Zaloguj się

Mniej luk na regałach - jak zwalczać Out-of-Stocks

  •  Stölzle Wolfgang, Ehrenthal Joachim, Jaronicki Katharina
  • Kategoria: Logistyka

Badania dowodzą, że handel co roku traci 3,9% obrotów z powodu brakujących produktów na regalach i półkach handlowych. Producenci dóbr konsumpcyjnych w Unii Europejskiej z tego samego powodu tracą około 11,4 mld zł. rocznie. Ponadto luki na regałach handlowych (Out-of-Stocks - OOS) powodują również utratę lojalności klientów, którzy znajdują na półkach w sklepach tylko 90-95% produktów gotowych do sprzedaży. Powstawanie luk na regałach zależy od wielu czynników, tak jak rotacja wyrobów, kategoria produktu, akcje promocyjne, wielkość i położenie filii handlowej, jak również godzina zakupu.

Brak dostępności produktów powoduje nieprzewidywalne reakcje klientów w sklepach i często jest powodem ich niezadowolenia. W przypadku, gdy klient nie znajdzie produktu, którego szukał na swoim oznaczonym miejscu na półce, zareaguje w jeden z kilku następujących sposobów:
  • przerwie zakupy i pójdzie do innego sklepu
  • kupi produkt substytucyjny
- innej marki
- w innym rozmiarze opakowania
- w innej kategorii produktów
  • przełoży zakup na później
  • nie kupi produktu wcale (tabela 1).

Mimo, iż owe reakcje różnią się od siebie, wszystkie mają negatywne konsekwencje dla handlu i producentów. Luki na półkach powodują niezadowolenie w czasie zakupów, zmniejszają obroty handlu i producentów i niszczą lojalność klientów. Reakcje klientów na OOS są zależne od wielu niewiadomych. Są to kryteria dotyczące samych produktów lub kategorii produktów, marki producenta, sklepu (na przykład serwis i poziom cen), charakterystyki samego klienta (na przykład wiek) i sytuacji zakupu (na przykład pilność zakupu).
Aby efektownie zwalczać luki na półkach handlowych niezbędna jest wiedza o przyczynach ich powstawania, tak zwanych root causes. Badania Uniwersytetu St. Gallen przeprowadzone w Szwajcarii i Niemczech pokazują, iż 90% luk na regałach jest spowodowanych w filiach handlowych na ostatnich metrach od półki (rysunek 1). Badania w innych krajach potwierdzają ten rezultat. Większość luk na regałach zostaje spowodowanych przez błędne zamówienia i niepunktualne wyłożenie produktu na swoje określone miejsce na półce, mimo iż produkt znajduje się na terenie sklepu, w magazynie. Dalsze badania pokazują również, że prognozowanie i problemy z pracownikami są kolejną przyczyną luk na regałach.

Katedra Logistyki na Uniwersytecie St. Gallen stanęła przed wyzwaniem zredukowania luk na regałach w szwajcarskiej sieci hurtowni. Celem przedsięwzięcia było poprawienie logistyki w jej filiach i uzyskanie częściowej redukcji OOS przy minimalnych kosztach. W tym celu Katedra Logistyki wraz ze swoim zleceniodawcą opracowała metodę identyfikacji luk na półkach i rozpoznawania powodów ich powstania (root causes). Sprawdzano manualnie dostępność 500 wybranych produktów stanowiących 20% obrotów firmy w trzech filiach, w przeciągu 12 do 14 dni. W przypadku produktu, który czasowo nie był dostępny, szukano wraz z kierownictwem filii przyczyny braku tego produktu na półce. W tym celu opracowano listę wszystkich możliwych root causes podzielonych na 12 kategorii (na przykład za małe zamówienia, spóźnione dostawy). Taka analiza umożliwiła identyfikację procesów w filiach, które mają największy wpływ na powodowanie luk na regałach i - tym samym - na ich zapobieganie.
Pierwsze badania wykazały, iż luki na regałach zostały spowodowane przez problemy przy zamówieniach, uzupełnianiu regałów i kłopotach przy zamówieniach dostawców. Owe trzy problemy powodowały prawie 90% luk na regałach w filiach, w których przeprowadzono badania. Na bazie tej wiedzy zostały opracowane metody poprawiające dostępność produktów. Wyniki ich wdrożenia zostały poddane analizie w kolejnych trzech badaniach.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 5/2010.
Ostatnio zmieniany w środa, 28 marzec 2012 14:11
Zaloguj się by skomentować