Zaloguj się

Praktyka projektowania gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

  •  Krasiński Marcin,Sadowski Adam
  • Kategoria: Logistyka
W artykule przedstawiono przykład rozwiązania problemów dotyczących gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie w postaci autorskiego systemu informatycznego "Storage System", uwzględniającego takie kryteria jak: elastyczność, efektywność, skuteczność i bezpieczeństwo dokonywanych operacji logistycznych. Implementacja omawianego systemu została przeprowadzona z powodzeniem w jednym z krajowych przedsiębiorstw w województwie łódzkim i obecnie prowadzone są prace rozwojowe w zakresie dodawania nowych modułów. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa bez systemu wspomagającego przebieg procesów logistycznych można uznać obecnie już prawie za niemożliwe. Dobrze dobrany do polityki zarządzania w danej organizacji system informatyczny oznacza szereg zalet i profitów tak dla użytkownika, jak i dla firmy. Przede wszystkim musi być on zaprojektowany i wdrożony zgodnie konwencją i przy wykorzystaniu metodyki JAD (Joint Aplication Design).
Metodyka ta polega na odpowiednim dobraniu grona pracowników, którzy przedyskutują i rozstrzygną problemy związane z budową, wdrożeniem i eksploatacją systemu. Dobór tego grona ma istotne znaczenie, ponieważ ogromnie ważna jest wiedza praktyczna oraz doświadczenie uczestników projektu. Modułowość aplikacji zapewnia jej elastyczność, a więc łatwe dostosowanie systemu do wymagań przedsiębiorstwa. Użytkownik biorący udział w budowie systemu staje się głęboko przekonany o celowości jego wprowadzenia. Już sam wkład umiejętności i chęci pracownika w jego tworzenie decyduje o przyszłej efektywności systemu i identyfikowaniu się z nim reszty użytkowników. Obecnie na rynku znajduje się wiele systemów wspomagających zarządzanie takimi obszarami, jak: finanse, sprzedaż, transport, lecz niewiele jest aplikacji skupiających się na efektywnym zarządzaniu gospodarką magazynową, przeznaczonych dla sektora MSP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa). Ponadto nie każda z aplikacji jest na tyle elastyczna, aby można ją dostosować do potrzeb danego przedsiębiorstwa, uwzględniając specyfikę procesów magazynowych i technologicznych (przejęcia, składowania, wydawania towaru, ustalania stawek).
Na rynku wygrywa firma, która zagwarantuje wysoką jakość swoich usług oraz innowacyjność wprowadzonych rozwiązań, ale również ta, która zadba o jakość utrzymywanych relacji z klientem. Powyższe wymagania spełnia aplikacja "Storage System", która zapewnia klientowi nieustanny dostęp do informacji o składowanym przez niego towarze wraz z możliwością kontroli bieżących należności z dowolnego miejsca na świecie. "Storage System" w tym aspekcie pozwala wyprzedzić konkurencję gwarantując klientowi całodobowy wgląd w odbywające się procesy magazynowe z udziałem jego towarów. Sama aplikacja zapewnia zadowolenie z korzystania z usług firmy, natomiast przedsiębiorstwo zyskuje lojalnego partnera. Marketing relacji stanowi element kluczowy w gospodarce elektronicznej. Obecnie znajduje ona swój silny wydźwięk w świecie Internetu, a narzędziem zapewniającym dostęp do systemu jest zwykła przeglądarka WWW, jak w przypadku "Storage System". Nowoczesne techniki przesyłania informacji dostępne są nie tylko dla dużych przedsiębiorstw, ale i dla sektora MSP. Z roku na rok, wraz ze wzrostem świadomości oraz rozpowszechnieniem się usług providerskich w Polsce, użytkownicyInternetu przywykli do wygody i powszechności wszelkich usług świadczonych drogą elektroniczną.
Rozwój sieci WWW wywołał ogromną dynamikę zmian w technologiach stosowanych przy budowie aplikacji internetowych, a co za tym idzie - doprowadził do znacznej komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Powszechność Internetu stała się doskonałym źródłem nowych szans dla rozwoju logistyki. Wykorzystanie sieci oraz odpowiednio zbudowanego systemu wspomagającego zarządzanie gospodarką magazynową powoduje m.in. następujące korzyści:
Podstawy projektowania systemów logistycznych
Logistyka jako dyscyplina naukowa zawiera się w nurcie systemowym nauk o zarządzaniu, co powoduje a priori przyjęcie pewnego sposobu ujmowania występujących tu problemów oraz stosowanej metodologii. Podstawy współczesnych koncepcji w obszarze logistyki mają swoje źródło w ogólnej teorii systemów co powoduje, że celu implementacji konkretnych rozwiązań informatycznych, organizacyjnych, czy też technicznych w fazie projektowania dokonuje się opisu systemu w uproszonej formie, która zwykle przyjmuje postać opisu słownego. W następnych etapach prac zwykle opis słowny zamienia się w logiczno - matematyczny model (rys. 1), który uwzględnia elementy występujące w systemie, relacje jakie występują między elementami systemu oraz relacje systemu z otoczeniem.
Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka", nr 2/2006.
Zaloguj się by skomentować