Zaloguj się

Rola centrum ekspedycyjno-rozdzielczego w kreowaniu wartości sieci logistycznej Poczty Polskiej - cz. 2

  •  Konrad Michalski
  • Kategoria: Logistyka
Artykuł - laureat 1. miejsca w IV edycji konkursu "Piórem logistyka".

W CER zbiegają się strumienie przesyłek pochodzących niemalże ze wszystkich kierunków w kraju (zdarzają się relacje, gdy przesyłki przesyłane są bez zaangażowania CER, ze względu na odległość punktu nadania i odbioru przesyłki).

W momencie dopływu ładunków do CER są one rejestrowane w systemie teleinformatycznym. Dokonuje się tego na stanowiskach recepcyjnych, przy użyciu skanerów kodów kreskowych, które umieszczane są na opakowaniach zbiorczych, a także na niektórych rodzajach przesyłek. Dzięki temu raz wprowadzona informacja o danym przedmiocie ładunku, a także o (nie)kompletności jego zawartości, przepływa do odpowiedniego stanowiska pracy w CER, gdzie dokonywane są dalsze czynności operacje logistyczne. Powtórne skanowanie przesyłek i całych ładunków, odbywa się w momencie ich ujścia z CER. Dzięki temu fizycznemu strumieniowi ładunków przepływającemu w sieci logistycznej, towarzyszy strumień informacji o tych ładunkach, a także o ich zawartości.

Mnogość i ważność dla całego procesu pocztowego zachodzących w CER operacji logistycznych skłania do zastanowienia się, jaką rolę pełni CER w kreowaniu wartości sieci logistycznej PP.

Można stwierdzić, iż gdyby nie zachodzące w tej sieci określone zjawiska czasowo- przestrzenne, polegające na zorganizowanym przepływie strumieni ładunków pocztowych, funkcjonowanie poszczególnych podsystemów wchodzących w jej skład nie przynosiłoby takiej wartości, jak w przypadku współpracy wszystkich tych elementów. Przykładowo, sam podsystem transportu operatora jest w stanie kreować pewną wartość, która powstawałaby w wyniku przewozów bezpośrednich. Ale rozpatrując transport z perspektywy całej sieci, wartość ta może być pomnażana właśnie dzięki osiągniętej synergii z tytułu działania całej sieci (ładunki mogą być nie tylko przewożone, ale również rozformowywane, miksowana może być ich zawartość, ładunki mogą być konsolidowane z innymi itd.).

Dlatego wartością sieci logistycznej PP jest maksymalne współdziałanie na zasadach synergii wszystkich jej elementów, które z jednej strony, pozwala na optymalne i efektywne wykorzystanie pozostających w gestii operatora i jego partnerów zasobów logistycznych, a z drugiej, przyczynia się do maksymalnej realizacji fundamentalnego zadania stawianego przed procesem pocztowym.

Należy podkreślić, iż zachodzące w CER procesy logistyczne odbywają się zarówno w określonych oknach czasowych, jak i przestrzeni. Konsekwencją czasowej determinanty tych procesów jest to, iż nakłada ona na CER obowiązek przestrzegania określonych okien czasowych: dopływu, przejścia przez poszczególny etapy opracowywania w CER i ujścia. Rodzi to jednocześnie konieczność odpowiedniej synchronizacji poszczególnych faz procesu pocztowego, w które bezpośrednio zaangażowany jest CER: zbiórki (koncentracji) przesyłek z własnego obszaru działania, ich recepcji i rozdziału, ekspedycji do innych węzłów, rozwózki (dekoncentracji) na własny teren działania i ich doręczania.

Patrząc systemowo na całą sieć operatora, która składać się może nawet z kilkunastu CER, dzięki zachowaniu tych ram, przepływ strumieni ładunków pomiędzy CER (stanowiący właściwą fazę przewozu ładunków w procesie pocztowym), odbywać się powinien w sposób płynny. Płynność ta gwarantuje w konsekwencji dopływ i ujście do/z każdego CER tych strumieni z zachowaniem wspomnianych wcześniej determinant czasowych.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 12 czerwiec 2006 15:09
Zaloguj się by skomentować