom odzyskać maksymalną wartość zwracanych przedmiotów.

Innym przykładem maksymalizacji wartości zwrotów jest nasza współpraca z marką odzieży dziecięcej Polarn O.Pyret (PO.P). Wspólnie opracowaliśmy nowy model łańcucha dostaw, który umożliwia odsprzedaż używanych ubrań. Dzięki dedykowanej platformie, po otrzymaniu zwróconego produktu, rozpoczynamy proces przywracania jego pełnej wartości, aby za- gwarantować, że zostanie on odsprzedany w najlepszym stanie. Przedmioty są sortowane i opatrywane nowym kodem kreskowym w celu identyfikacji, a w razie potrzeby poddawane lekkim naprawom, następnie profesjonalnie fotografowane, klasyfikowane według ich stanu, co pozwala na adekwatną wycenę, oraz pakowane, magazynowane i przygotowane do odsprzedaży.

Efektywne zarządzanie zwrotami również w znacznym stopniu przyczynia się do zrównoważonego rozwoju.

Według BBC Earth zwroty produktów na całym świecie generują ok. 5 mld funtów odpadów każdego roku. Wszystkie te odpady po- wodują emisje gazów cieplarnianych, które można zmniejszyć poprzez wydajne operacje magazynowe.

Aby gospodarka o obiegu zamkniętym odniosła sukces, producenci i sprzedawcy detaliczni będą musieli przemyśleć sposób produkcji i dystrybucji swoich produktów, nie tylko aby osiągnąć własne cele finansowe i zrównoważony rozwój, ale także aby spełnić oczekiwania klientów końcowych.

GXO jest zaangażowane we wspieranie swych klientów w osiąganie sukcesu w gospodarce o obiegu zamkniętym. Już teraz nasze doświadczenie w zakresie zwrotów w branży modowej, elektroniki użytkowej i innych branżach przynosi niezwykłe rezultaty: 96% wszystkich zwrotów trafia do odsprzedaży, ok. 3% jest przekazywanych na cele charytatywne, a mniej niż 1% na wysypiska śmieci. Dysponujemy technologią, skalą i do- świadczeniem niezbędnymi do optymalizacji logistyki zwrotów, obniżenia kosztów, zwiększenia wydajności i poprawy ogólnego do- świadczenia zakupowego przy jednoczesnym wsparciu gospodarki o obiegu zamkniętym.

M.K.: Jakie nowe rozwiązania technologiczne będą dominować na rynku logistyki w 2024 r.?

A.H.: W ciągu ostatnich 12–18 miesięcy po- jawiły się nowe modele komercyjne, które sprawiają, że automatyzacja magazynów jest bardziej modułowa i dostępna dzięki wykorzystaniu technologii adaptacyjnej. Są to głównie technologie, takie jak AMR i roboty- ka, które wymagają niewielkiej infrastruktury i mogą być wdrażane tam, gdzie są potrzebne i kiedy są potrzebne.

W obecnej sytuacji, kiedy klienci chcą ograniczać swe koszty, istnieje wiele możliwości wdrażania rozwiązań technologii adaptacyjnych, które mają zwykle niskie lub nawet zerowe koszty początkowe, zapewniają więc szybszy zwrot z inwestycji i możliwość ich przenoszenia między różnymi lokalizacjami.

Równolegle obserwujemy postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji, które stworzą więcej możliwości automatyzacji w magazynie i nie przewidujemy spowolnienia tego trendu.

Ze względu na sytuację demograficzną na świecie i wzrost opłacalności technologii rozwój automatyzacji będzie nadal przyspieszał. GXO może zidentyfikować najbardziej zaawansowane i wydajne technologie oferowane przez najlepszych dostawców na rynku. Wykorzystując naszą skalę, doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w celu zwiększenia efektywności kosztowej, sprawiamy, że pro- ces ten jest tak prosty i dostępny dla naszych klientów, jak to tylko możliwe.

Artykuł pierwotnie opublikowany w czasopiśmie logistyka 1/2024.

Zaloguj się by skomentować