Zaloguj się

Informatyka w magazynach

  •  Balcer Bartosz
  • Kategoria: Logistyka
Stosowanie systemów informatycznych w organizacji pracy w magazynach stało się powszechne. Różnorodność dostępnego oprogramowania, które wspiera tę dziedzinę działalności przedsiębiorstwa, powoduje, że firmy stoją przed problemem, który system zakupić i czym się kierować przy wyborze oprogramowania. Jednym z kryteriów, jakim kierują się klienci w doborze dostawcy systemu informatycznego, jest doświadczenie i wiedza firmy w dziedzinie projektowania i wdrażania kompleksowych magazynowych systemów informatycznych. Od dostawcy oczekują również doradztwa w zakresie implementacji oprogramowania i sprzętu do magazynu oraz pomocy przy określaniu funkcjonalności dostosowanej do realiów i specyfiki magazynu w ich przedsiębiorstwie.
Na rynku dostępnych jest wiele gotowych (pudełkowych) systemów dedykowanych do magazynów będących częścią/modułem systemu klasy ERP, nakładek na systemy klasy ERP oraz prostych aplikacji magazynowych. Każda z dostępnych opcji jest przeznaczona dla innego klienta, zależnie od rodzaju działalności i wielkości budżetu. Kogo więc wybrać na swojego dostawcę? Kto wie wystarczająco dużo na temat specyfiki działalności magazynów oraz narzędzi wspierających ich zarządzanie i pracę?
Powstawanie obiektów magazynowych warunkowane jest prognozowanym rozwojem firmy. Firma przed podjęciem decyzji dotyczącej doboru oprogramowania magazynowego musi rozważyć kilka dostępnych opcji i wybrać system dostosowany do strategii jej rozwoju. Wizja przyszłości firmy w zasadniczy sposób determinuje działania, które należy podjąć w związku z wyborem i wdrożeniem całego systemu magazynowego lub jego modułów. Należy przy tym pamiętać, że system magazynowy stanowi najczęściej uzupełnienie działającego już w przedsiębiorstwie systemu informatycznego.
Podstawowe pytania, które należy zadać przed przystąpieniem do wyboru systemu magazynowego, to:
- jakie korzyści wniesie system informatyczny po jego wdrożeniu
- jakie procesy ma usprawnić wdrażany system
- czy wdrożenie systemu pozwoli zrealizować postawione w strategii rozwoju firmy cele.
Ważnym elementem procesu przygotowania do wdrożenia systemu jest określenie budżetu, którym firma dysponuje. Wielkość budżetu w zasadniczy sposób zawęża obszar poszukiwań.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2004.
Ostatnio zmieniany w czwartek, 17 maj 2007 14:24
Zaloguj się by skomentować