Zaloguj się

WIEDZA

Raport Webfleet – bezpieczeństwo na drodze jest największym problemem europejskich kierowców samochodów dostawczych

Webfleet, rozwiązanie Bridgestone do zarządzania flotą, opublikował wyniki nowego badania przeprowadzonego wśród prawie 1000 europejskich kierowców samochodów dostawczych. Wyniki pokazują, że zawodowi kierowcy postrzegają bezpieczeństwo na drogach, korki i infrastrukturę drogową jako poważne wyzwania. Choć większość twierdzi, że chce korzystać z większej liczby rozwiązań cyfrowych, które mogą pomóc im zachować bezpieczeństwo, uniknąć korków i poprawić wydajność, każde z rozwiązań omówionych w ankiecie jest używane przeciętnie tylko przez jedną trzecią respondentów.

Jak rozliczyć się z kierowcą?

Ostatni miesiąc wakacji przyniósł istotne zmiany w zakresie delegowania kierowców w transporcie drogowym. 19 sierpnia 2023 roku w życie weszły nowe przepisy Pakietu Mobilności, które zmieniają sposób rozliczania wynagrodzeń polskich kierowców skierowanych do pracy na terytorium innego kraju UE. Kluczowe jest zwiększenie zakresu świadczeń, które można odliczyć od podstawy składek na ubezpieczenia społeczne.

Co zawodowi kierowcy cenią najbardziej?

Rynek usług transportu drogowego od wielu lat zmaga się z problemem braku kierowców. Jak wynika z danych IRU (Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego) na świecie brakuje aż 2,6 miliona kierowców zawodowych. Pod koniec 2021 r. w Europie było 420 tys. wakatów, w Polsce 80 tys. Sytuacja nie uległa poprawie, a dla firm transportowych wciąż wyzwaniem jest nie tylko pozyskanie do pracy kierowców, ale też zatrzymanie ich w firmie na dłużej. Dzisiaj oprócz dobrego wynagrodzenia, ważny jest rozwój umiejętności a przede wszystkim nowoczesne miejsce pracy.

Jak zachęcić kierowcę do pozostania w firmie? Poradnik PITD

Polskie firmy transportowe borykają się od lat z deficytem kierowców zawodowych. Międzynarodowa Unia Transportu (IRU) w opracowaniu „Tackling the European Driver Shortage” szacuje obecny niedobór kierowców w Polsce na około 140 tys. Według raportu PwC, w 2022 roku niedobór kierowców o pożądanych umiejętnościach, z wysokim prawdopodobieństwem będzie się pogłębiał do poziomu blisko 200 tys. (20% popytu na pracę). Do 2025 roku luka ta powiększy się do 300 tys. Należy zatem działać już dziś. Polski Instytut Transportu Drogowego opracował raport, który stanowi kompleksowy poradnik – „50 sposobów jak zatrzymać kierowcę w firmie i doprowadzić do jej rozwoju” stworzony wraz z branżowymi praktykami.

Rok po wprowadzeniu kolejnych zasad w Pakiecie Mobilności

Pakiet Mobilności miał na celu regulację działań branży TSL, podwyższenie jakości wykonywanych usług oraz ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko. Dodatkowo wprowadzał on nowe zasady dotyczące kabotażu oraz warunków pracy i wynagradzania kierowców, co miało prowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zarobki kierowców zawodowych w 2022 roku - RAPORT

Około 6% polskiego PKB wypracowuje branża TSL. Z roku na rok zwiększa się liczba brakujących kierowców na rynku. Jak zmniejszyć ich rotację? Czy dalej podnosić ich wynagrodzenia a może zaproponować pozapłacowe bonusy, aby zostali w firmie? Pakiet Mobilności znacząco zmienił rynek transportowy. Wpłynął także na zarobki kierowców zawodowych w 2022 roku. Jak zmieniły się wynagrodzenia kierowców w ostatnich latach? Już od sześciu lat roku Polski Instytut Transportu Drogowego przygotowuje pełną analizę zarobków kierowców zawodowych w Polsce – sprawdź co się zmieniło i pobierz najnowszy raport!

Polski sektor TSL osiągnął znaczącą odporność na kryzysy

Firmy sektora TSL wkroczyły w 2023 r. z perspektywą globalnego spowolnienia gospodarczego, mimo to aż 72,3% z nich deklarowało w grudniu 2022 r. utrzymanie lub wzrost poziomu inwestycji. Większość przedsiębiorstw nie zamierza redukować zatrudnienia, a wojna na Ukrainie nie ma już znaczącego wpływu na ich działalność. Udało im się również uniknąć kryzysu na rynku kierowców, a styczeń zaskoczył rekordem rejestracji nowych pojazdów. Wzmocniona odporność i elastyczność sektora przydadzą się w przyszłości, bo wyzwań z pewnością nie zabraknie.

Girteka w Polsce rozwija działania zwiększające bezpieczeństwo i komfort pracy kierowców

Girteka, wiodący europejski przewoźnik drogowy, bazujący na cyfryzacji usług, intensyfikuje działania mające na celu zwiększenie świadomości o marce jako oczywistym wyborze miejsca pracy dla kierowców w Polsce. Firma rozwija teraz działania zwiększające bezpieczeństwo i komfort pracy kierowców. To kolejny punkt strategii w realizacji celu, jakim jest dołączenie Girteki do czołówki największych firm logistycznych w Europie.