Zaloguj się

WIEDZA

Bezpieczny transport

Transport we współczesnej logistyce jest niezmiernie ważnym elementem, który często warunkuje powodzenie realizacji oraz wpływa znacząco na ocenę zarządzania całą logistyką.

Transport drogowy jako czynnik rozwoju regionalnego Azji Środkowo-Wschodniej na przykładzie projektu NELTI

Przez setki ostatnich lat główną rolę w wymianie gospodarczej między Europą i Azją odgrywał transport morski. Nie ma wątpliwości, że w dzisiejszych realiach gospodarczych, przy aktualnych uwarunkowaniach logistycznych oraz obecnym poziomie rozwoju techniki i technologii, międzynarodowy system transportu morskiego obsługuje rynek Dalekiego Wschodu już na granicy swoich możliwości. Globalizacja i wynikająca stąd ogromna dynamika rozwoju wymiany handlowej na makrokontynencie euroazjatyckim zmusza do poszukiwania rozwiązań alternatywnych dla zapewnienia rosnących potrzeb mobilności ładunków na tym obszarze geopolitycznym. Szansę usprawnienia warunków funkcjonowania międzynarodowego rynku przewozowego stwarza szybka aktywizacja innych gałęzi transportu na kontynencie azjatyckim.

CTL Logistics rozwija strategię przewozów intermodalnych

Działającym na polskim rynku operatorom intermodalnym przybył nowy konkurent. CTL Logistics, dotychczas jedynie realizujący przewozy kontenerów na zlecenie operatorów, sam zamierza stać się operatorem intermodalnym. Władze firmy zapowiadają intensywną budowę siatki połączeń i koncentrację na przewozach kontenerów w transporcie międzynarodowym.

DHL uruchomił nowe połączenie drobnicowe z USA

Firma DHL ogłosiła uruchomienie nowego połączenia LCL z Nowego Jorku do Wiednia i Kłajpedy, usprawniającego handel na kierunku z USA do Europy Wschodniej i krajów nadbałtyckich. Nowe połączenia są częścią strategii uruchamiania rozwiązań wspierających amerykańskie firmy w obecnych warunkach ekonomicznych i biznesowych.

Centra logistyczne w regionie Languedoc-Roussillon (Francja)

Region Languedoc-Roussillon (powierzchnia 27400 km kw. i 2,5 mln. mieszkańców) jest położony w południowej części Francji, na przecięciu dróg pomiędzy Hiszpanią i Włochami oraz północną a południową Europą, co decyduje o niezwykłej atrakcyjności tej lokalizacji dla inwestorów. Region ten charakteryzują również korzystne czynniki demograficzne (najwyższy we Francji przyrost naturalny oraz 80000 studentów na czterech uniwersytetach. Zróżnicowanie i poziom wykształcenia mieszkańców pokrywa zapotrzebowanie inwestujących firm.