Zaloguj się

Średni jest wielki! Kilka słów o rynku ERP

  •  Dariusz Gościniak
  • Kategoria: Logistyka

Rynek licencji ERP denominowany w dolarach rośnie w Polsce w tempie ok. 11,5 proc. rocznie. Najbliższe lata przyniosą dalszy rozwój rynku ERP dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw - jak wynika z najnowszego raportu firmy DiS. Najszybciej rozwija się segment tzw. średnich systemów ERP, gdzie odnotowano 37-procentowy wzrost, a segment dużych systemów ERP wzrósł zaledwie o 1,6 proc.

Według dziesiątej edycji raportu DiS poświęconego systemom ERP, wartość rynku licencji oprogramowania ERP w Polsce wzrastała wolniej niż cały rynek informatyczny, bo tylko o ok. 15 proc. Główne przemiany były bowiem wyznaczane przez trendy konsolidacyjne, a jednocześnie przez rozwój systemów ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Oferta systemów ERP stale się zmienia. Nieustannie postępują konsolidacje producentów, wymiana systemów, nowe wdrożenia, zmiany funkcjonalności. Trzymanie się wyłącznie rynku dużych przedsiębiorstw skutkuje marginalizacją producentów systemów ERP. Pokazują to wyniki takich dostawców, jak Ross, Baan, PeopleSoft, Intentia, Geac czy Mapics, z których większość ma obecnie kłopoty finansowe i przechodzi pod skrzydła silniejszych partnerów kapitałowych. Ciężar kosztów badawczo-rozwojowych systemów ERP przez długie lata w rzeczywistości ponosiły głównie duże przedsiębiorstwa.

Niemniej obecnie podstawy MRP, MRPII i ERP stanowią już elementy powszechnie przestrzeganego standardu i trudno rozpowszechniony standard traktować jako element budowania przewagi konkurencyjnej. Pewną innowacyjność niosą techniki rozszerzające standard ERP, a więc Business Intelligence, ERPII (oznaczające rozwinięcie zarządzania w kierunku CRM, SCM, SRM, AWM) czy wreszcie MRPIII - czyli odejście od tradycyjnych metod zarządzania zapasami na korzyść minimalizacji ich poziomu.

Na rynku zrobiło się luźniej, zwłaszcza po kilku fuzjach międzynarodowych oferentów ERP. Kilka produktów doświadczyło marginalizacji pozycji, straciło liczbę użytkowników. Przykładem produktu ważnego dla rynku ERP, obecnie nieco mniej zauważanego, jest Movex Intentia. Udziały w Intentii, wskutek kłopotów kapitałowych zostały przejęte w 2004 r. przez grupę kapitałową Symphony Technology Group, obecną na rynku amerykańskim, która w czerwcu 2005 r. sprzedała ją firmie Lawson. Popularne w latach 90. ubiegłego wieku produkty: BPCS, Max, Baan - obecnie w rękach SSA Global - na polskim rynku nie zrobiły oszałamiającej kariery.

Liczba licencji systemów ERP stale rośnie, przy czym podobnie jak wcześniej, w ujęciu narastającym w 2004 r. więcej było użytkowników dużych systemów (ok. 105 tys.) niż użytkowników średnich systemów (ok. 80 tys.). W 2004 r. łączna liczba przedsiębiorstw, w których wdrożono w Polsce systemy ERP, wyniosła 5,3 tys. (1066 wdrożeń systemów ERP dla dużych przedsiębiorstw i 4232 dla średnich). Liczba przedsiębiorstw stosujących w Polsce systemy ERP rośnie, jednakże udział liczby nowych wdrożeń systemów ERP w ogólnej liczbie zawieranych kontraktów na wdrożenia systemów powoli maleje.

Dane o wdrożeniach średnich systemów ERP potwierdzają wzrastającą rolę tego segmentu oprogramowania. W 1999 r. stanowiły one niemal 72 proc., a w 2004 r. już ok. 88 proc. ogólnej liczby wdrożeń systemów ERP. Według przewidywań DiS, w 2009 r. duże wdrożenia będą stanowiły zaledwie ok. 4 proc. nowych wdrożeń ERP. Obecnie firmy średniej wielkości, jeśli sięgają po systemy ERP wspomagające zarządzanie, o wiele częściej niż duże wprowadzają je jako nowe wdrożenie, a nie modernizację.

Popyt na poszczególne obszary funkcjonalne systemów ERP wyznacza pewne kierunki rozwoju zarówno systemów, jak i usługodawców związanych z tymi systemami.

Według badań DiS przeprowadzonych na bazie ok. 500 wdrożeń w sektorze dużych przedsiębiorstw o wiele częściej niż w sektorze średnich wdrażano takie funkcjonalności jak controlling, Business Intelligence, gospodarka remontowa, kadry-płace, wreszcie gospodarka materiałowa (MRP) oraz obsługa produkcji (w tym MRPII). Interesujące, że choć obszarów takich jest mniej, to w niektóre z nich średnie przedsiębiorstwa inwestują nieco częściej niż duże. Za przykład niech posłużą dwa: logistyka i CRM.

Zaloguj się by skomentować