Zaloguj się

Zabezpiecz swój magazyn: SCANPACK, czyli Wielki Brat w STOLICY

  •  Nowak Iwo,Sowiński Rafał
  • Kategoria: Logistyka
Latem 2003 r. zakończono w Messenger Service STOLICA SA trwające półtora roku wdrażanie nowatorskiego, unikatowego systemu zabezpieczenia przesyłek SCANPACK. Jak nam powiedział twórca i koordynator systemu, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa i Pełnomocnik Zarządu STOLICY Krzysztof Łazor, najważniejszym elementem zastosowanej metody monitoringu jest integracja Terminali Radiowych (skanerów) z Rejestratorami Cyfrowymi Digital Winner. Pozwala ona na komputerową analizę zdarzeń, umożliwiającą badanie każdego skanu przesyłki oraz natychmiastową identyfikację przesyłki i osoby, która dokonała jej skanowania. Łączna kwota inwestycji przekroczyła 2,5 mln zł.

Wszystkie przesyłki przewożone przez STOLICĘ są monitorowane podczas całego transferu. System składa się z ponad 200 kamer cyfrowych, dzięki którym można sprawdzać każdy etap obiegu magazynowego przesyłki zarówno w podwarszawskiej centralnej sortowni w Łazach, jak i w magazynachoddziałów STOLICY w innych miastach. W samych Łazach, gdzie zainstalowanych jest ponad 100 kamer, codziennie między 19.00 a 2.30 sortowanych jest ok. 40 tys. paczek i przesyłek. Poszczególne środki zabezpieczenia i ochrony muszą się wzajemnie uzupełniać i tworzyć szczelny system bezpieczeństwa, tzn. taki, w którym środki neutralizacji zagrożeń są mało podatne na działanie sprawców przestępstw. Żaden najnowocześniejszy system alarmowy nie będzie skuteczny bez odpowiednich zabezpieczeń mechanicznych i w porę realizowanej interwencji. Każdy z elementów systemu zabezpieczenia (architektoniczno - budowlany, mechaniczny, elektroniczny, fizyczny i prawny) jest tak samo istotny i żaden nie może być pominięty, zaznaczył K. Łazor. Placówki dystrybucji i sortowania przesyłek STOLICY zlokalizowane są w miejscach o możliwie najniższym wskaźniku przestępczości, na ogrodzonym, dobrze oświetlonym i strzeżonym terenie. Istotnym elementem w przypadku budynków i magazynów jest ich konstrukcja, drzwi i okna zabezpieczone kratami lub roletami antywłamaniowymi, atestowanymi zamkami i kłódkami. O skuteczności wskazanych zabezpieczeń mechanicznych decyduje również procedura związana z przechowywaniem i wydawaniem kluczy (ochrona i dostęp osób nieuprawnionych).

Wszystkie placówki firmy zabezpieczone są również systemami alarmowymi, podłączonymi do stacji monitorowania oraz systemami telewizji przemysłowej (w sortowni centralnej zintegrowanym z systemem skanowania przesyłek). Każdy proces związany z obrotem przesyłek na terenie sortowni centralnej nadzorowany jest przez kamery wideo (od momentu przyjęcia przesyłki do momentu wydania jej z magazynu), połączone z systemem skanowania; dzięki temu opis skanowanej przesyłki oraz wszystkie dane z nią związane automatycznie są powiązane z obrazem z kamery obserwującej dany proces. W przekonaniu K. Łazora, żaden system telewizji przemysłowej monitorujący procesy nie jest w stanie zidentyfikować szczegółów związanych z przesyłką. W przypadku branży kurierskiej, przy kilkudziesięciu tysiącach przesyłek, praktycznie niemożliwe staje się skuteczne ich monitorowanie. Pamiętajmy również, że dla kamery wideo przesyłka jest zwykłą paczką, kartonem nie posiadającym cech identyfikacyjnych. W przypadku standardowego systemu telewizji przemysłowej (CCTV) możemy obserwować jedynie czy w monitorowanych miejscach nie występują zdarzenia o charakterze przestępczym oraz czy nie są łamane ustalone procedury.
Stolica jako pierwsza firma w branży kurierskiej w Polsce podjęła skuteczne próby połączenia dwóch niezależnych systemów w jedną całość (system nadzoru wideo oraz systemu skanowania przesyłek). Pozwala to na zidentyfikowanie bezimiennej przesyłki w dowolnym czasie i miejscu. W przypadku zaginięcia przesyłki wpisując jej numer uzyskujemy obraz wideo z miejsc, w których była ona skanowana. Dzięki temu proces związany z przeglądaniem materiału wideo zostaje znacznie skrócony, co podwyższa skuteczność operatora systemu. Całość materiału archiwizowana jest na rejestratorach cyfrowych, co wyklucza brak zapisu w wyniku błędu bądź zaniedbania czynnika ludzkiego.
System daje też możliwość prowadzenia działań prewencyjnych, odgrywających pierwszorzędną rolę w całym systemie bezpieczeństwa, jako narzędzia kontroli procesów oraz procedur. Osoby funkcyjne mają do dyspozycji kamery szybkoobrotowe, system radiowy oraz nagłośnienia, dający możliwość natychmiastowej reakcji w przypadku łamania procedur czy popełniania błędów przez pracowników. W trakcie całego procesu związanego z obrotem przesyłek odpowiedzialność na każdym jego etapie przypisywana jest do konkretnego pracownika.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2004.
 
Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 27 luty 2012 12:25
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe