logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Planowanie optymalnego rozwoju sieci dystrybucji na przykładzie sieci handlowych - cz. 2

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W pierwszej części artykułu Agnieszki Hodczak-Sekulskiej i Adama Redmera na rysunku 1 zabrakło oznaczeń poszczególnych metod w wybranych polach. Obecnie publikujemy pełną wersję tego rysunku, przepraszając zarazem Autorów i Czytelników za zaistniałą sytuację.
Redakcja


Na złożoność analizowanego problemu optymalizacji sieci dystrybucji wpływają następujące czynniki:

  • rozważane jest 16 potencjalnych lokalizacji magazynów w różnych województwach; jako symboliczne miejsca lokalizacji każdego z magazynów przyjęto miasta wojewódzkie: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław
  • liczba zmiennych decyzyjnych:
1. w etapie 1 (wstępnym) zdefiniowano 192 zmienne decyzyjne Xij, gdzie 192 = 12 (województw, w których działają sklepy) x 16 (miast, jako potencjalne lokalizacje magazynów); zmienne decyzyjne przyjmują wartości binarne,
2. w etapie 2 (głównym) zdefiniowano 177 zmiennych decyzyjnych Xij (średnia liczba sklepów, jakie posiadają sieci handlowe działające na terenie Polski), za pomocą, których przyporządkowano każdy ze sklepów do konkretnego magazynu; zmienne mogą przyjmować wartości od 1 do 16 w zależności od numeru magazynu, który ma dany sklep zaopatrywać.

W efekcie, aby możliwe było zastosowanie ogólnie dostępnych narzędzi optymalizacyjnych, problem rozwiązano dwuetapowo, co uprościło obliczenia. Podział taki nie jest jednak konieczny z metodycznego punktu widzenia. Postępowanie w każdym z etapów optymalizacji było następujące:
a) Etap wstępny - określenie miejsc lokalizacji magazynów oraz przyporządkowanie im do obsługi województw, w których działają sklepy. Na miejsca lokalizacji magazynów wybrano miasta wojewódzkie. Dlatego w tym etapie posługiwano się już konkretnymi nazwami miast, w których mają powstać ewentualne magazyny. Natomiast popyt wszystkich sklepów prowadzących działalność w poszczególnych województwach został zagregowany do poziomu województw. Fragment tablicy zmiennych decyzyjnych zamieszczono na rysunku 2.
Generowanie rozwiązań: za pomocą narzędzia Solver MS Excel przeprowadzono obliczenia dla 12 możliwych wariantów sieci dystrybucji. Polegało to na tym, że liczbę magazynów wprowadzono jako jedno z ograniczeń i podczas kolejnych powtórzeń procesu optymalizacji liczba ta zmieniała się od 1 do 12. W ten sposób otrzymano wyniki dla każdej potencjalnej liczby magazynów z przedziału 1 do 12 (w tylu województwach operuje typowa sieć handlowa). Wyniki te obejmowały: miejsca powstania magazynów oraz przyporządkowanie województw, w których działają sklepy do tak zdefiniowanych magazynów.
b) Model główny - znalezienie optymalnego przyporządkowania każdego ze sklepów do konkretnego magazynu. Do tego celu wykorzystano wyniki uzyskane w modelu wstępnym. Znane więc były lokalizacje magazynów dla każdego z wariantów sieci dystrybucji (przyjęto, że obszary obsługi każdego magazynów, zdefiniowane wstępnie w poprzednim etapie na potrzeby wyznaczenia ich lokalizacji, stanowią ponownie element optymalizacji, tym razem na poziomie sklepów, a więc dokładniej niż poprzednio). Tablica zmiennych decyzyjnych ma inną postać, niż w modelu wstępnym i została zaprezentowana na rysunku 3.
Generowanie rozwiązań: w etapie tym, podobnie jak w etapie wcześniejszym, przeprowadzono obliczenia dla wszystkich 12 wariantów (od 1 do 12 magazynów). Wszystkim z analizowanych wariantów wprowadzano rozwiązanie wejściowe, będące wynikiem modelu wstępnego. Polegało to na tym, że dla konkretnego wariantu do tablicy zmiennych decyzyjnych każdemu ze sklepów wpisywano numer magazynu zgodnie z przydziałem z modelu wstępnego (budowa rozwiązania początkowego). We wszystkich wariantach Evolver dokonał takich zmian w przyporządkowaniu sklepów do magazynów z rozwiązania wejściowego, aby wyrażona wzorem 3 suma kosztów transportu i magazynowania była jak najmniejsza. W niektórych przypadkach Evolver zmienił wstępne przyporządkowanie sklepów do magazynów położonych nawet w tych samych województwach co sklep, na magazyn z innego województwa, ponieważ odległość tych sklepów do magazynów zlokalizowanych w innych województwach okazała się krótsza.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2010.

 
Ostatnio zmieniany wtorek, 13 marzec 2012 14:39

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Geis PL w nowej lokalizacji Grodzisk Mazowiecki

Geis PL w nowej lokalizacji Grodzisk Mazowiecki

Grupa Geis modernizuje i przenosi terminale dystrybucyjne w Bydgoszczy i Szczecinie, a w czwartym kwartale...

DSV finalizuje przejęcie Panalpiny

DSV finalizuje przejęcie Panalpiny

Wszystkie warunki i wymagania niezbędne do zamknięcia transakcji zostały spełnione. W ślad za ogłoszonym porozumieniem...

Awans Polki w Grupie JF Hillebrand i wzmocnienie pozycji w…

Awans Polki w Grupie JF Hillebrand i wzmocnienie pozycji w regionie wschodnim

Grupa JF Hillebrand, światowy operator logistyczny, specjalizujący się w obsłudze rynku alkoholi i napojów, stawia...

Ogłoszenia

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj