Zaloguj się

Partnerstwo w zarządzaniu wiedzą logistyczną

  •  Śliwczyński Bogusław
  • Kategoria: Logistyka
Specjalistyczne firmy przychodzą i odchodzą. W przedsiębiorstwie pozostaje problem, jak przełożyć osiągnięcia i konsekwencje wdrożonego projektu na złożone środowisko pracy i nowe możliwości osiągnięcia pozycji konkurencyjnej na rynku. Jak przekuć wydane pieniądze na sukces.
Wielu menedżerów w praktyce boryka się z rzeczywistym przebiegiem złożonych, systemowo powiązanych i interdyscyplinarnych współzależności logistyki z innymi funkcjami przedsiębiorstwa, w jego procesach gospodarczych. Wyzwania redukcji całkowitych kosztów łańcuchowych, jednolitej identyfikacji ładunku w łańcuchu partnerów, eliminacji strat i wiele innych, obejmujących złożone uwarunkowania relacji z otoczeniem rynkowym, wymagają bieżących analiz i nie są zadaniem łatwym. Do tego należy dołączyć śledzenie nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych oraz sztukę ich wdrażania w ścisłym powiązaniu z dostawcami i odbiorcami, aby jeszcze lepiej obsłużyć klienta i podnieść konkurencyjność produktu na rynku.
Rozległy obszar zadaniowy zarządzania logistyką ma swoje wymierne odbicie w bardzo pojemnym zakresie obowiązków dyrektorów ds. operacyjnych, dyrektorów i kierowników ds. logistyki oraz oczywiście ich zespołów. Oto dwie wypowiedzi zebrane tylko w ramach ostatnio realizowanych projektów i wdrożeń:
Wdrożenie systemu organizacyjnego i informatycznego zarządzania dostawcami jest etapem stopniowego przechodzenia do kontroli łańcucha zaopatrzenia i analizy możliwości outsourcingu produkcji wielu podzespołów. Realizujemy to, aby móc dokładniej skoncentrować się na potrzebach klienta oraz zwiększyć możliwości i elastyczność produkcji, nie budując nowych hal fabrycznych. Jest to dla nas zupełnie nowa droga, nowa również dla naszych wielu dostawców. Powoli budujemy naszą strategię raczej intuicyjnie popychani bieżącymi korzyściami, niedokładnie wiedząc, jak i jakimi narzędziami oraz jaki będzie skutek dla naszej pozycji finansowej i konkurencyjnej. Poszukując pomocy wśród ekspertów i ośrodków specjalistycznych, często napotykamy problem braku odpowiednio dedykowanej oferty, konieczności zapoznania się z funkcjonowaniem naszego przedsiębiorstwa i naszych powiązań z dostawcami. A często jest potrzebna niewielka podpowiedz, ale w ciągu jednego lub dwóch dni.

Artrykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" nr 6/2005.
Ostatnio zmieniany w niedziela, 03 grudzień 2006 17:49
Zaloguj się by skomentować