Zaloguj się

Outsourcing w logistyce - stan i perspektywy - cz. 2

  •  Światowiec Justyna
  • Kategoria: Logistyka
Funkcje logistyczne stanowiące przedmiot outsourcingu
Analizując zakres usług logistycznych, stanowiących przedmiot outsourcingu, warto dokonać swoistej morfologii funkcji logistyki w firmie i łańcuchu dostaw. Logistyka obejmuje procesy związane z fizycznym przepływem surowców i wyrobów gotowych oraz z przepływem strumieni informacyjnych, wspierających operacje rzeczywiste. W literaturze przedmiotu spotykamy szereg istotnych typologii zadań i funkcji logistycznych.
Zważywszy jednak na wzrost znaczenia informacyjnego aspektu logistyki, za szczególnie przydatny należy uznać podział aktywności logistycznych na dwie zasadnicze kategorie.

Pierwsza zawiera fizyczne aktywności, wymagane dla wykreowania użyteczności formy, czasu i ilości zaspokajającej potrzeby klienta. Sfera ta obejmuje magazynowanie, transport i operacje w zakresie obsługi klienta. Druga kategoria zawiera aktywności transakcyjne, które następują po lub inicjują opisywane wyżej fizyczne aktywności. Aktywności te koncentrują się na negocjacyjnym aspekcie transakcji (tzn. na interakcjach pomiędzy firmami w ramach zakupów materiałów i produktów) oraz na obszarze zarządzania cyklem zamówień (np. zarządzanie i kontrola przepływem informacji niezbędnych do wykreowania obsługi klienta w systemie logistycznym).

Większość badań wskazuje, że postęp w sferze przepływów informacyjnych (zastosowanie technologii informatycznych) wpływa na redukcję kosztów w wyniku obniżenia stanu aktywów rzeczowych (np. zapasy i infrastruktura magazynowa). Komponenty systemu logistycznego firmy prezentuje rys. 3. W wyniku powyższej klasyfikacji można zatem wskazać podstawowe funkcje potencjalne przedmiotu kontraktów outsourcingowych. Są to:
- transport - aspekt informacyjny, np. wybór przewoźnika, negocjacje, płatności za fracht,
- transport - aspekt fizyczny, np. zarządzanie flotą środków samochodowych,
- magazynowanie - aspekt informacyjny, np. zarządzanie zapasami,
- magazynowanie - aspekt fizyczny, np. operacje magazynowania,
- obsługa klienta - aspekt informacyjny, np. proces zamawiania,
- obsługa klienta - aspekt fizyczny, np. zwroty produktów.

Komplementarnym składnikiem systemów logistycznych jest także informacyjny system logistyczny, pełniący funkcję koordynacyjną w zarządzaniu przepływami informacyjnymi w systemie i w łańcuchu dostaw (zob. rys. 3). Niezwykle ważną cechą outsourcingu jest wydzielanie na zewnętrz wiązki funkcji logistycznych, wywodzących się tak z obszaru informacyjnego, jak i fizycznego.

Typy usługodawców logistycznych
Rynek usług logistycznych rozwija się wedle zgłaszanego zapotrzebowania rynkowego. Za najstarszą formę outsourcingu w logistyce uważa się publiczne magazynowanie. W dalszej kolejności usługi te wzbogacono o transport czy pakowanie. Lista tych usług stale rozszerza się, przede wszystkim o aktywności dodające wartości, takie jak montaż i kontrola jakości. Część firm w ogóle nie jest zaangażowana w fizyczne przemieszczanie produktów, lecz zajmuje się sprzedażą usług doradczych i informatycznych, które pomagają ich klientom rozwijać np. własne sieci transportowe. Wiele firm logistycznych oferuje usługi takie jak:
logistyczny system informacyjny, konsolidacja przesyłek, zarządzanie operacjami magazynowymi, wybór przewoźnika, negocjacje opłat, zarządzanie flotą, zajmowanie się zwrotami produktów, wypełnianie dokumentów, logistyka części zamiennych, selekcja dostawców i zakupy. Analiza rynku usług logistycznych pozwala na klasyfikacje operatorów i ich podział na cztery grupy.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka", nr 4/2006.
Ostatnio zmieniany w czwartek, 14 grudzień 2006 15:31
Zaloguj się by skomentować