Zaloguj się

Teoria Przepływów i wykorzystanie systemów ERP

  •  Ireneusz Pilawski
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Teoria Przepływów i wykorzystanie systemów ERP

W pracy spotykamy się często z różnymi koncepcjami i metodami na poprawę biznesu. Ciągle jest mowa o zysku, jakości, procesie, satysfakcji klienta, dostawy na czas, bilansie itd. jako tych najważniejszych.


Podczas przygotowywania artykułu wykonano badanie na portalach Goldenline.pl i Linkedin.com, zadając grupom dyskusyjnym z obszaru Six Sigma i Teorii Ograniczeń (TOC) proste pytanie: czy możesz określić w jednym zdaniu, jaki cel stawia sobie dana metoda? Tak, jak w życiu mamy narzędzia, mamy też jasno określony cel ich użycia. Z badania natomiast wynika, że występują problemy z jednoznacznym określeniem celu użycia danych koncepcji. Na Linkedin.com i Goldenline.pl rozgorzały dyskusje w grupach dyskusyjnych związanych z TOC, które toczą się do tej pory w różnych kierunkach. W grupach dyskusyjnych z obszaru Six Sigma mało kto podjął się odpowiedzieć na powyższe pytanie. Mimo wszystko, nie udało się dojść do punktu, w którym wszyscy dyskutanci mogli by powiedzieć: "Celem danej metody / koncepcji jest ………………. w ujęciu użytkowym".
Autor postawił sobie za cel przedstawienie koncepcji w ujęciu bardziej praktycznym. Przedstawioną poniżej teorię zapoczątkowała wypowiedź Theo Paphitis’a z programu Dragons’ Den w BBC, dotycząca przepływów pieniężnych i wskazująca, że brak dochodu nie zniszczy firmy tak szybko, jak brak przepływu pieniężnego. Jeżeli przepływ pieniężny ma tak duże oddziaływanie na firmę, to jak oddziałują inne przepływy, na przykład materiałowe i informacyjne, na firmę? Gdy czyta się inne teorie lub koncepcje, gdzieś mimochodem, co jakiś czas pojawia się słowo "przepływ". Tak właśnie, łącząc element "wąskiego gardła" z Teorii Ograniczeń i definicji logistyki, powstała Teoria Przepływów.

Teoria Przepływów
Firma swoimi działaniami dla zwiększania swojej efektywności i elastyczności dąży do stabilizacji przepływów w obszarze działania firmy.
Podział Przepływów.
Przepływy dzielimy według elementu, który podlega przepływowi i rodzaju zmian natężenia tego przepływu. Podział według elementu podlegającego przepływowi:

  • przepływ pieniężny
  • przepływ materiałów
  • przepływ informacji.

Podział według natężenia przepływu:

  • ciągły (nieustanny) ale oscylująco - zmienny
  • okresowo zanikający (na przykład sezonowy).


Artykuł zawiera 15090 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka 3/2013

Ostatnio zmieniany w czwartek, 13 marzec 2014 14:03
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe