Zaloguj się

RFID, czyli życie bez kodów kreskowych - cz. 3

  •  Dariusz Gościniak
  • Kategoria: Logistyka

RFID na halach fabrycznych
RFID wychodzi poza samą automatyczną technikę identyfikacji i zaczyna odgrywać kluczową rolę w przechowywaniu informacji, które są ważne dla pracowników na stanowisku pracy. Do informacji, jakie można zapisać na identyfikatorach RFID, zaliczamy:

  • wymagania techniczno-produkcyjne
  • harmonogramy przeglądów okresowych
  • wstępnie ustaloną kolejność prac (ilość zależy od pojemności pamięci)
  • kilka ostatnich odczytów (ilość zależy od pojemności pamięci)
  • ograniczenia pomiarów
  • wykazy niezbędnych części zamiennych.

Kierownictwo i pracownicy magazynów doceniają możliwości zastosowania techniki RFID, biorąc pod uwagę te obszary, w których wymagane jest dokładne zbieranie danych w określonych terminach oraz dobry dostęp do nich w celu odczytania. Zastosowanie techniki RFID i wykorzystanie możliwości dostępu do ważnych informacji i ich aktualizacji na identyfikatorach może być użyteczne dla służby utrzymania ruchu.
Wdrożenie techniki identyfikacji RFID w zakładzie może nastąpić w tych obszarach, na których trudno jest utrzymać dobrą czytelność kodów kreskowych lub tam, gdzie nie można zastosować techniki bezprzewodowej. Na przykład, z niektórych odległych urządzeń produkcyjnych gromadzących istotne dane, gdzie nie zainstalowano lokalnych sieci bezprzewodowych, nie można pozyskiwać aktualnych informacji.
Identyfikatory RFID mogą być wykorzystywane do zapisania ostatniego oficjalnego przeglądu technicznego urządzenia, ostatniego kodu awarii i wykonanej naprawy, umożliwiając technikom lub inżynierom podejmowanie decyzji opartych na wiedzy o aktualnym stanie technicznym tego urządzenia.
Technika radiowej identyfikacji umożliwia pracownikom służb utrzymania ruchu uzyskiwanie ważnych, decydujących informacji, które inną drogą nie byłyby dla nich dostępne lub byłyby trudno dostępne. Na przykład tylko radiowy identyfikator może wychwycić dane wysyłane z przyrządu pracownika obsługi i zapamiętać je, co pozwala obsłudze na dokonanie korekty określonego parametru, zapisanego w identyfikatorze. Dodatkowo, niektóre identyfikatory mogą przechowywać większą ilość danych czy informacji, na przykład o dziesięciu wcześniejszych odczytach. Te dane pozwolą obsłudze na automatyczne, na miejscu, wychwytywanie intensywności zmian ocenianego parametru, a to umożliwi im bardziej precyzyjne wykrywanie i usuwanie usterek. Technicy zajmujący się usuwaniem usterki mogą odnieść korzyść z tego, że radiowy identyfikator przechowuje informacje dotyczące zaplanowanych działań z zakresu zapobiegawczego utrzymania ruchu, co z kolei pozwoli na wykonanie zaplanowanych prac wtedy, kiedy urządzenie lub maszyna o strategicznym znaczeniu nie pracuje.
Wraz z rozwojem techniki RFID oraz spadkiem kosztów jej wdrażania, zainteresowały się nią największe firmy. Szereg z nich poczyniło znaczne inwestycje w systemy zarządzania zasobami (Enterprise Asset Management - EAM), w tym przypadku w systemy wspomagające zarządzanie technicznym wyposażeniem przedsiębiorstwa. Chcąc z tych inwestycji uzyskać jak najwięcej korzyści, łączą technikę identyfikacji radiowej z oprogramowaniem zmieniającym zapisy na identyfikatorach. To im pozwala na aktualizację i uzupełnianie informacji o przebiegu czynności o kluczowym znaczeniu. Takie informacje dają się łatwo przenosić na identyfikatory RFID, a odczytane następnie z tych identyfikatorów oraz przesłane do systemu EAM sprawiają, że raporty są bardziej precyzyjne, a planowanie bardziej niezawodne.

Uwaga dla kupujących
Podobnie jak to ma miejsce w przypadku wszystkich nowych technik, zastosowanie radiowej identyfikacji niesie ze sobą pewne ryzyko. Identyfikatory pasywne, które byłyby najwłaściwsze do zastosowań magazynowych w zależności od częstotliwości, kosztują od 10 do 50 centów za sztukę. Jeśli porównamy to z ceną etykiety z kodami kreskowymi, otrzymamy 10-50-krotny wzrost wydatków tylko na identyfikatory.
Innym rodzajem ryzyka jest fakt, że niektóre płyny czy metale przechowywane w magazynie mogą zakłócać transmisję realizowaną za pomocą fal radiowych. Jednakże odpowiednio opracowany projekt systemu oraz technologia wykonania identyfikatorów radiowych mogą temu zaradzić. Na przykład: przy niskiej częstotliwości identyfikatory umieszczone na metalowych przedmiotach pracują lepiej i mogą być z powodzeniem stosowane. Jednak trzeba o tym pamiętać, rozważając zastosowanie techniki RFID.

Na horyzoncie
Przy odpowiednim wykorzystaniu możliwości, jakie stwarza technika RFID, można uzyskać wzbogacone środowiska danych, bowiem ograniczanie dostępu do bezprzewodowej komunikacji często uniemożliwia pracownikom dostęp do istotnych informacji w miejscu pracy. Na przykład w sferze utrzymania ruchu przedsiębiorstwa mogą oczekiwać znaczących oszczędności czasu i nakładów, umożliwiając pracownikom podgląd kodów awarii lub najświeższych odczytów danych.
Chociaż pod wieloma względami technika radiowych identyfikatorów jest wciąż uważana za niedojrzałą, to jest ona stosowana już od lat 70. ubiegłego stulecia. I tylko w ostatnim okresie była częściej stosowana w wyniku rozgłosu, jakie wywołały Wal-Mart i Departament Obrony USA, żądając zastosowania lepszej techniki do znakowania, śledzenia i identyfikacji wyrobów. Jeżeli więcej integratorów systemów wspomagania pracy personelu będzie sięgać po rozwiązania RFID, to zarówno koszty, jak i ryzyko związane z tą techniką staną się znacząco niższe.

Zaloguj się by skomentować