Zaloguj się

Analiza łańcucha logistycznego w przedsiębiorstwie przetwórstwa rolno-spożywczego - studium przypadku

  •  Wajszczuk Karol
  • Kategoria: Logistyka

1. Wprowadzenie.
W okresie ogólnie panującej w kraju i na świecie nadprodukcji żywności, efektywność działalności przedsiębiorstw należących do sektora rolno-spożywczego, można poprawić przede wszystkim w wyniku redukcji kosztów wytwarzania. W przedsiębiorstwach tego sektora, z uwagi na specyfikę surowców i produktów w nich wytwarzanych (są zaliczane do tzw. dóbr szybkorotujących o ograniczonej trwałości), dużego znaczenia nabiera kwestia organizacji przepływu strumieni rzeczowych oraz trafnych decyzji sterujących tymi przepływami. W naszym kraju do tej pory, we wdrażaniu zasad logistyki zdecydowanie dominują przedsiębiorstwa przemysłowe, w przeciwieństwie do przedsiębiorstw działających w sektorze gospodarki rolno-żywnościowej, gdzie w zależności od rodzaju branży kwestia ta jest jeszcze czasami w sferze projektów, lub wcale nie podnoszona. Dotyczy to w szczególności dużych wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolnych, które jak już kiedyś stwierdzono, są przedsiębiorstwami transportowymi "wbrew swojej woli". Nieco lepiej sytuacja ta przedstawia się w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem żywności. W miarę wdrażania zasad gospodarki rynkowej, w kadrze kierowniczej tych przedsiębiorstw szybko wzrasta świadomość, że procesy przepływu strumieni surowców i produktów w obrębie przedsiębiorstwa stanowią tylko część łańcucha logistycznego mającego swój początek u wytwórcy surowców, a koniec u odbiorcy (konsumenta) finalnego produktu. Zatem efekt finalny przedsiębiorstwa będzie w dużej mierze zależał od sprawnie funkcjonującego całego łańcucha logistycznego określonych produktów. Świadomość ta nakazuje ścisłą współpracę z dostawcami i odbiorcami.
W niniejszym artykule zaprezentowano funkcjonowanie modelu łańcucha logistycznego, który wdrożono w przedsiębiorstwie zajmującym się skupem (w części również produkcją), przetwórstwem i dystrybucją specyficznego towaru, jakim jest mięso indycze.

2. Charakterystyka badanej firmy.
Firma "X" specjalizuje się w przetwórstwie mięsa indyczego, a w szczególności w wytwarzaniu dietetycznych wędlin i garmażerki, wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na tego typu produkty. Po przeprowadzeniu gruntownej modernizacji, procesu przetwarzania - zainstalowano najnowocześniejsze linie technologiczne pod stałym nadzorem laboratoryjnym i weterynaryjnym, zapewniających najwyższą jakość uzyskiwanych wyrobów - firma spełnia normy obowiązujące w krajach EU. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to firma z polskim kapitałem. Siedziba firmy zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części Wielkopolski, około 110 km od Poznania. Infrastruktura logistyczna firmy przedstawia się następująco:
a) stacjonarna: trzy chłodnie o łącznej kubaturze 743,2 m3, dwie zamrażalnie o łącznej kubaturze 174 m3,
b) ruchoma: trzy samochody ciężarowe-chłodnie o ładowności 3,5 t, jeden ciężarowy 3,5 t przystosowany do przewozu żywego drobiu, cztery dostawcze o ładowności 0,75 t, wózek widłowy o udźwigu 1,5 t oraz wózek platformowy o ładowności 0,5 t w pomieszczeniach poruszający się na szynach podwieszonych do sufitu,
c) służąca do przepływu informacji: komputery - internet, telefony, fax.

Możliwości przerobowe firmy to 1500 tys. kg żywca rocznie, z czego 2/3 pochodzi z własnej produkcji (jeden zakład), a pozostała część od współpracujących dostawców (dwa zakłady).
Firma posiada własne sklepy jak również ma odbiorców kontraktowych w marketach, hurtowniach, które znajdują się w zachodniej części Polski i obejmują takie miasta jak:

  • hurtownie: Poznań, Piła, Wrocław, Konin;
  • sklepy detaliczne: Poznań, Kalisz, Ostrów Wlkp., Rawicz, Wrocław, Gorzów;
  • własne sklepy firmowe: Wolsztyn, Grodzisk, Nowy Tomyśl, Rakoniewice, Zielona Góra;
  • sieci sklepów jak: Le’Clerck, Jumbo, Inter Marche.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 3/2002.

 
Ostatnio zmieniany w wtorek, 06 listopad 2012 11:22
Zaloguj się by skomentować