Zaloguj się

Zarządzanie łańcuchem dostaw - wyzwania w zakresie nowoczesnych form pracy

  •  Sabina Wyrwich
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Zarządzanie łańcuchem dostaw - wyzwania w zakresie nowoczesnych form pracy

Zarządzanie XXI wieku stawia przed przedsiębiorstwami ogromne wyzwania. Ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań, strategii, koncepcji w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, stało się codziennością. Wejście na nowe rynki, dynamicznie zmieniające się preferencje nabywców, indywidualizacja segmentów czy dywersyfikacja towarów, spowodowały, że łańcuchy dostaw wymagają elastycznego podejścia do zarządzania przepływami w nim.

Na temat poprawy jego funkcjonowania, zwiększania elastyczności czy przewagi konkurencyjnej, zostało już bardzo wiele napisane i urzeczywistnione w praktyce. Jednakże patrząc w przyszłość tej filozofii zarządzania biznesem, wydaje się, że można doszukiwać się wolnych niewykorzystanych potencjałów. Każdy łańcuch dostaw poszukuje sposobów jak najlepszego dostosowywania się do turbulentnego otoczenia, przygotowuje scenariusze czy projekty, na wypadek niezaplanowanych okoliczności czy wydarzeń a wszystko po to, aby utrzymać jak najlepszą pozycję na rynku. Przewaga konkurencyjna łańcucha dostaw wynika między innymi z umiejętności efektywnego zarządzania przypływami towarowymi, informacyjnymi i finansowymi. Współpraca i koordynacja w zakresie poprawy jakości tych przepływów, w dłuższym lub krótszym czasie przełoży się na konkretne wyniki finansowe oraz wartość z tytułu przewagi konkurencyjnej. Jednak ze względu na otoczenie rynkowego, podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw, staje się coraz trudniejsze; czy to w zakresie pozyskiwania surowców, usprawniania produkcji czy doskonalenie jakości sprzedaży. Mimo, iż czasem przedsiębiorstwa posiadają bogate zasoby rzeczowe, finansowe czy informacyjne, żadne z nich, mimo wszechobecnego internetu, nie jest w stanie funkcjonować bez ludzi. A rola zasobów ludzkich w każdej organizacji jest nie do zastąpienia. Rozważania na temat roli i znaczenia zasobów ludzkich w zarządzaniu łańcuchem dostaw, wydają się być bardzo trudne, ponieważ z jednej strony, są oczywiste (w każdym łańcuchu występują), a z drugiej strony wraz z nim ewoluują. Wobec tego nowoczesne zarządzanie łańcuchami dostaw, czyli takie które dopasowuje się do aktualnych zmian na rynku, wymaga nowoczesnego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi. Te zależności bezpośrednio związane są, przede wszystkim z: możliwościami uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, poprawą jakości obsługi klienta i szerokim wykorzystaniem technologii informacyjnych, jako czynnikiem wywołującym wiele zmian na poziomie zarówno przedsiębiorstwa jak i całego łańcucha dostaw.

Wpływ nowoczesnych form pracy na zarządzanie łańcuchem dostaw
Na wstępie należy zastanowić się, dlaczego współczesne zarządzanie łańcuchem dostaw w warunkach globalnej konkurencji, w wyniku wpływu wielu czynników, wymaga również nowego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie łańcuchem dostaw określane jest jako narzędzie do koordynacji współpracy uczestników łańcucha dostaw, którymi mogą być dostawcy, pośrednicy, usługodawcy oraz klienci, którego istotą jest integracja procesów zarządzania popytem i podażą wewnątrz firmy i poza nią. Każde przedsiębiorstwo, może być ogniwem jednego lub wielu łańcuchów dostaw, co wymaga szczególnego podejścia do zarządzania a wraz z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, sprzyjają wykorzystywaniu nowoczesnych form pracy. W literaturze, wskazuje się na różne modele zarządzania łańcuchem dostaw, które obejmują procesy biznesowe, umożliwiające wdrożenie tej koncepcji. Istotne w tych modelach są rodzaje procesów biznesowych występujących w łańcuchu dostaw. (...)

Ostatnio zmieniany w piątek, 31 styczeń 2014 12:47
Zaloguj się by skomentować