Zaloguj się

Uprzywilejowany przedsiębiorca czyli AEO w łańcuchach dostaw - cz. 1

  •  Kasprzak Wiesław
  • Kategoria: Logistyka

Uprzywilejowany przedsiębiorca czyli AEO w łańcuchach dostaw - cz. 2

Przepływ towarów - ograniczenia i korzyści AEO
Globalna gospodarka daje każdemu przedsiębiorcy możliwości, których trudno nie doceniać. W Unii Europejskiej wzrastająca liczba przesyłanych przez granice wewnętrzne i zewnętrzne towarów nie pozostała niezauważona przez celników. Władze celne poszczególnych krajów musiały stanąć przed dylematem, w jaki sposób nie utrudniać coraz większego handlu i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo przepływu dóbr przez granice. W szczególności bezpieczeństwo z racji wzrostu zagrożenia terrorystycznego stało się priorytetem władz UE. Te dwa sprzeczne zagadnienia - potrzeba ułatwień oraz zapewnienie bezpieczeństwa pogodzono w jednym mechanizmie - instytucji "upoważnionego przedsiębiorcy" (ang. Authorised Economic Operator - AEO). Prawo UE (rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1875/2006 z 18 grudnia 2006 roku (Dz.Urz. WE L 360)) określa mianem AEO każdego uczestnika łańcucha dostaw, który spełnił określone warunki. Warunki te to nic innego, jak szereg kryteriów, które przedsiębiorca musi spełnić, i które przed przyznaniem tytułu AEO będą skrupulatnie weryfikowane przez służby celne. Po spełnieniu tych kryteriów służby celne UE będą miały pewność, iż przedsiębiorca AEO jest wiarygodnym partnerem i potrafi dbać o bezpieczeństwo łańcucha dostaw. Przełoży się to na uwzględnienie przez służby celne tej wiarygodności w niższych ocenach ryzyka, realizowanej przez celników. Niższe ryzyko przekłada się bezpośrednio na mniejsze zainteresowanie służb celnych. Od 1 stycznia 2008 roku o status AEO mogą ubiegać się również firmy mające swoją siedzibę na terenie naszego kraju. Co można dzięki otrzymaniu takiego statusu zyskać? Podsumowując wiele korzyści, wskazanych w rozporządzeniach można przyjąć, iż przede wszystkim czas, który w operacjach logistycznych jest najbardziej cenny, jest najważniejszą z nich. Przedsiębiorca może liczyć na następujące ułatwienia ze strony służb celnych:

  • mniejszą liczbę kontroli fizycznych i kontroli dokumentów
  • priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli
  • umieszczanie mniejszej ilości danych na potrzeby deklaracji skróconej
  • możliwość zwrócenia się przedsiębiorcy o zmianę miejsca przeprowadzenia kontroli
  • w niektórych przypadkach przedsiębiorca będzie powiadamiany wcześniej o wytypowaniu przesyłki do kontroli.

Z zapisów aktów prawnych i dokumentów związanych wynika, iż status AEO powinien zainteresować każdego przedsiębiorcę uczestniczącego w łańcuchu dostaw. Dotyczy to nie tylko firm spedycyjnych, transportowych, które często wykonują formalności celne, ale również przedsiębiorców produkujących towary wysyłane później za granicę. Oni również mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pakowanych wyrobów. W praktyce przesyłka na przykład producenta mebli nie posiadającego statusu AEO może być "podejrzana" z punktu widzenia służb celnych, nawet jeśli wszystkie formalności i transport towaru realizowane jest przez przedsiębiorstwo posiadające tytuł AEO. Dopiero uzyskanie statusu AEO przez producenta daje służbom celnym pewność, iż dana przesyłka jest bezpieczna od momentu jej wyprodukowania, aż do dotarcia do rąk adresata. Status AEO można uzyskać w dwóch obszarach:

  • uproszczenia celne
  • bezpieczeństwo i ochrona.

Do każdego z tych obszarów odnoszą się inne grupy wymagań, jakie należy spełnić. Możliwe jest uzyskanie świadectwa tylko w zakresie uproszczeń celnych i tylko w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, lub łączonego w zakresie uproszczeń celnych, bezpieczeństwa i ochrony. Każde z tych świadectw wiąże się z innym zakresem przywilejów.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2008.

 
Ostatnio zmieniany w wtorek, 06 listopad 2012 11:30
Zaloguj się by skomentować