Zaloguj się

System informatyczny dla MSP do obsługi magazynu

 •  Busłowska Eugenia,Jarosik Jacek
 • Kategoria: Logistyka

Możliwości, jakie oferuje Internet powodują, że coraz więcej firm i instytucji wykazuje zainteresowanie w zastosowaniu tego narzędzia w obrębie własnej działalności. Na konkurencyjnym i ciągle zmieniającym się rynku efektywnie działająca firma musi być wyposażona w sprzęt komputerowy i odpowiednie oprogramowanie, współpracujące z systemem bazodanowym. Dla zwiększenia wydajności, przedsiębiorstwa coraz częściej podejmowane są decyzje o wspomaganiu swojej działalności za pomocą systemu informatycznego. Rozwiązania stosowane do obsługi magazynów (na przykład system MaGS1) i punktów sprzedaży muszą uwzględniać podstawowe wymagania dotyczące handlu towarami oraz powinny gwarantować sprawny przepływ towarów i wyczerpujących informacji.

Użyteczność aplikacji wywiera wpływ na efektywność, szybkość i łatwość korzystania z programu przez użytkowników. Funkcjonalna aplikacja zapewnia komfortowe użytkowanie i nie sprawia trudności podczas wykonywania określonych zadań w systemie. O funkcjonalności aplikacji decyduje zwłaszcza czytelny interfejs, na który składa się architektura informacji, sposób nawigacji, menu i odsyłacze, fonty oraz kolorystyka.
Obecnie coraz większą wagę przywiązuje się także do zagadnień związanych z dostępnością stron internetowych. Projekt spełniający podstawowe zasady dostępności pozwoli wszystkim użytkownikom - niezależnie od fizycznych i sprzętowych ograniczeń - korzystać z aplikacji w taki sam sposób. Najczęściej dostępność stron internetowych odnosi się do prawidłowej obsługi aplikacji w różnych przeglądarkach.

Opis aplikacji
Prezentowany w artykule system do obsługi magazynu jest aplikacją internetową, która umożliwia gromadzenie danych dostawców, towarów, klientów, ewidencję zamówień zakupów i sprzedaży oraz wystawianie faktur. Moduły obsługujące bazę danych towarów, klientów, dostawców i zamówień udostępniają opcje dodawania, usuwania lub anulowania oraz modyfikowania danych.
Stworzony interfejs w postaci stron WWW umożliwia użytkownikom dostęp do określonych funkcjonalności, zgodnie z zajmowanym w firmie stanowiskiem i posiadanymi w systemie uprawnieniami. Każdy pracownik realizuje określone zadania wynikające z funkcjonalności danego modułu. Dodatkowym zabezpieczeniem systemu jest mechanizm logowania. Każdy użytkownik posiada indywidualny login pozwalający na jego autoryzację. Aplikację stworzono z wykorzystaniem popularnych technologii internetowych - serwera Apache, języka skryptowego PHP, języka JavaScript oraz relacyjnej bazy danych MySQL.

Jednym z głównych założeń projektowych było zbudowanie aplikacji działającej w środowisku internetowym, która dostępna będzie przy użyciu przeglądarki internetowej dla uprawnionych użytkowników. System składa się zatem z kilku stron WWW, po których użytkownicy poruszają się za pomocą menu. Do prezentacji danych zastosowano przede wszystkim formularze oraz tabelaryczną formę wizualizacji danych pobieranych z systemu bazodanowego. Takie rozwiązanie zapewnia aplikacji funkcjonalność oraz pozwala na oszczędność miejsca, gdyż tabele w uporządkowany i przejrzysty sposób mogą wyświetlić dużą liczbę informacji.

Specyfikacja wymagań systemu
System spełnia następujące wymagania funkcjonalne:

 • ewidencja dostawców - funkcje dodawania, usuwania i edycji danych
 • ewidencja klientów - funkcje dodawania, usuwania i edycji danych
 • ewidencja produktów - funkcje dodawania, usuwania i edycji danych
 • klasyfikacja produktów według kategorii
 • ewidencja zamówień sprzedaży - funkcje dodawania, anulowania i edycji danych
 • ewidencja zamówień zakupu - funkcje dodawania, anulowania i edycji danych
 • księgowanie sprzedaży i zakupów poprzez wystawianie faktur
 • podział funkcji i uprawnień użytkowników systemu
 • zabezpieczenie dostępu do systemu poprzez logowanie użytkowników.

Wśród wymagań niefunkcjonalnych można natomiast wymienić:

 • integralność danych
 • obsługa systemu z użyciem przeglądarki internetowej
 • implementacja systemu z wykorzystaniem języka skryptowego PHP
 • system ma współpracować z relacyjną bazą danych MySQL
 • łatwy w obsłudze i czytelny interfejs graficzny.

System współpracuje z zewnętrzną bazą danych przechowującą dane o dostawcach, klientach, produktach, zamówieniach oraz fakturach. Podstawowe funkcje systemu obsługiwane są poprzez określone moduły, do których uprawnienia związane z dostępem i realizacją podzielone zostały między wyznaczonych użytkowników.
Główne funkcje systemu (rysunek 1 cz. 1 i 2) obejmują:

 • ewidencję produktów
 • ewidencję klientów
 • ewidencję dostawców
 • ewidencję faktur
 • ewidencję zamówień zakupu
 • ewidencję zamówień sprzedaży.

Wywołanie którejś funkcji daje dostęp do bardziej szczegółowych opcji systemu związanych z realizacją zadań w poszczególnych modułach.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2011.

 
Ostatnio zmieniany w wtorek, 17 kwiecień 2012 13:56
Zaloguj się by skomentować