Zaloguj się

Outsourcing wielkich detalistów

  •  Chudzik Daniel
  • Kategoria: Logistyka
Outsourcing to nic innego, jak przekazanie firmie zewnętrznej dotychczasowych obowiązków, pewnych zadań lub usług, związanych bezpośrednio z działaniami macierzystej firmy. Coraz częściej na polskim rynku logistycznodystrybucyjnym można zauważyć, że wielcy uczestnicy handlu detalicznego przekazują firmom zewnętrznym prowadzenia specjalistycznych centrów dystrybucyjno - logistycznych, na rzecz dostaw do placówek handlowych.
Firmy zewnętrzne zajmują się kompleksowo usługami logistyczno - dystrybucyjnymi, zaczynając od przyjęcia towaru, kompletacji, prowadzeniu całej dokumentacji magazynowo - administracyjnej, a skończywszy na dostarczeniu produktu własnym taborem do finalnego punktu docelowego, jakim jest sklep firmy macierzystej. Najczęściej outsourcing logistyczno - dystrybucyjny wiąże się ze specjalistycznymi kategoriami produktów, jakimi są artykuły mrożone czy świeże. Bardzo rzadko spotyka się usługi outsourcingowe w logistyce, które skoncentrowane byłyby na artykułach nie wymagających różnego rodzaju specjalistycznych warunków magazynowania, kompletacji czy transportu.
Handel wielkopowierzchniowy
Po upadku gospodarki centralnie planowanej ulice zapełniły się nowymi, kolorowymi sklepami. Handel detaliczny był pierwszą dziedziną polskiej gospodarki, która wydostała się spod kontroli centralnej. Po prywatyzacji rezultat był zaskakujący dla tych, którzy pamiętali puste sklepy, niewystarczające zaopatrzenie oraz długie kolejki. Obecnie hipermarkety oferują pełen asortyment towarów po konkurencyjnych cenach, centra handlowe wyznaczają rytm wolnego czasu. Wraz z szybkim rozwojem handlu detalicznego w Polsce, nastąpił równie wielki rozwój wszystkich dziedzin bezpośrednio z nim związanych. Jedną z takich dziedzin jest niewątpliwie logistyka, stając się nieodłącznym elementem innowacyjnych rozwiązań w polskim handlu detalicznym. Środki przekazu donoszą o otwarciach coraz to nowych hipermarketów i centrów dystrybucyjnych, których właścicielami są wielkie sieci handlowe. Stają się one zarazem niezwykle innowacyjnymi jednostkami, pracującymi na zadowolenie coraz bardziej wymagających klientów.
Logistyka w handlu detalicznym
W ostatnich latach zmienił się po raz kolejny sposób prowadzenia dystrybucji i logistyki w wielkich sieciach handlowych oraz w samym handlu detalicznym. Nowe formy logistyki mają powodować obniżenie kosztów funkcjonowania wielkich sieci handlowych, przygotować jeszcze bardziej - niż dotychczas - konkurencyjną ofertę, skierowaną do finalnego klienta. Każdy klient oczekuje już coraz więcej od sieci handlowych i często nie zdaje sobie sprawy, że wszystkie działania i bezpośrednio skierowana do niego oferta, to w 100% przemyślana strategia, jaką prowadzą wielcy detaliści, wykorzystując bardzo często niewidoczne dla zwyczajnego klienta narzędzia innowacyjne. Dziś logistyka to jedno z podstawowych narzędzi, służących do zaspokajania ludzkich potrzeb, do prowadzenia walki konkurencyjnej o jak największe rynki zbytu. Natomiast z drugiej strony, jeżeli celem logistyki jest zapewnienie odpowiedniej właściwości (miejsca, ilości, czasu, stanu towarów, kosztów), to trzeba stwierdzić iż jej zadaniem jest należyte obsłużenie klienta. Jest to system, który sprawnie działając przyczynia się do zaspokojenia potrzeb i wzrostu zadowolenia klienta z wyboru takiego, a nie innego produktu czy sklepu. Innowacyjna logistyka polega na maksymalnym zwiększeniu dostępności towarów dla klientów, przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów firmy.
Oznacza to, iż wielkie sieci handlowe prowadzą własną sieć dystrybucyjną, dostarczając codziennie do sklepów jedynie te produkty, które są potrzebne na półce danego dnia. Wynikiem tak prowadzonych działań jest zapewnienie dostępności towarów w placówkach sprzedażowych, zminimalizowanie poziomu zapasów, co przekłada się bezpośrednio na brak zamrożonego kapitału oraz uproszczenie większości działań wewnętrznych sklepów.
Outsourcing jako innowacja
Innowacyjność logistyczna, wprowadzana w postaci kompleksowej oferty przez firmy outsourcingowe w Polsce, ma różne oblicza; zaczynając od kreowania wyglądu placówki, stoisk, a skończywszy na ogromnych nakładach finansowych poniesionych na specjalistyczne centra dystrybucyjne, które swoim funkcjonowaniem i zaawansowaną technologią informatyczną oraz sprzętową ukazują inne, niż dotychczas, oblicze funkcjonowania polskich hipermarketów, a także całkowicie zmieniają cykl życia produktu i wcześniej przyjęte doktryny. Przy ogromnych nakładach finansowych na prowadzenie własnych działań dystrybucyjnych, ponoszonych przez wielkich uczestników rynku handlu detalicznego, nie można - przynajmniej na razie - mówić o zatrzymaniu całej logistyki i dystrybucji w rękach jednego przedsiębiorstwa; aż do momentu, kiedy z własnej logistyki firmy będą czerpać zyski. Kiedy wielkie, poniesione nakłady, zaczną się zwracać. Na razie jednak firmy zewnętrzne mogą korzystać z faktu, że logistyka się rozwija i trzeba łożyć ogromne środki na prowadzenie kompleksowych działań logistyczno - dystrybucyjnych we wszystkich kategoriach produktów. Z drugiej strony, centralizacja logistyki i dystrybucji wiąże się z wielkimi korzyściami dla firmy prowadzącej działalność handlową, poprzez znaczne upusty cenowe i spore zmniejszenie kosztów wszystkich uczestników centralizacji. Dlatego też firmy nie mające wystarczających finansów na własne inwestycje w postaci specjalistycznych parków logistyczno - dystrybucyjnych, korzystają z usług firm zewnętrznych, płacąc tym samym jedynie za wykonaną usługę.
Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 11 wrzesień 2006 16:25
Zaloguj się by skomentować