Zaloguj się

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami - cz. 1

 •  Paweł Ślaski
 • Kategoria: Logistyka
Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw - cz. 1

Artykuł wyróżniony w IV edycji konkursu "Piórem logistyka."

1. Wstęp

Rozwój gospodarki rynkowej w Polsce, któremu towarzyszy zwiększony przepływ towarów, usług i informacji, stawia dziś przed logistyką jakościowo nowe zadania, które dotyczą:

 • coraz krótszych terminów dostaw przy ich malejącej wielkości i rosnącej częstotliwości,
 • ciągłej gotowości dostaw obejmującej wszystkie towary,
 • absolutnej terminowości dostaw (odpowiedni towar, w odpowiednie miejsce i w odpowiednim czasie),
 • możliwości ciągłego śledzenia stanu realizacji zamówień,
 • zmniejszenia zapasów magazynowych,
 • ograniczenia liczby pośredników w łańcuchu dostaw,
 • obniżenia kosztów logistycznych.
Odpowiedzią logistyki na stawiane przed nią zadania są systemy spełniające dwa podstawowe założenia:

 • integrujące poszczególne ogniwa łańcucha dostaw od wytwórcy do odbiorcy przez zastosowanie nowoczesnych systemów informacyjnych i zarządzania,
 • centralizujące dystrybucję towarów, m.in. poprzez tworzenie logistycznych centrów dystrybucji.
Tradycyjne systemy informatyczne skupiają się głównie na analizach statystycznych i prognozach opartych na badaniu określonych trendów z przeszłości.
Nowoczesne koncepcje oparte na technologiach systemów eksperckich prognozują sytuację rynkową na podstawie najbardziej aktualnych informacji statystycznych.
Aby sprostać istniejącej konkurencji, firmy potrzebują takiej struktury informacyjnej, która umożliwi im podejmowanie decyzji logistycznych w systemie online, ułatwi zaawansowane planowanie oraz prognozowanie. Celem artykułu jest wykorzystanie nowoczesnych narzędzi wspomagających prognozowanie zamówień oraz zarządzania zapasami do optymalizacji decyzji logistycznych w łańcuchu dostaw, na przykładzie dystrybucji paliw płynnych w sieci baz i magazynów regionalnych.

2. Charakterystyka modelu

Opis modelu zostanie przedstawiony w dwóch etapach.
Etap 1. Prognozowanie popytu
W etapie tym wykorzystano istotę nowoczesnych koncepcji wspomagających procesy planowania zamówień CPFR (Collaborated Planning, Forecasting & Replenishment) oraz zarządzanie zapasami przez dostawcę VMI (Vendor Managed Inventory).
Zastosowanie do tego celu symulacji komputerowej oraz umiejętne wykorzystanie wszystkich czynników wpływających na popyt ma umożliwić planistom podmiotów gospodarczych łańcucha dostaw wspólne opracowanie prognoz wraz z uzgodnieniami.


Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 12 czerwiec 2006 15:10
Zaloguj się by skomentować