Zaloguj się

Transport wewnątrzzakładowy wełny mineralnej

  •  Skrzyczyński Marek
  • Kategoria: Logistyka
Często zdarza się, że w procesie inwestowania wykorzystywane są istniejące obiekty, w których instaluje się nowoczesne i wydajne urządzenia technologiczne. Powstaje jednak problem przetransportowania wyprodukowanej masy towarowej do magazynu, a następnie wyekspediowania jej sprawnie do odbiorcy.
Z takim zagadnieniem spotkał się Wandalex-ZUT - Zgierz, podczas realizacji projektu transportu bel wełny mineralnej w firmie PFLEIDERER Polska Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej.

Zadanie polegało na rozwiązaniu problemu przetransportowania zafoliowanych bel prostokątnych o wymiarach 600x400x1200 mm lub okrągłych o wymiarach 600x1200 mm, masie ok. 25 kg z hali produkcyjnej do dwóch magazynów, znajdujących się w oddzielnych budynkach. System oparto na przenośnikach taśmowych, jednak ze względu na kształt materiału transportowanego (bele walcowe) oraz na konfigurację trasy, zastosowano różnorodne ich rozwiązania konstrukcyjne. Proste odcinki trasy stanowią taśmy ukształtowane w formę niecki, zakręty wykonano w postaci łuków taśmowych. "Po drodze" do magazynu Nr 2, należało skierować partię ładunków do magazynu Nr 1 - wg założonego programu. W tym celu został zaprojektowany i wykonany zespół transferowy, w postaci odcinka przenośnika taśmowego uchylnego. Przenośnik ten, znajdując się w położeniu poziomym - przekazuje ładunki na wprost, a przy wychyleniu w dół umożliwia zjazd ładunku na łuk taśmowy, który kieruje belę w bok, w kierunku magazynu Nr 1. Przestawienie przenośnika uchylnego odbywa się przy pomocy siłownika pneumatycznego sterowanego przez automatykę.

Estakady łączące halę produkcyjną z magazynami, nie mogły kolidować z drogami transportowymi w otoczeniu budynków, dlatego umieszczono je na wysokości ok. 5 m. W związku z tym powstał problem sprowadzania ładunków z tej wysokości na poziom "0" w ten sposób, aby go nie uszkodzić, a przede wszystkim zachować pełne bezpieczeństwo ludzi odbierających te ładunki. Zastosowano w tym celu przenośniki ukośne dwutaśmowe, ustawione piętrowo - jeden nad drugim, o jednakowej prędkość taśm. Dzięki temu zjazd ładunku w dół odbywa się w sposób kontrolowany i bezpieczny dla osób obsługujących.
Interesującym rozwiązaniem jest przenośnik rozładowczo - załadowczy w magazynie Nr 2. Przenośnik ten składa się z dwóch przenośników taśmowych, ustawionych jeden nad drugim. Przenośnik górny służy do rozładunku bel do boksów znajdujących się po dwóch stronach linii transportowej.

 
 
Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2001/1.
 
Ostatnio zmieniany w piątek, 07 wrzesień 2012 11:29
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe