Zaloguj się

Przykłady automatyzacji procesu kompletowania i formowania jednostek ładunkowych

  •  Aleksander Niemczyk
  • Kategoria: Logistyka

Spośród czterech podstawowych faz procesu magazynowania: przyjęcia, składowania, kompletacji i wydania, najwięcej problemów sprawia trzecia z wymienionych. Kompletacja zleceń w zasadniczy sposób wpływa na poziom obsługi klienta zewnętrznego lub wewnętrznego, który jest odbiorcą dostaw z magazynu.


Spośród wielu czynników, które mogą wpływać na rzeczywisty poziom usług świadczonych przez magazyn, do najważniejszych kryteriów oceny efektów działań należą:


• terminowość realizacji
• zgodność pozycji asortymentowych z zamówieniem
• zgodność z zamówieniem wydanej ilości poszczególnych pozycji asortymentowych
• oczekiwana postać jednostki ładunkowej (waga, gabaryty, sposób zabezpieczenia i oznakowania, użyty nośnik).

Przy założeniu:


 - przekazywania kompletnych informacji od klienta do magazynu bez błędów i opóźnień,
 - zapewnienia dostępności zamawianego asortymentu dzięki prawidłowemu zarządzaniu zapasami, złe oceny według poszczególnych kryteriów świadczą o problemach występujących podczas procesu kompletacji. Większość problemów wiąże się z błędami pracowników, które mają bardzo zróżnicowane podłoże.

 

Na pomyłki ludzi mogą wpływać między innymi:
• pośpiech spowodowany presją osób oczekujących na wydanie towaru z magazynu lub związany z systemem wynagradzania
• długie drogi przejścia podczas kompletacji zlecenia
• kłopoty ze znalezieniem konkretnych pozycji asortymentowych
• błędne, nieczytelne lub trudnodostępne oznakowania opakowań
• podobieństwo różnych towarów sąsiadujących ze sobą
• zła organizacja pracy
• technologia kompletacji uciążliwa dla pracowników
• słabe przeszkolenie pracowników
• niewielkie doświadczenie pracowników związane z ich dużą rotacją.

 

Obecnie w magazynach, które muszą sprostać wymaganiom łańcuchów dostaw, obserwuje się następujące tendencje:
• zwiększanie liczby pozycji asortymentowych w zapasie
• zwiększanie częstotliwości dostaw i wysyłek
• wprowadzanie śledzenia partii produktów
• rozdrobnienie realizowanych wysyłek i dostaw na skutek:
 - zmniejszenia średniej ilości towaru na jedną pozycję zamówienia,
 - większego udziału jednostek ładunkowych i opakowań zbiorczych niejednorodnych w miejsce jednorodnych,
 - zwiększania liczby pozycji asortymentowych w jednostce ładunkowej niejednorodnej.

 

Należy w tym miejscu przypomnieć, że za jednostki ładunkowe jednorodne uważa się takie, w których ładunek zawiera tylko jedną partię jednej pozycji asortymentowej. Odpowiednio jednostkami ładunkowymi niejednorodnymi są wszystkie, utworzone z co najmniej dwóch partii lub pozycji asortymentowych.


Problemy z kompletacją i formowaniem jednostek ładunkowych niejednorodnych nie są związane wyłącznie z pracą ludzi. Wynikają także z:
• liczby pozycji w jednostce ładunkowej
• kompletowanej ilości poszczególnych towarów
• postaci fizycznej opakowań (gabarytów i kształtu)
• hierarchii opakowań (opakowanie jednostkowe, zbiorcze, warstwa, paletowa jednostka ładunkowa)
• wagi i własności towarów (stan skupienia, wytrzymałość na ściskanie, kruchość).

 

Wymienione cechy oraz coraz częściej wprowadzana zasada wydań FEFO (First Expired First Out - pierwsze traci ważność pierwsze wyszło) wpływają na kolejność kompletacji oraz ostateczną postać jednostki ładunkowej, która powinna być uformowana w sposób zapewniający trwałość kształtu, wymiarów, zawartości i ochronę przed uszkodzeniami.


Na jakość procesu kompletacji i formowania wydawanych jednostek ładunkowych można wpływać między innymi poprzez:
• usprawnianie procesów realizowanych przez pracowników magazynowych
• zmianę struktury jednostek ładunkowych (zamówień)
• automatyzowanie procesów.

 

Do tej pory, w przedsiębiorstwach handlowych rzadko dostrzega się wpływ zamawianej ilości poszczególnych pozycji asortymentowych i ich postaci (opakowania jednostkowego i zbiorczego) na proces kompletowania i formowania jednostki ładunkowej w magazynie. Zasadniczo wynika to z braku wiedzy na ten temat wśród pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż. Działy handlowe uginają się pod presją rynku, przyjmując zamówienia na coraz mniejsze ilości towaru. Utrzymanie lub podniesienie poziomu sprzedaży powoduje wówczas zwiększenie:
• kosztów obsługi średniego zamówienia
• liczby dokumentów wymienianych z klientami oraz wewnętrznie
• czynności związanych z kompletowaniem i wydawaniem
• kosztów transportu.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2009.

 
Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 03 czerwiec 2013 11:20
Zaloguj się by skomentować