Zaloguj się

Łańcuchy dostaw kreatorem zmian w magazynach: Wywiad z dr. inż. Aleksandrem Niemczykiem

  •  Niemczyk Aleksander,Nowak Iwo
  • Kategoria: Logistyka
W magazynach, które są ogniwami łańcuchów dostaw, obserwuje się stałe kierunki zmian. Związane są one między innymi ze większaniem liczby asortymentów, wzrostem liczby zamówień od odbiorców, skracaniem terminów realizacji zamówień i podnoszeniem poziomu obsługi klienta.
Iwo Nowak
: Tworzone łańcuchy dostaw wymuszają odpowiednie ukształtowanie sieci dystrybucji. Wynika z tego liczba magazynów
w sieci, ich lokalizacja, wielkość, funkcje i przepływ informacji. Wiele przemysłowych magazynów wyrobów gotowych wytwórcy
przyjmuje rolę magazynu dystrybucyjnego, a co raz częściej obok wykorzystywania własnych ma gazynów firmy decydują się na
outsourcing w magazynowaniu...
Aleksander Niemczyk
: Zgadza się. Obserwowane dążenia do usprawniania sieci dystrybucji powodują, że magazyny ulegają permanentnym zmianom pod względem lokalizacji, wielkości, funkcji, przepływu informacji, sposobu realizacji procesów magazynowania.
Pamiętajmy przy tym, że do prawidłowego funkcjonowania łańcuchów dostaw konieczna jest odpowiednia infrastruktura logistyczna.
W ujęciu systemowym wyróżnienia się trzy składniki tej infrastruktury: liniową, punktową i komunikacyjną. Magazyny należą tu do infrastruktury punktowej.
I.N
.: Porządkując temat: jakie mamy magazyny?
A.N
.: Istnieje wiele kryteriów ich podziału. Z punktu widzenia łańcuchów dostaw najodpowiedniejszym kryterium podziału jest przeznaczenie.
Według niego rozróżnia się magazyny: przemysłowe (surowców, półfabrykatów, opakowań, wyrobów gotowych, materiałów do utrzymania
ruchu), zapewniające ciągłość produkcji i zbytu; dystrybucyjne (handlowe), które zapewniają rozdział oraz ciągłość zaopatrzenia materiałowego i konsumpcji oraz rezerwowe, służące gromadze niu i przechowywaniu zapasów na dłuższy czas. Ale według innego podziału, uwzględniającego to samo kryterium ze względu na przeznaczenie, rozróżniamy magazyny: zapasów, przeładunkowe i dystrybucyjne (dostawcze lub wysyłkowe). Coraz częściej w łańcuchach dostaw występują także centra logistyczne, których elementami są magazyny.
I.N
.: Co zmienia się w magazynach- ogniwach łańcuchów dostaw?
A.N
.: Obserwujemy w nich stałe kierunki zmian: zwiększanie liczby asortymentów, wprowadzanie kilku rodzajów opakowań dla jednego asortymentu, wzrost liczby zamówień od odbiorców, zmniejszenie ilości zamawianego asortymentu w ramach poszczególnych pozycji zamówienia, wymaganie krótszych terminów realizacji, przerzucanie kosztów logistycznych na dostawcę i podnoszenie poziomu obsługi klienta.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 5/2006.
Ostatnio zmieniany w czwartek, 28 wrzesień 2006 12:46
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe