Zaloguj się

WIEDZA

Jak wykorzystać potencjał współdzielenia zasobów?

Spektrum zastosowań wielu form współdzielenia w czasach nieograniczonego dostępu do Internetu jest równie nieograniczone. W związku z tym pomysłowości twórców różnych platform i aplikacji ułatwiających dostęp do wszelkiego rodzaju dóbr i usług trudno wyznaczyć granice. Ile z pomysłów biznesowych przekształci się w realny biznes, tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że w obecnej rzeczywistości usługi kreowane przez platformy pośredniczące wychodzą naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, a tym samym kreują nowe rynki.

Alokacja zasobów w sieci logistycznej

Turbulentne otoczenie i duże wahania popytu skłaniają wiele przedsiębiorstw do kooperacji z innymi organizacjami w sieciach dostaw. Przedsiębiorstwa starają się kooperować w różnych konfiguracjach umożliwiających wzrost wartości dodanej.

Strony internetowe