Zaloguj się

Co warto rozdzielić w... paletach - cz. 2

  •  Zbyszko Krojenka
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Co warto rozdzielić w... paletach - cz. 2

Co warto rozdzielić w... paletach - cz. 1

Opisane w poprzednim numerze Logistyki dwa systemy paletowe, pomimo, że rozdzielone prawnie (ochrona praw autorskich oraz wymagania techniczne dla palet), dają w efekcie synergii możliwość bezpiecznego użytkowania w regałach ramowych paletowych narzędzia, jakim są ustandaryzowane wymiarowo palety.

Należy przypomnieć, że na terenie Unii Europejskiej wymagana jest w stosowaniu Dyrektywa 2009/104/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 roku, określająca minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy. Wybrane zapisy Dyrektywy wymagają by:

  • pracodawca podejmował konieczne środki zapewniające, aby sprzęt roboczy udostępniany pracownikom w przedsiębiorstwie lub zakładzie był właściwy do wykonania pracy lub był odpowiednio przystosowany do tego celu i mógł być użytkowany przez pracowników bez szkody dla ich bezpieczeństwa i zdrowia
  • przy wyborze sprzętu roboczego, który ma być użyty, pracodawca zwracał uwagę na specyficzne warunki pracy, jej charakter oraz na zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, jakie występują w przedsiębiorstwie lub zakładzie, szczególnie na stanowiskach pracy, lub na wszelkie dodatkowe zagrożenia wynikające z użytkowania tego sprzętu roboczego.

Zapisami z Dyrektywy można by powiększyć znacząco objętość artykułu, ale nie o to chodzi, bo przecież rzeczywistość dla wszystkich nie jest może aż tak brutalna, lecz dławienie kosztów do granicy absurdu spowodowane "niewidzialną ręką rynku" może skutkować efektem podanym na rysunku 1.
Symbole paletowych jednostek ładunkowych, gdzie kolorem czerwonym oznaczono jedynie palety, oznaczają wykryte wady palet eliminujące je z dalszego użytkowania. Literowo oznaczono rodzaje wad zgodnie z rysunkiem z Załącznika C do normy PN-EN 15635, podanym w pierwszej części artykułu.

Kolor czerwony ładunku na palecie połączony ze skrótem "nośn." (na dolnej krawędzi czerwonego pola) oznacza brak podania nośności palety lub też naruszenie oznaczeń zastrzeżonych dla systemu pool'ów paletowych. Poprzez naruszenie należy rozumieć nie tylko ewidentne łamanie praw autorskich, ale także stosowanie ich na paletach, które nigdy nie powinny nimi zostać oznaczone ze względu na jakość surowca z jakiego zostały wykonane lub samego wykonania.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2012.

Ostatnio zmieniany w piątek, 26 kwiecień 2013 11:40
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe