Zaloguj się

Analiza logistycznych aspektów transferu technologii

  •  Zbigniew Skuza, Rafał Prusak, Cezary Kolmasiak
  • Kategoria: Logistyka
Jednym z elementów charakteryzujących rozwój rynku światowego w ostatnich kilkudziesięciu latach jest nasilający się proces globalizacji. Stwarza on przedsiębiorstwom - obok szeregu innych efektów - niespotykane dotąd możliwości ekspansji rynkowej oraz przestrzennej lokalizacji procesów produkcyjnych. Przełamanie wielu istniejących dotychczas barier pozwoliło np. na rozwój bazy produkcyjnej w miejscach o strategicznym znaczeniu z punktu widzenia ekonomii procesów logistycznych lub też w obszarach, na których koszt siły roboczej jest niski.
Postęp techniki, a w szczególności rozwiązań informatycznych [2] i opartych na nich nowoczesnych metod zarządzania, sprawia, iż kierowanie organizacjami składającymi się z wielu oddalonych od siebie jednostek, jest w pełni realne i przynosi spodziewane pozytywne efekty.
Dodatkowo rozwój sieci transportowych pozwala na szybkie i w zdecydowanej większości w pełni kontrolowalne przemieszczanie surowców i produktów nawet w ramach złożonych sieci logistycznych pozwalając na zachowanie korzystnej relacji kosztów do przychodów ze sprzedaży.
Jednym ze zjawisk, które można obserwować na współczesnym rynku, jest przenoszenie całości lub części procesów produkcyjnych do miejsc charakteryzujących się większą efektywnością ekonomiczną (np. ze względu na tańszą siłę roboczą). Procesy takie, mimo szeregu potencjalnych korzyści, zawsze
wiążą sie z dużym ryzykiem.
Przede wszystkim konieczne jest
- jeszcze na etapie analizy opłacalności - uwzględnienie wszelkich możliwych problemów wynikających np. z różnic kulturowych, stosunku do pracy, specyficznych zachowań społecznych, istniejących sieci transportowych, czy też możliwości w miarę wiernego odwzorowania istniejących dotychczas i spełniających swoją rolę struktur organizacyjnych. Istotnego znaczenia nabiera również oczywiście prawidłowe planowanie logistyczne umożliwiające nie tylko sprawne przeniesienie niezbędnych środków trwałych, ale również skrócenie czasu tego procesu - a tym samym okresu przestoju - do minimum. Ilość relacji i zależności koniecznych do uwzględnienia w tym obszarze może być bardzo wysoka i wymagać ponadprzeciętnego wysiłku ze strony pracowników przedsiębiorstwa, a czasem również skorzystania z usług wyspecjalizowanych firm zewnętrznych. (...)
Zaloguj się by skomentować