Zaloguj się

Uproszczenia w procedurach celnych - cz. 1

  •  Antoniak Marzena
  • Kategoria: Logistyka
Podstawą działania polskiej administracji celnej jest Kodeks celny. Kodeks celny oparty został na przepisach Kodeksu Celnego Wspólnot Europejskich i wprowadził do polskich przepisów celnych wiele regulacji obowiązujących już w Unii Europejskiej, m.in. procedurę uproszczoną, czyli upraszczanie czynności przy obejmowaniu towarów procedurą celną.

Od 1 stycznia 1998 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (tekst jednolity - Dz. U. Nr 75, poz. 802 z 2001 r. z późn. zm.). Możliwość korzystania z procedury uproszczonej to dla firm przede wszystkim oszczędność czasu, możliwość odstąpienia od konieczności przedstawiania towaru w urzędzie celnym, możliwość szybszej realizacji zamówień klientów, możliwość racjonalnego planowania dostaw itp.
Stosowanie procedur uproszczonych jest już nie tylko przywilejem niektórych przedsiębiorstw działających w dziedzinie handlu zagranicznego, lecz koniecznością, by utrzymać się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Nowelizacja Kodeksu celnego, która weszła w życie 19 marca 2001 r., spowodowała, że uproszczenia stały się dostępne w zasadzie dla każdego przedsiębiorstwa zajmującego się importem czy eksportem towarów. Dzięki nadaniu agencjom celnym uprawnień do stosowania tej procedury, system może objąć również tych przedsiębiorców, którzy z różnych przyczyn nie chcą lub nie mogą sami otrzymać pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. Przesłanką przemawiającą za stosowaniem tych procedur jest stale ograniczanie liczby wewnętrznych placówek celnych oraz czasu ich pracy. Należy pamiętać także, że uproszczony system obejmowania towarów procedurami celnymi jest wiodącym systemem w krajach Unii Europejskiej - wcześniej czy później polskie firmy będą musiały dostosować się do standardów i praktyk unijnych.

Formy procedur uproszczonych
Kodeks celny przewiduje trzy formy procedury uproszczonej:
- zgłoszenie celne uproszczone (nie w pełni wypełniony dokument SAD)
- złożenie dokumentów handlowych lub urzędowych z wnioskiem o objęcie towarów procedurą celną
- wpisanie towarów do rejestrów prowadzonych przez osobę korzystającą z procedury uproszczonej tzw. "procedura w miejscu”.
Większość wydanych pozwoleń dotyczy uproszczenia czynności, które polegają na wpisaniu towarów do rejestrów prowadzonych przez osoby korzystające z procedury uproszczonej. Jest to uproszczenie najbardziej korzystne dla podmiotów gospodarczych. Przy stosowaniu tej procedury towar nie musi zostać przedstawiony w urzędzie celnym. Po dostarczeniu towaru do miejsca wyznaczonego w pozwoleniu lub po przygotowaniu towaru do wysyłki, osoba upoważniona powiadamia o tym fakcie organ celny (powiadomienie może nastąpić drogą elektroniczną lub faxem). W odpowiedzi na powiadomienie organ celny wysyła rozstrzygnięcie tzw. potwierdzenie, w którym zezwala na zwolnienie towarów lub informację, iż towar zostanie poddany kontroli. Po otrzymaniu potwierdzenia osoba upoważniona dokonuje wpisu w prowadzonym przez siebie rejestrze (dokonanie wpisu jest równoznaczne ze zwolnieniem towaru). Należy podkreślić, iż przy tym rodzaju uproszczenia istnieje możliwość dokonywania wysyłek towarów poza godzinami pracy urzędu celnego. Następnie zgłaszający ma obowiązek złożenia w tzw. okresie rozliczeniowym lub w terminie 5 dni po jego upływie, zgłoszenia celnego uzupełniającego.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2004.
Ostatnio zmieniany w czwartek, 17 maj 2007 11:29
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe