Zaloguj się

Master Vendor - praca tymczasowa pod kontrolą

  •  Tokarewicz Aleksandra
  • Kategoria: Logistyka

Wysoki sezon i wzrost zamówień stawiają większość firm logistycznych przed problemem: jak zapewnić sobie zwiększoną liczbę personelu, by z powodzeniem realizować postawione cele? Na polskim rynku pojawiło się nowe rozwiązanie - koncepcja Master Vendor, która, w zamierzeniu jej twórców, ma zrewolucjonizować dotychczasowe metody współpracy z agencjami pracy tymczasowej.
Poprawa koniunktury w sektorach takich, jak przemysł, budownictwo czy FMCG, wyraźnie przekłada się na polepszenie nastrojów także w logistyce. W maju ub. r. o kolejny punkt wzrósł wskaźnik koniunktury GUS. Większa liczba zamówień sprawia, że coraz częściej firmy z branży zaczynają pilnie potrzebować dodatkowych rąk do pracy.

Praca tymczasowa a duże projekty rekrutacyjne
Dotychczas najbardziej efektywnym rozwiązaniem okazywała się współpraca z agencją pracy tymczasowej, gdyż ta forma zatrudnienia gwarantuje wysoką elastyczność i pozwala swobodnie dostosowywać liczbę personelu do realnych potrzeb. Tym samym eliminuje zarówno ryzyko braku pracowników, jak i problem utrzymywania niepotrzebnych etatów.
Jednakże wraz ze wzrostem liczby personelu czasowego najczęściej pojawiają się także kłopoty, które szczególnie dotykają duże firmy logistyczne, zatrudniające nawet po kilkuset pracowników tymczasowych i posiadające rozbudowaną sieć placówek. Zazwyczaj agencje zatrudnienia nie są w stanie samodzielnie dostarczyć na przykład 500 pracowników każdego miesiąca. Siłą rzeczy, firmy muszą się posiłkować współpracą z nawet kilkoma agencjami i dzieleniem zamówień, by mieć gwarancję stałego napływu rąk do pracy. Jednakże różne agencje stosują odmienne modele współpracy, co oczywiście prowadzi do znacznych komplikacji. Pojawiają się one najczęściej na poziomie komunikacji, gdyż firma na bieżąco musi kontrolować oraz koordynować pracę wielu dostawców, dzieląc pulę zamówień. Problematyczne stają się także różnorodne standardy pracy i metody zarządzania personelem przez poszczególnych dostawców. Nierzadko pojawiają się niespójności na poziomie wdrażania pracowników do pracy, różnice podczas przeprowadzanych szkoleń, testów, co w efekcie odbija się na jakości samej pracy. Zdarza się, że firmy skarżą się na "rozmycie odpowiedzialności" agencji za realizację zadań. Paradoksalnie więc rozwiązanie, które miało usprawnić pracę przedsiębiorstwa, prowadzi do chaosu i samo staje się problemem.

Dostawca główny czyli porządkowanie chaosu
Odpowiedzią na te problemy może być usługa Master Vendor - nowatorska koncepcja współpracy pomiędzy firmą i agencjami, stworzona z myślą o skomplikowanych projektach rekrutacyjnych. To najnowsze narzędzie human resources jest w Polsce niemalże nieznane.
Najważniejszym i zarazem najbardziej innowacyjnym założeniem modelu Master Vendor jest wybranie dostawcy głównego, który będzie w imieniu klienta koordynował pracę pozostałych agencji i czuwał nad pomyślną realizacją zadań kadrowych.
Koncepcja ta przede wszystkim upraszcza komunikację firmy z poddostawcami, gdyż umożliwia kontakt jedynie z dostawcą głównym. Współpracę z pozostałymi agencjami całkowicie przejmuje na siebie Master Vendor - to on wytycza cele dla poszczególnych dostawców i na bieżąco kontroluje ich realizację. Co ważne, ujednoliceniu i pełnej optymalizacji ulega sam model komunikacji, dzięki czemu zwiększa się jej efektywność. W rezultacie klient nadal posiada wielu poddostawców, ale nie musi już tracić czasu na kontaktowanie się z każdym spośród nich. Dostawca główny staje się jednym punktem kontaktowym dla obu stron. Drugim aspektem Master Vendor jest standaryzacja metod działania poszczególnych agencji. Dostawca główny wprowadza ujednolicone metody rekrutacji, szkoleń i testów, co zapewnia dostarczanie personelu wysokiej jakości przez każdego z partnerów. Dalszej standaryzacji ulegają identycznie metody zarządzania pracownikami tymczasowymi. Wszystkie agencje stosują więc te same wzorce wdrażania, ewidencji czasu pracy czy kontroli i motywowania pracowników. Dzięki temu nawet przy bardzo rozbudowanej strukturze placówek firma zachowuje jednolity model działania na terenie całego kraju.
Obok optymalizacji metod komunikacji i standardów, koncepcja Master Vendor przynosi także ujednolicenie również na poziomie kontroli efektywności. Dostawca główny wprowadza bowiem jednolite wskaźniki wydajności pracy oraz jej jakości. Tym samym, klient uzyskuje obiektywne i przejrzyste dane na temat efektów działań.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 5/2010.

Ostatnio zmieniany w środa, 28 marzec 2012 14:12
Zaloguj się by skomentować