Zaloguj się

Zyskowność łańcucha logistycznego w badaniach grupy konsultingowej ELC

  •  Jagodziński Maciej
  • Kategoria: Logistyka
Przeprowadzone w 2004 r. badania objęły 104 przedsiębiorstwa z Danii, Finlandii, Francji, Izraela, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii
i Włoch. Ponad połowa respondentów to wytwórcy produktów trwałych oraz FMCG, których obroty roczne zawierały się w przedziale 15- 300 mln euro. Poprzednie badania grupy ELC2 wykazały zróżnicowane podejście do zagadnienia logistyki w przedsiębiorstwach. Wyróżniono trzy stopnie3 zaawansowania w budowaniu struktur logistycznych przedsiębiorstwa: 1. rozwój wielofunkcyjnych zespołów zarządzania łańcuchami dostaw. Firmy posiadają zespoły zarządzania łańcuchami dostaw, których działanie sięga szczebla zarządu. Działanie takich zespołów stanowi znaczącą zmianę w tradycyjnych systemach zarządzania, 2. rozwój strategii zarządzania łańcuchami dostaw. Firmy mianują kierowników średniego szczebla ds. zarządzania łańcuchami dostaw. Kierownicy ci są odpowiedzialni za operacje dystrybucyjne i doraźne zarządzanie logistyczne. Ich zespoły nie stanowią jednak samodzielnych jednostek, 3. rozwój myślenia kategoriami zarządzania
łańcuchami dostaw. Myślenie o koncepcji i mechanizmach zarządzania łańcuchami dostaw jest w fazie raczkowania. Funkcje SCM są jedynie pewnym rozwinięciem działań zespołów logistycznych, skupionych na magazynowaniu, fizycznej dystrybucji i innych tradycyjnych aspektach logistyki. Firmy coraz częściej zauważają koszty logistyczne w przekroju całego łańcucha dostaw, ale stosowane tradycyjne systemy rejestracji danych dają ograniczoną przejrzystość zachodzących procesów. Ostatnie 15 lat cyklicznych badań grupy ELC wykazało rosnące zainteresowanie przedsiębiorstw logistyką z jednoczesnym przesunięciem z kosztów wytworzenia na wartość dodaną w łańcuchu logistycznym, a także większą orientację na popyt. Trend ten zaowocował wieloma koncepcjami, takimi jak choćby Total Quality Management
(TQM) czy Business Process Reengineering (BPR). Ich celem była m.in. eliminacja zbędnej aktywności, występującej szczególnie na przecięciu różnych funkcji w procesach zarządzania. Przeprowadzone przez Logistics Management Magazine w 2002 r. badania
wykazały, że prawie 80% menedżerów na wyższych szczeblach zarządzania korporacji poszukuje dodatkowych informacji na temat łańcuchów logistycznych, a 63% spośród nich deklarowało zamiar poświęcenia więcej czasu na strategiczne planowanie związane z tą problematyką. Zestawienie powyższych danych z wynikami badań ELC, z których wynika, że 50% firm stworzyło zespoły zarządzania
łańcuchami dostaw wskazuje, jak daleka droga znajduje się jeszcze przed przedsiębiorstwami. Z natury łańcucha logistycznego wynika
konieczność zarządzania wieloma procesami w ramach różnych organizacji i technologii. Dlatego też niezwykle istotna jest przejrzystość łańcucha, możliwa do uzyskania m.in. przez zastosowanie odpowiednich miar. W dzisiejszym otoczeniu gospodarczym potrzeba takiej przejrzystości wynika z wielu czynników, w tym m.in. ze:
– zróżnicowania podmiotów uczestniczących w łańcuchu zarządzanym przez poszczególne firmy,
– globalizacji produkcji i zaopatrzenia,
– segmentacji kanałów dystrybucyjnych,
– powiększającej się ilości ofert zawierających wartość dodaną w łańcuchu jako element zyskiwania przewagi konkurencyjnej.
W takim otoczeniu jedynie 46% respondentów oceniło sposób wymiany informacji w firmie jako dobry, a 20% jako zły. W 34% firm oceniono
system zarządzania informacją jako odpowiedni. Dla tych właśnie firm głównym zadaniem stało się zwiększanie efektywności łańcucha logistycznego. Pojawiające się ostatnio narzędzia IT zadanie to ułatwiają, umożliwiając jednocześnie działania takie, jak choćby SCEM (Supply Chain Event Management- Zarządzanie Zdarzeniami w Łańcuchu Dostaw). Tego typu programy oferują szkielet, wokół którego integrują się moduły umożliwiające analizę danych w czasie rzeczywistym, dając przejrzystość i możliwość zarządzania łańcuchem zgodnie z zadanymi programowi regułami.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 5/2006.
Ostatnio zmieniany w środa, 04 październik 2006 10:55
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe