logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Internetowe wspieranie procesów logistycznych

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Technologia internetowa zapewnia bardzo szybki przepływ informacji oraz nieograniczony zasięg. Dzięki temu sieć Internet znajduje duże zastosowanie nie tylko do celów na przykład reklamowych, ale również przy przepływie dóbr materialnych, wspierając procesy logistyczne przedsiębiorstw.

Pod pojęciem logistyki, według definicji opracowanej przez Council of Logistics Management, rozumiemy proces planowania, realizacji i kontroli wydajnego przepływu i magazynowania surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych, w warunkach umożliwiających efektywne kształtowanie kosztów i związanych z tym informacji, od punktu dostawy do punktu odbioru, zgodnie z wymaganiami klienta. W logistyce Internet wykorzystywany jest przede wszystkim do elektronicznej wymiany danych (EDI), ale także w logistyce zaopatrzenia do obsługi zamówień, czy zakupów na giełdach internetowych, w logistyce transportu np. przy systemach śledzenia przesyłek, na giełdach usług transportowych, w logistyce dystrybucji przy sprzedaży towarów.

EDI, to jak powszechnie wiadomo, elektroniczna wymiana danych handlowych lub administracyjnych między różnymi systemami komputerowymi, za pomocą uzgodnionego standardu formatowania tych danych. W przypadku wykorzystania EDI, zamiast dokumentów papierowych przesyłanych pocztą (np. zamówienie, potwierdzenie zamówienia, faktura), przekazywane są odpowiedniki tych dokumentów w formie plików komputerowych. Pliki przesyłane są elektronicznie do systemu komputerowego adresata, a następnie przetwarzane przez aplikację interpretującą otrzymane struktury danych. Zastosowanie elektronicznej wymiany danych redukuje koszty, eliminuje błędy podczas wprowadzania danych i, co nie jest obecnie bez znaczenia, likwiduje bariery językowe. Pozwala także na szybkie przekazywanie i przetworzenie danych, a więc usprawnia organizację i obieg informacji, redukuje zapasy i poprawia konkurencyjność firmy.

Ze względu na otwarty charakter sieci Internet przesyłane dokumenty narażone są na wiele niebezpieczeństw. W internetowych rozwiązaniach komunikacyjnych dla potrzeb EDI stosowanych jest kilka typów EDI: Mail-based EDI - z wykorzystaniem poczty elektronicznej, WEB-EDI - z wykorzystaniem stron WWW, protokołu http oraz protokołu szyfrowania danych SSL oraz XML-EDI z wykorzystaniem nowego języka opisu dokumentów XML.

Obecnie nowoczesne techniki stają się dostępne nie tylko dla dużych przedsiębiorstw, ale także dla małych i średnich firm. W przedsiębiorstwach, które do tej pory nie stosowały EDI, schemat przetwarzania z użyciem składni XML jest uproszczony, ponieważ pozbawiony jest translacji komunikatów EDI. Koszty wdrożenia takiego systemu są dużo niższe niż tradycyjnego EDI. Wynika to z łatwości dostępu do Internetu i niewielkich kosztów oprogramowania.

W przypadku obsługi zamówień istotnym składnikiem czasu dostawy jest czas potrzebny na opracowanie zamówienia. Za pomocą poczty elektronicznej możliwe jest szybsze wysyłanie i przyjmowanie zamówień niż np. za pomocą listu wysłanego metodą tradycyjną. Istnieje także możliwość, w odróżnieniu od faksu, przesyłania różnego rodzaju informacji, w postaci plików komputerowych (arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstów, plików graficznych, baz danych), które mogą zostać poddane obróbce. Materiał dostarczany w ten sposób jest bardzo dobrej jakości, a samo korzystanie z poczty elektronicznej przyczynia się do obniżenia kosztów działalności przedsiębiorstwa. Niestety, wykorzystanie poczty elektronicznej pociąga za sobą pewne zagrożenia, jak choćby małą wiarygodność podpisu czy konieczność drukowania zamówień.

Bardzo często w logistyce zamówień wykorzystuje się przeglądarkę internetową, jako narzędzie umożliwiające składanie zamówień w wirtualnych sklepach. Dzięki użyciu takiej techniki następuje znaczne uproszczenie i automatyzacja procesu obsługi zamówień, a czas opracowania zamówienia jest bardzo krótki. Giełdy internetowe są natomiast platformą do nawiązywania kontaktów handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami, a więc w segmencie B2B (Business-to-Business).

Giełdy mogą mieć charakter globalny lub lokalny. Obecnie wirtualnymi rynkami najbardziej zainteresowane są wielkie firmy, gdyż mogą istotnie zmniejszyć koszty zaopatrzenia w materiały do produkcji. Dzięki możliwości negocjowania na giełdzie z tysiącami dostawców oferujących swoje towary można uzyskać niskie ceny w stosunkowo krótkim czasie. Można przypuszczać, że giełdy w sieci Internet wywrą głęboki wpływ na proces produkcyjny i system dystrybucji. Giełdy internetowe pozwalają obniżyć koszty znalezienia nowych dostawców i odbiorców oraz przyspieszają przepływ informacji. Sprzyjają efektywnym sposobom prowadzenia działalności gospodarczej. Giełdy w Internecie są swoistymi ,,aukcjami” zapytań ofertowych, zamówień na towary oraz wspólne korzystanie z logistyki. Sprzyjają efektywnym sposobom prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby prowadzące handel detaliczny, dystrybutorzy hurtowi i dostawcy uczestniczący w giełdach internetowych oszczędzają na kosztach transakcji. Mogą robić mniejsze zapasy i optymalizują stopień wykorzystania zasobów oraz eliminują część strat z łańcucha wartości.

W przypadku logistyki transportu Internet oferuje giełdy usług transportowych oraz system śledzenia przesyłek. Wirtualne giełdy logistyczne to strony internetowe, na których znajdują się oferty podaży i popytu na usługi logistyczne, takie jak na przykład wolne przewozy. Korzystanie z tego typu giełd przynosi firmom wiele korzyści, polegających na ograniczeniu pustych przebiegów i wynikających z nich ograniczeń kosztów. Firmy dzięki giełdom mogą zoptymalizować drogę transportu i zwiększyć liczbę zleceń. W Europie jedną z najprężniej działających internetowych giełd usług transportowych jest ,,DAT Services”. Także w Polsce funkcjonuje kilka giełd transportowych.

System śledzenia przesyłek jest komplementarną usługą do przewozu towarów stosowaną przez nowoczesne przedsiębiorstwa logistyczne. Jej celem jest podnoszenie poziomu obsługi klienta dzięki wykorzystaniu nowej technologii (system GPS, poczta elektroniczna, strony WWW oraz WAP). Funkcjonowanie systemu śledzenia przesyłek polega na przydzieleniu każdemu ładunkowi indywidualnego numeru. Numer może być odczytywany za pomocą skanera podłączonego to telefonu komórkowego GSM i przesyłany do jednostki kierującej. Po załadowaniu towaru na środek transportu trasa przewozu jest śledzona za pomocą systemu GPS. Po dostawie towaru, fakt ten jest rejestrowany przy użyciu skanera. Nadawca i odbiorca przesyłki korzystając z przeglądarki stron WWW, poczty elektronicznej lub telefonu komórkowego mogą obserwować, co dzieje się z towarem oraz na tej podstawie oszacować czas dostawy. Numer przesyłki zawsze znany jest nadawcy, natomiast odbiorca chcąc go poznać musi się skontaktować z nadawcą.

Logistyka dystrybucji obejmuje sprzedaż towarów rzeczowych oraz sprzedaż produktów cyfrowych. Sieć Internet stanowi kanał dystrybucji dla towarów sprzedawanych w systemie on-line, poprzez sklepy internetowe. Ponadto Internet umożliwia przesyłanie wszystkich produktów, które są możliwe do zapisania w formie cyfrowej. Rozwiązanie to znacząco skraca kanał dystrybucji, dzięki czemu osiąga się szybszy dostęp do konsumentów oraz nieograniczony zasięg sprzedaży. Za pomocą tego kanału dystrybucji możliwe jest przesyłanie m.in. oprogramowania, gazet, książek, muzyki itp.

Sieć Internet jest efektywnym nośnikiem informacji i doskonałym kanałem dystrybucji. Jest także źródłem nowych szans dla logistyki, bowiem znacznie redukuje koszty, skraca czas operacji, ogranicza liczbę pośredników. Istotna dla procesów logistycznych jest możliwość wykorzystania Sieci do wymiany danych i w konsekwencji prowadzi do ściślejszej współpracy między firmami na każdym poziomie łańcucha dostaw.

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Grupa PKP CARGO ubiega się o dofinansowanie projektów intermodalnych

Grupa PKP CARGO ubiega się o dofinansowanie projektów intermodalnych

Dwie spółki z Grupy PKP CARGO wystąpiły o dofinansowanie projektów intermodalnych ze środków unijnych. Przedmiotem...

Skończył się czas wielkich budżetów w branży IT

 Skończył się czas wielkich budżetów w branży IT

W ubiegłym roku zawirowań na rynku IT było wiele. Stagnacja w przetargach na informatyzację instytucji...

PKN ORLEN walczy z podróbkami

PKN ORLEN walczy z podróbkami

PKN ORLEN sukcesywnie zwalcza wykorzystywanie znaków graficznych i wizualnych, które łudząco przypominają zastrzeżone znaki towarowe,...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj