Zaloguj się

Rzeczywistość rozszerzona jako technologia wspierająca telematykę w logistyce

  •  Bukała Bartosz
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Rzeczywistość rozszerzona jako technologia wspierająca telematykę w logistyce

Telematyką określamy zbiór rozwiązań z zakresu telekomunikacji, informatyki oraz elementów automatycznego sterowania w procesie obsługiwanych systemów fizycznych. Telematyka to termin wywodzący się z połączenia słów Tele oraz Informatyka. Początkowo ta dziedzina nauki zwana była teleinformatyką, aczkolwiek na przełomie lat i rozwoju technologicznego zaczęto używać skróconej nazwy - telematyka.


Początkowo telematyka była głównie kojarzona z transportem drogowym. Wykorzystywano ją w celach zwiększenia bezpieczeństwa transportu, zwiększenia jego efektywności oraz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W chwili obecnej technologia umożliwia wykorzystanie telematyki również w innych dziedzinach aniżeli transport. Jej zastosowania możemy znaleźć w medycynie, przemyśle lub w naukach związanych z gospodarką magazynową.

Systemy wykorzystywane w telematyce nazywamy Inteligentnymi Systemami Transportowymi. Najważniejsze z nich to: urządzenia do monitorowania ruchu (sensory, detektory, wideo detektory), urządzenia nadzoru telewizyjnego (wideo monitoring), systemy pozycjonowania (GPS), systemy automatycznej lokalizacji, urządzenia do pomiarów i monitorowania powietrza lub pogody. Dodatkowo do tej grupy zaliczyć można systemy sterujące online, systemy komunikacji i karty elektroniczne.
Telematyka transportu opiera się głównie na wspólnym działaniu wielu spośród wyżej wymienionych systemów. Urządzenia monitorujące ruch drogowy oraz detektory dostarczają informacji, urządzenia do pomiarów sprawdzają natężenie ruchu, a zdalne systemy zarządzania (np. sygnalizacja świetlną) dostosowują ustawienia systemu tak, aby ruch na danym obszarze odbywał się możliwie jak najsprawniej. Podobne zastosowanie systemów telematycznych w logistyce można by wykorzystać w systemach zarządzania magazynem, a dokładniej w elemencie odpowiadającym przyjmowaniu zamówienia i wydawaniu towarów do magazynu. W systemie takim wykorzystany został detektor, który współpracując z odpowiednim systemem śledzenia jest w stanie rozpoznać odpowiedni towar na półce, oraz komunikując się z głównym programem zarządzającym magazynem wskazać ile danego towaru zostało na magazynie. System taki oparty będzie głównie na systemie rzeczywistości rozszerzonej.

Opis systemu
W systemie zarządzania magazynem pojawia się zgłoszenie, którego celem jest wydanie z magazynu firmy danego produktu (np. książka). W tym momencie osoba zajmująca się obsługą magazynu przesyła dane o produkcie do pracownika, który odpowiedzialny jest za przyniesienie towaru do wydania. Pracownik ten wyposażony jest w specjalny zestaw, w skład którego wchodzą okulary wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość oraz urządzenia służące do nawigacji. System nawigujący sprawdza pozycję pracownika i na podstawie jego lokalizacji wysyła mu informacje o kierunku w jakim powinien się udać, aby znaleźć półkę z towarem zapisanym na zamówieniu. W momencie kiedy program nawigacji doprowadzi użytkownika do odpowiedniej półki swoją pracę rozpoczyna element odpowiadający za lokalizację konkretnego produktu na regale. Pracownik wykorzystując okulary i zamontowaną w nich kamerę używa rzeczywistości rozszerzonej w celu odnalezienia podanego w zamówieniu produktu. Po zidentyfikowaniu produktu system nawigacyjny pomaga odprowadzić pracownika możliwie najszybszą drogą do miejsca w którym towar przekazywany jest dalej. System ten może być również stosowany do lokalizacji kilku produktów jednocześnie. Wówczas, działa on w taki sam sposób jak opisano powyżej, z tą różnicą iż na początku system sam wybiera optymalną drogę jaką musi przebyć pracownik, aby odnalezienie i wydanie towaru odbyło się w możliwie najkrótszym czasie. (...)

Artykuł zawiera 10085 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w środa, 17 grudzień 2014 14:58
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe