Zaloguj się

Logistyka zaopatrzenia w budownictwie

  •  Dominik Sąsiadek
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Logistyka zaopatrzenia w budownictwie

Procesy zaopatrzeniowe i zakupy są nierozerwalnym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa budowlanego, choć różnią się one między sobą w zależności od wielkości i struktury firmy, w której występują. Jednak nie sposób spotkać przedsiębiorstwa budowlanego nie wykorzystującego w swojej działalności szeroko rozumianej logistyki zaopatrzenia, której kluczowym elementem są podwykonawcy i dostawcy.

Przedsiębiorstwa budowlane zaopatrują się u różnego rodzaju dostawców, produkujących niezbędne materiały, surowce oraz narzędzia. Duże firmy zwracają się najczęściej do producentów oferujących większe partie materiałów, często z odpowiednimi upustami cenowymi. Małe zakłady budowlane dokonują zakupów w hurtowniach, a nawet w sklepach detalicznych. Także i oni mogą tutaj liczyć na rabaty i upusty cenowe przy zamówieniach znaczniejszych ilości materiałów.
Wielkość zamówień wiąże się w dużej mierze z oszacowanym zapotrzebowaniem, według uznania kierowników i inżynierów budowy, dostępnością środków transportowych oraz możliwościami składowania. W zależności od sytuacji, zamówienia mogą być konsolidowane. Gdy firma jednocześnie prowadzi kilka inwestycji zasadnym jest łączenie kilku mniejszych zamówień w jedno zbiorcze. Również coraz bardziej wzrasta znaczenie kontraktów długoterminowych występujących we współpracy pomiędzy zamawiającymi, a dostawcami.

Jak zauważa Anna Sobotka, pomimo przejrzystego rynku dostawców obserwuje się pewne zjawisko występowania zakłóceń w dostawach, co może powodować brak ciągłości w przepływie towarów i prowadzić do przerw w realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Dodaje ona, że zakłócenia te mogą być wywołane przez kilka następujących czynników: trudności finansowe; zmiany w kolejności wykonywania procesów budowlanych; błędy w dokumentacji technicznej; błędy w zamówieniach; trudności w zakupach nietypowych materiałów. Oznacza to, że przedsiębiorstwo musi być przygotowane na tego typu zakłócenia i winno posiadać odpowiednią ilość alternatywnych źródeł dostaw, a także ciągle monitorować procesy zaopatrzeniowe tak, aby w przypadku pojawienia się komplikacji mogło niezwłocznie reagować.

Cele logistyki zaopatrzenia w firmie budowlanej
Głównymi celami działalności związanej z zaopatrzeniem w przedsiębiorstwach branży budowlanej są:

  • redukcja kosztów przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu gospodarki materiałowej,
  • zapewnienie racjonalizacji procesów budowlanych, zapewnienie wysokiej jakości i sprawności,
  • zachowanie autonomii, czyli uniezależnienie od dostawców lub wpływu czynników zewnętrznych.

Optymalny system zaopatrzenia firmy budowlanej sprawia, że zyskuje ona przewagę konkurencyjną i jest w stanie szybko odpowiadać oraz realizować ewentualne zlecenia. Podsystem zaopatrzenia jest swoistym wsparciem, a często nawet fundamentem dla innych systemów w przedsiębiorstwie. Trudno sobie bowiem wyobrazić sprawne przeprowadzanie inwestycji budowlanych bez odpowiedniego i sprawnego przepływu środków niezbędnych w tych procesach. Błędne decyzje w tym zakresie powodować mogą katastrofalne skutki, począwszy od opóźnień procesu budowy, a skończywszy na wstrzymaniu realizacji i wysokich karach umownych.

Specyfika rynku materiałów i usług budowlanych
Charakter procesów zaopatrzeniowych, dokonywanych przez przedsiębiorstwa, z wielu przyczyn różni się od działań zakupowych realizowanych przez indywidualnych konsumentów. Dzieje się tak prawie we wszystkich sektorach gospodarki. Począwszy od artykułów spożywczych, a skończywszy na dobrach przemysłowych. Zjawisko to ma miejsce również w sektorze materiałów i usług budowlanych. Na rynku tym po stronie podaży występują sklepy detaliczne, hurtownie, centra logistyczne dla obsługi budownictwa, dostawcy surowców, małe oraz wielkie firmy produkcyjne. Po stronie popytu obecni są indywidualni konsumenci, małe i wielkie przedsiębiorstwa budowlane oraz zakłady państwowe. Różnice pomiędzy przebiegiem procesów zaopatrzeniowych, dokonywanych przez indywidualnych konsumentów, a przez przedsiębiorstwa wynikają najczęściej z kilku powodów. Pierwszym z nich jest fakt, że liczba podmiotów instytucjonalnych jest mniejsza, niż klientów indywidualnych. Po drugie, przedsiębiorstwa są jednym z ogniw łańcucha dostaw. Dlatego są jednocześnie odbiorcami, jak i dostawcami towarów. Należy też zwrócić uwagę na to, iż zarówno łączna wartość obrotu towarów, jak i wartość poszczególnych transakcji, jest znacznie większa na rynku dóbr przemysłowych.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 3/2012.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 26 marzec 2013 13:02
Zaloguj się by skomentować