logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Miejsce rolniczych spółdzielni produkcyjnych w logistycznym łańcuchu dostaw w agrobiznesie Polecamy!

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)

Istotne znaczenie agrobiznesu w gospodarce narodowej sprawia, że działalności tej należy poświęcić szczególną uwagę w procesie poszukiwania możliwości rozwoju całego kraju. Ze względu na zarówno wolumen tworzonego produktu, jak i potencjał zaangażowany w wytwarzanie i dystrybucję produktów powstałych z surowców rolniczych agrobiznes stanowi obecnie w większości krajów największy subsystem gospodarki.

Łączy w sobie bowiem działalność przedsiębiorstw pozyskujących surowce, podmiotów wytwarzających i dostarczających środki produkcji, gospodarstw rolnych produkujących surowce rolne, firm skupujących, przechowujących i przetwarzających biomasę, pośredników dystrybuujących produkty przetworzone oraz sklepy detaliczne sprzedające dobra konsumentom ostatecznym. Obejmuje więc cały łańcuch dostaw związanych z produkcją żywności na bazie surowców rolnych.

Jednym z podstawowych ogniw tego łańcucha są gospodarstwa rolne zajmujące się przede wszystkim produkcją surowców pochodzenia roślinnego i/lub zwierzęcego. W polskim rolnictwie dominującą formą własności są indywidualne gospodarstwa rolne. Jednak obok nich wyróżnić można także inne formy organizacyjno-prawne działalności rolniczej, w tym tzw. gospodarstwa spółdzielcze. Do grupy tej zaliczają się rolnicze spółdzielnie produkcyjne (RSP) będące zrzeszeniami członków-rolników. Ich specyficzny dualistyczny charakter wynika z faktu, że z jednej strony podmioty te można uznać za gospodarstwa indywidualne, ponieważ swoją działalność opierają głównie o pracę własną członków, z drugiej zaś - za gospodarstwa osób prawnych, czyli przedsiębiorstwa rolnicze, bowiem końcowym efektem ich działalności jest dochód.

Zasadniczym przedmiotem działalności RSP jest prowadzenie wspólnego, wielorodzinnego gospodarstwa rolnego oraz podejmowanie działalności na rzecz indywidualnych gospodarstw rolnych członków. Biorąc powyższe pod uwagę, do głównych procesów realizowanych w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych należą:

  • produkcja surowców rolnych pochodzenia roślinnego (produkcja roślinna);
  • produkcja surowców rolnych pochodzenia zwierzęcego (produkcja zwierzęca).

Skala i zakres realizowanych procesów w poszczególnych spółdzielniach jest różny i uwarunkowany zwykle czynnikami o charakterze wewnętrznym. Spojrzenie procesowe na funkcjonowanie RSP nieodzownie wiąże się z zastosowaniem koncepcji zarządzania logistycznego polegającego na planowaniu i koordynowaniu procesów logistycznych zarówno w samej spółdzielni, jak i u jej partnerów. Logistyka bezpośrednio związana z RSP obejmuje zatem mikrologistykę, czyli logistykę spółdzielni oraz mezologistykę, czyli logistykę sieci gospodarczych, której jednym z uczestników jest spółdzielnia. Analiza obu poziomów logistyki w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych jest zagadnieniem niezwykle obszernym. W niniejszym opracowaniu zdecydowano się więc na omówienie tylko jednego z jej aspektów związanym z mezologistyką. Uznano, że w związku rosnącym znaczeniem powiązań i kooperacji między przedsiębiorstwami oraz procesem budowania wartości produktów żywnościowych istotne jest usytuowanie RSP w całym łańcuchu dostaw. Celem niniejszego opracowania jest więc wskazanie miejsca RSP w logistycznym łańcuchu dostaw w agrobiznesie. (...)

Ostatnio zmieniany piątek, 16 sierpień 2013 10:10

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Toyota Motor Europe i Dassault Systèmes wspólnie pracują nad cyfrowym…

Toyota Motor Europe i Dassault Systèmes wspólnie pracują nad cyfrowym marketingiem nowej generacji

Firmy Dassault Systèmes i Toyota Motor Europe podpisały trzyletnią umowę, w ramach której będą pracować...

Poczta Polska i KAS zawarły porozumienie w sprawie współpracy

Poczta Polska i KAS zawarły porozumienie w sprawie współpracy

Poczta Polska zawarła porozumienie z Krajową Administracją Skarbową Ministerstwa Finansów dotyczące współpracy w zakresie odprawy...

Neska wynajmuje powierzchnię na terenie portu w Düsseldorfie

Neska wynajmuje powierzchnię na terenie portu w Düsseldorfie

Neska, Schiffahrts- und Speditionskontor GmbH, opracowuje zorientowane na klienta rozwiązania w zakresie obsługi przeładunku drobnicy...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj