logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Transport w gospodarstwie rolnym jako źródło kosztów logistycznych Polecamy!

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)

Specyficzny charakter produkcji w rolnictwie sprawia, iż szczególnie istotne znaczenie w jej organizacji mają procesy transportowe. Gospodarstwo rolne jest jednostką transportową "mimo woli", wiele bowiem działań wiąże się z przemieszczaniem wewnątrz obiektów gospodarczych (głównie pasze, woda, obornik itp.), jak też na zewnątrz w skali gospodarstwa i okolicy.

 

Można tu wskazać potrzeby transportu z gospodarstwa nasion na pole, sadzeniaków, nawozów mineralnych, nawozów naturalnych (obornik, gnojówka, gnojowica), wody do pojenia zwierząt, oprysków itp. Równolegle następuje transport w kierunku przeciwnym, to jest z pola do gospodarstwa, którym przewożone są takie produkty, jak ziarno zbóż, strączkowych, siano, zielonka, kiszonka, słoma, a także na przykład bezpośrednio do odbiorców zewnętrznych ziarno zbóż czy rzepaku. Procesy transportowe odgrywają więc znaczną rolę w funkcjonowaniu gospodarstwa rolnego, w tym także jako miejsce generowania kosztów.

Cel i metoda badań
Celem artykułu jest wskazanie problematyki procesów transportowych jako ważnego źródła kosztów logistycznych w gospodarstwach rolnych. W pracy wykorzystano publikacje z zakresu ekonomiki rolnictwa, logistyki czy też kosztów logistycznych. Posłużono się metodą studiów literaturowych. Wykorzystano metody prezentacji graficznej (rysunki, schematy).

Koszty logistyczne w gospodarstwie rolnym
Rolnictwo jest działem gospodarki, w którym duże znaczenie mają procesy transportowe i magazynowe, występujące powszechnie w gospodarstwach rolnych. W ujęciu logistycznym można zatem definiować gospodarstwo rolne jako celowo zorganizowany system powiązanych z sobą procesów logistycznych, którego zadaniem jest wytwarzanie produktów rolniczych przy użyciu ziemi, pracy, kapitału, decyzji kierownictwa (rolnika) i sił przyrody. W tym podejściu pojawia się kwestia zarządzania procesami, co według S. Jarzębowskiego jest niezbędnym mechanizmem umożliwiającym optymalne i sprawne przeprowadzanie procesów w ramach danego przedsiębiorstwa, jak i całego łańcucha dostaw.

Kluczowymi procesami logistycznymi w gospodarstwie rolnym są transport i magazynowanie, a ich rola wynika między innymi z przestrzennego charakteru produkcji i zjawiska sezonowości. Konieczność transportu i magazynowania ma wpływ na kształtowanie kosztów w gospodarstwie. W ujęciu księgowym obejmują one faktycznie poniesione wydatki pieniężne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ujęciu ekonomicznym natomiast są pojęciem szerszym, obejmującym zarówno koszty poniesione rzeczywiście, jak i kalkulowane, w tym koszty utraconych korzyści. Koszty logistyki to wyrażone w jednostkach pieniężnych celowe zużycie zasobów przedsiębiorstwa oraz wydatki finansowe powodowane przepływem dóbr materialnych (surowców i materiałów, produktów w toku produkcji, wyrobów i towarów), utrzymaniem zapasów oraz przetwarzaniem informacji związanych z działaniami logistycznymi, w przedsiębiorstwie i jego łańcuchach dostaw.

Artykuł zawiera 13110 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka 2/2013

Czasopismo Logistyka - zaprenumeruj już dziś!

Ostatnio zmieniany wtorek, 10 grudzień 2013 14:20
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Bezzałogowe samoloty sprawdzą, czy pracownik przestrzega zasad bhp

Bezzałogowe samoloty sprawdzą, czy pracownik przestrzega zasad bhp

Branża budowlana bije kolejne rekordy. Według danych GUS od stycznia do sierpnia 2018 r. produkcja...

Poczta Polska numerem 1 branży kurierskiej w rankingu Top Marka…

Poczta Polska numerem 1 branży kurierskiej w rankingu Top Marka 2018

Poczta Polska zajęła 1 miejsce w rankingu Top Marka 2018 w kategorii branża kurierska.  To...

FedEx Express uruchomił nowe połączenie lotnicze Sydney-Singapur

FedEx Express uruchomił nowe połączenie lotnicze Sydney-Singapur

Największa na świecie firma, świadcząca usługi przewozów ekspresowych, FedEx Express (FedEx) uruchomiła nowe połączenie lotnicze...

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj