Zaloguj się

System rejestracji produktowych dla Microsoft Axapta

 •  Dariusz Gościniak
 • Kategoria: Logistyka

Usprawnienie modułów Handlu, Logistyki i Produkcji, fizyczna obsługa operacji przyjęcia do magazynu, rejestracje partii, realizacje przesunięć wewnątrzmagazynowych i przesunięć na produkcji, przyjęcia z produkcji, kompletacje i wysyłki oraz znakowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych – to główne cechy tego wertykalnego rozwiązania.

Polski oddział Microsoft poinformował o zakończeniu prac nad nowym rozwiązaniem wertykalnym „Execution System” – systemem rejestracji operacji produktowych. Aplikacja wspiera Microsoft Business Solutions–Axapta w obszarze trzech modułów: Handlu, Logistyki i Produkcji. Proces wdrożeniowy jest szybki i zamyka się zazwyczaj w okresie kilku miesięcy. Pozwala to na minimalizację ryzyka związanego z wdrożeniem systemu informatycznego oraz uzyskanie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji.

Pojawienie się nowej profilowanej aplikacji jest kontynuacją strategii firmy, w ramach której będzie można obserwować postępującą wertykalizację partnerów. Wertykalizacja ma na celu maksymalne dostosowanie systemów do firm klientów, które często mają diametralnie różne potrzeby i wymagania.

Aplikacja ta jest odpowiedzią Microsoft Business Solutions na prośby klientów, którym wyraźnie brak było rozwiązania integrującego systemy kontroli produkcji, logistyki i sprzedaży. „Execution System” może monitorować produkty, podzespoły, półprodukty i surowce według numerów seryjnych, pojemników, palet i partii. Może również usprawnić wprowadzanie danych przez połączenie numerów serii i partii oraz pojemników i palet podczas jednego skanowania kodu kreskowego. Rozwiązanie to jest niezwykle istotne zwłaszcza dla takich gałęzi przemysłu jak: motoryzacja, przemysł lotniczy, zbrojeniowy, farmaceutyczny czy spożywczy.

Otwarta architektura „Execution System” umożliwia wybór sprzętu do zbierania danych właściwego dla danego zadania, w tym także sprzętu ręcznego, bezprzewodowego, radiowego, skanerów kodów kreskowych oraz drukarek etykiet. Posiada rozbudowane możliwości analizy i raportowania na różnych poziomach szczegółowości. Oprogramowanie koordynuje także sprawozdania produkcyjne z rejestrami czasu i obsługi, wykonuje złożone zadania podziału pracy, rozwiązuje problemy braków materiałowych oraz generuje dokumentację wysyłkową.

1. Cechy systemu Execution System

 • Możliwość wykonywania operacji magazynowych i produkcyjnych za pośrednictwem terminali radiowych z wykorzystaniem kodów paskowych (w oparciu o standard SSCC lub inny) lub tagów radiowych (RFID)
 • Pełna i ciągła aktualizacja danych w systemie Microsoft Business Solutions-Axapta – system działa w oparciu o aktualne i wiarygodne dane
 • Zapewnienie dostępu do aktualnych informacji wszystkim pracownikom poprzez terminale radiowe (graficzne lub tekstowe) lub przez komputery osobiste.
 • Automatyzacja wprowadzanych danych
 • Natychmiastowa walidacja poprawności wszystkich wprowadzanych danych
 • Natychmiastowa aktualizacja stanów magazynowych
 • Wyliczanie kluczowych wskaźników przedsiębiorstwa (KPI).

2. Cechy systemu Execution System z obszaru magazynowania.

 • Weryfikacja rzeczywistej zawartości dostaw z zamówieniem i z listą załadunkową
 • Automatyczne generowanie dyspozycji:
  • odłożenia na magazyn (z wykorzystaniem odpowiedniego algorytmu planowania rozłożenia)
  • bezpośrednio na produkcję (rozpatrując aktualne zapotrzebowanie produkcji)
  • przeniesienia do strefy kompletacji wysyłki (włączając cross docking)
 • Automatyczna alokacja konkretnych jednostek składowania produktów dla zapotrzebowania produkcji lub na potrzeby zleceń wysyłki
 • Realizacja wszystkich operacji magazynowych przy automatycznym uwzględnieniu:
  • kontroli statusu, produktu, ilości, daty przydatności, alokacji dla poszczególnych jednostek składowania (palet, kontenerów, pojemników)
  • kontroli lokacji magazynowych (maksymalna pojemność lokacji wg. wagi/objętości, składowanie razem różnych typów produktów)
  • kontroli danych zapotrzebowania (weryfikowane z konkretnymi zleceniami produkcji lub wysyłki)
 • Dostarczenie informacji na temat zawartości poszczególnych lokacji magazynu, palet, rozlokowania konkretnych produktów i partii
 • Optymalizacja kompletacji wysyłek i grupowania wysyłek na pojazdach
 • Kontrola statusu wysyłek, raportowanie postępu, przypisanie konkretnych jednostek wysyłkowych, drukowanie dokumentów wysyłkowych i etykiet
 • Dynamiczny i konfigurowalny podgląd zawartości magazynów wg różnych kryteriów filtrowych, kolejności, poziomu szczegółowości.

3. Cechy systemu Execution System z obszaru produkcji i kontroli jakości

 • Automatyczne przypisywanie zleceń produkcyjnych do konkretnych maszyn/ pracowników z natychmiastowym powiadomieniem zainteresowanych osób
 • Automatyczna weryfikacja poprawności stosowanych komponentów z BOM (Bill of Material) produktu
 • Raportowanie rzeczywistej i dokładnej ilości zużytych komponentów na podstawie danych automatycznie pobieranych z maszyn
 • Automatyczne drukowanie etykiet identyfikacyjnych dla jednostek składowania, partii lub numerów seryjnych (w tym z danymi konkretnego odbiorcy)
 • Pełna genealogia produktów – powiązanie konkretnych partii wykorzystanych komponentów z partiami wyrobów gotowych, możliwość uszczegółowienia genealogii do pojedynczych palet czy pojemników (dowolnej wielkości)
 • Szczegółowa kontrola parametrów maszyn w trakcie trwania produkcji – automatyczne wysyłanie powiadomień do odpowiednich osób za pośrednictwem email, SMS lub w systemie Execution System w przypadku wystąpienia trendów potencjalnie niebezpiecznych (np. wzrost temperatury, spadek wydajności maszyny)
 • Ciągła i bieżąca kontrola realizacji produkcji (dla produkcji ciągłej jak i dyskretnej)
 • Raporty dotyczące wydajności produkcji i czasu pracy
 • Realizacja opakowań zwrotnych.

4. Kontrola Jakości w Execution System :

 • Powiązanie szczegółowych wyników kontroli jakości z konkretnymi partiami, pojemnikami, paletami lub numerami seryjnymi
 • Możliwość śledzenia wykorzystania konkretnych partii komponentów w różnych wyrobach gotowych, jak i wszystkich komponentów wykorzystanych do produkcji konkretnych wyrobów gotowych (back and forward genealogy tracing). Powiązanie tych danych z konkretnymi dostawami i wysyłkami, co jest ważne np. w przypadku call back campaign.
 • Kontrola poziomu jakości dla poszczególnych maszyn (uwzględniając parametry ustawione na maszynach), pracowników, zleceń produkcyjnych, przedziałów czasowych (zmiany, dni tygodnia itp.)
 • Raporty poziomu jakości wg różnych kryteriów i w różnych przekrojach, analiza przyczyn problemów z jakością (wykres Pareto).
Zaloguj się by skomentować