Zaloguj się

Identyfikacja pozycji materiałowych. Wpływ informatyki na logistykę - cz. 7

  •  Jerzy Majewski
  • Kategoria: Logistyka
 
Wpływ informatyki na logistykę - cz. 7

Jak już wspomniałem w jednym z poprzednich felietonów, nie istnieje – jak dotąd – jedno rozwiązanie informatyczne dobrze obsługujące wszystkie aspekty logistyki, zwłaszcza na poziomie operacyjnym. Dobrze, gdy informatyczny system magazynowy (WMS) potrafi współpracować z nadrzędnym w stosunku do niego systemem obejmującym problematykę zarządzania całym przedsiębiorstwem, najlepiej z systemem klasy ERP a jeszcze lepiej, gdy WMS jest elementem (modułem) zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP. Z obserwowanej rzeczywistości wynika, że najczęściej funkcje systemu nadrzędnego w stosunku do WMS pełnią na ogół systemy typu: finansowo-księgowy (FK), gospodarki materiałowej (GM) czy sprzedaży, w których odpowiedzialność za prawidłową identyfikację materiałów leży po stronie służb biurowych. Nie trzeba się długo przekonywać, że jakość identyfikacji pozycji materiałowych jest dla systemu magazynowego w tego rodzaju podejściu co najmniej wątpliwa. Księgowość tworzy identyfikatory na pewno jednoznaczne, bo takie warunki stawia system Księgowej Gospodarki Materiałowej, ale ich symbolika często nie jest wiązana z fizycznymi cechami materiału, lecz z zapisami na dokumentach dostawy, w szczególności na fakturach. Można zaobserwować przypadki, w których materiały podobne pod względem cech ogólnych „podczepiane” są pod te same indeksy materiałowe. Zdarzają się też przypadki, w których ten sam materiał ma kilka różnych indeksów – np. dla każdej ceny inny. Taktyka ta jest być może dobra, ale tylko dla potrzeb systemów FK. Systemy logistyczne takiej sytuacji nie mogą zaakceptować. Magazynier nie musi przecież wiedzieć, jakie ceny przypisane są do materiałów, które nie różnią się pod względem cech fizycznych a identyfikowane są różnymi indeksami. Jednoznaczne identyfikowanie jednostek logistycznych jest w logistyce zagadnieniem kluczowym i wszelkie uchybienia zostają natychmiast uzewnętrzniane przez system. Jest to jeden z najważniejszych przejawów wpływu informatyki na logistykę. Niejednoznaczności identyfikacyjne wyhamowują działanie systemu informatycznego lub uniemożliwiają jego eksploatację. Reakcja użytkowników jest wówczas jednoznaczna: system jest kiepski, nie działa, popsuł się, nie uwzględnia naszej ważnej specyfiki, itd. Najlepiej winę zrzucić na obcych i oddalić zagadnienie od siebie, zamiast spojrzeć na swój system logistyczny „okiem” systemu informatycznego.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 10 lipiec 2006 15:49
Zaloguj się by skomentować