Zaloguj się

Systemy bezpieczeństwa jako sposób na zwiększenie wydajności lotnisk

Tylko w 2023 roku polskie lotniska obsłużyły ponad 52 miliony pasażerów. To o 27,4% więcej niż rok wcześniej. Wzmożony ruch wymusza na obiektach liczne modernizacje, ale niestety czasem mogą one mieć sprzeczne priorytety. Przykładowo, przeznaczenie znacznej części finansów na systemy służące bezpośrednio pasażerom może ograniczyć budżet potrzebny na rozwinięcie systemów zaplecza.

Problem ten występuje zwłaszcza w starszych portach lotniczych, które rozwijały się z biegiem czasu i ciągle muszą adaptować się do ewoluującego rynku. W planowanych inwestycjach można zaprojektować wszystkie systemy od zera, opierając się na najnowszych technologiach. Lotniska działające od dawna poszerzały swoje możliwości, nabywając nowe systemy, co wytworzyło informatyczną wieżę Babel – wiele różnych środowisk, które nie potrafią płynnie wymieniać się informacjami.
Kluczem do sukcesu, jak w wielu branżach, może być unifikacja, wykorzystująca i porządkująca ogromne ilości danych z różnych źródeł. Jednym z obszarów, w którym modernizacja infrastruktury może przynieść znaczące korzyści, jest unifikacja systemów bezpieczeństwa fizycznego na otwartej platformie, takiej jak Genetec™ Security Center, która integruje dane z wielu systemów lotniskowych. Może to pomóc portom lotniczym w zaangażowaniu się w długoterminową transformację biznesową w celu sprostania zmieniającemu się krajobrazowi bezpieczeństwa i prywatności. Dzięki zunifikowanej platformie, lotniska mogą usprawnić i zautomatyzować operacje, co prowadzi do poprawy jakości obsługi pasażerów.

Unifikacja zabezpieczeń w celu zwiększenia wydajności
Zabezpieczenie środowiska lotniskowego za pomocą tysięcy kamer, czujników i urządzeń w różnych lokalizacjach jest trudnym przedsięwzięciem, a może być jeszcze bardziej wymagające, jeśli operatorzy zabezpieczeń muszą korzystać w jednym momencie z wielu systemów oraz interfejsów i są zalewani różnorodnymi alertami.
Unifikacja systemów bezpieczeństwa fizycznego wiąże się z przejściem od odizolowanych, autonomicznych systemów do otwartej platformy, która łączy systemy zarządzania materiałem wizyjnym (VMS), systemy kontroli dostępu (SKD), systemy wykrywania naruszeń strefy operacyjnej lotniska i perymetru, automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ALPR) i inne funkcje w jednym interfejsie. Po ujednoliceniu, system, w ramach jednego narzędzia zapewnia pełny obraz tego, co dzieje się w całym połączonym środowisku w danym momencie, wraz z narzędziami do reagowania w czasie rzeczywistym.
Otwarta, ujednolicona platforma bezpieczeństwa może również wykorzystywać wiele technologii wykrywania włamań (radar, systemy napłotowe, analiza wideo, wykrywanie i identyfikacja dronów itp.) do wykrywania potencjalnych zagrożeń na dużych obszarach, takich jak płyta lotniska oraz okalająca ją strefa ochronna, w celu zwiększenia bezpieczeństwa lotniska, w tym samolotów, pasażerów i personelu. Po automatycznym śledzeniu na mapach geograficznych, ruchome cele mogą być wyświetlane i weryfikowane w stosunku do pozycji samolotu ADS-B, dzięki czemu personel ochrony lotniska może szybciej oceniać i reagować na zagrożenia oraz natychmiast rozpoznawać zweryfikowane samoloty w celu zmniejszenia liczby fałszywych alarmów.

Ulepszone, zautomatyzowane procedury operacyjne
Gdy pasażerowie przybywają na lotnisko lub z niego odlatują, dane i analizy wideo rejestrowane przez systemy ALPR, mogą pomóc w utrzymaniu płynnego ruchu pojazdów w punktach wejścia i wyjścia, ostrzegając personel o pojawiających się problemach. Po wykryciu pojazdów, zatrzymanych w niedozwolonych obszarach lub po zliczeniu pojazdów w określonym czasie, można zautomatyzować proces wysyłania personelu, aby szybko rozwiązać potencjalne problemy. Pracownicy mogą również korzystać z ALPR, aby sprawdzić, kiedy parkingi są zatłoczone i odpowiednio szybko przekierować ludzi do innych obszarów, wprowadzając informację do systemu elektronicznego oznakowania miejsc parkingowych.

Po przylocie, analiza wideo z systemów VMS może wskazać drogę pasażerów przez lotnisko. W przypadku systemów odizolowanych, operatorzy nie mają pełnego obrazu tworzenia się kolejki, co zmniejsza ich zdolność do efektywnej koordynacji i komunikowania się z zespołami w celu zarządzania przepływem pasażerów. Dzięki zunifikowanej platformie bezpieczeństwa dane mogą być pozyskiwane z różnych źródeł — kamer, czujników, systemu kontroli dostępu, aplikacji analitycznych oraz innych — i wizualizowane na jednym pulpicie nawigacyjnym, dostosowanym do potrzeb użytkownika. Progi można łatwo ustawiać i zmieniać, aby ostrzegać operatorów o ich osiągnięciu, dzięki czemu mogą oni szybciej reagować na zmieniającą się sytuację.
Ponadto, monitorowanie całkowitej liczby podróżnych w sklepie lub restauracji albo śledzenie długości kolejek ułatwia określenie, kiedy potrzebny jest dodatkowy personel, aby uniknąć przedłużających się opóźnień i poprawić ocenę jakości obsługi pasażerów. Porty lotnicze mogą również korzystać z systemów kontroli dostępu, które pomagają im zrozumieć, ile osób znajduje się w poszczególnych obszarach, aby lepiej zarządzać przepływem pasażerów oraz zajętością poszczególnych stref, tak by było ono zgodne z przepisami.

Transformacja procedur operacyjnych specyficznych dla lotnisk
Gdy porty lotnicze są w stanie scentralizować dane za pomocą systemu bezpieczeństwa technicznego, mogą usprawnić procedury w całym zakresie obsługi pasażerów i procedur operacyjnych oraz zająć się konkretnymi wskaźnikami KPI w oparciu o priorytety lotniska.
Dane z systemów informacji powietrznej (FIS), Bazy Danych AODB, Wizualnego Systemu Dokowania Statków Powietrznych (VDGS), systemów obsługi bagażu (BHS), ADS-B i innych, można zintegrować z otwartą, ujednoliconą platformą bezpieczeństwa, w celu realizacji rzeczywistych i praktycznych scenariuszy, takich jak:

  • Zmniejszenie wąskiego gardła w kolejkach imigracyjnych, bagażowych i bezpieczeństwa: Wiele lotnisk pobiera informacje o lotach i bramkach do systemu Genetec Security Center, aby uzyskać wgląd i pomóc w planowaniu zasobów w okresach wzmożonego ruchu. Wykorzystanie danych z rozkładu lotów pozwala oszacować szczytowe tłumy lub np. zmodyfikować reklamę komercyjną w określonych obszarach w oparciu o dane demograficzne pasażerów.
  • Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez zrozumienie i uwzględnienie czasu kołowania: Dzięki połączeniu ADS-B, informacji o locie i bramce w Genetec Security Center, oraz systemów VMS i SKD, można zobaczyć, kiedy dany lot przylatuje do bramki i ile czasu zajmuje personelowi przypisanie identyfikatora w celu obsługi samolotu. Gdy czas osiągnie określony próg, system uruchamia alarm. Dzięki temu pracownicy lotniska mogą szybko zauważyć problem, zidentyfikować jego przyczynę i podjąć niezbędne działania, aby samolot szybko został obsłużony.
  • Szybka reakcja na potrzeby pasażerów lotów medycznych: W sytuacji lotu z pasażerem wymagającym pomocy medycznej problemem był brak widoczności rozkładu lotów, który wymagał ręcznego procesu sprawdzania różnych ekranów w centrum operacji bezpieczeństwa. Dzięki wprowadzeniu informacji o AODB i przydziale bramek do Genetec Security Center wyposażonego w funkcję kontroli misji, lotnisko jest teraz w stanie oznaczać loty, tworzyć automatyczne alerty o przylocie interesującego lotu i generować proces, który musi być przestrzegany przez operatora.
Zaloguj się by skomentować