Zaloguj się

Przedsiębiorstwa TSL w logistycznej obsłudze klienta - analiza

  •  Joanna Dyczkowska
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Przedsiębiorstwa TSL w logistycznej obsłudze klienta - analiza

Przedsiębiorstwa, które zaniedbają zadania logistyki i związaną z tym obsługę klienta zostają wyparte z rynku. Badania przeprowadzane w większości dotyczą rynku instytucjonalnego i nadawców przesyłek. Obszarem badawczym opisanym w artykule jest logistyczna obsługa klienta indywidualnego, który jest odbiorcą paczek od klientów instytucjonalnych.

Oceną objęto obsługę oferowaną przez przedsiębiorstwa TSL ze szczególnym uwzględnieniem firm kurierskich ze względu na niskie wagi przesyłek. Metoda badań zastosowana to pomiar sondażowy techniką kwestionariusza ankiety. Celem badań jest założenie, iż wprowadzenie rozwiązań z zakresu logistyki i obsługi klienta indywidualnego zastosowane przez przedsiębiorstwa pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie potencjału firmy. W literaturze coraz częściej podejmuje się temat marketingu relacyjnego lub partnerskiego, gdzie w interesie każdej firmy jest utrzymanie dotychczasowego klienta. W tym celu badanie powinno posłużyć przedsiębiorstwom TSL jako wskazówka w celu poprawy logistycznej obsługi klienta.

Przedsiębiorstwa TSL
We współczesnych przedsiębiorstwach TSL (Transport - Spedycja - Logistyka) działania logistyczne muszą być postrzegane jako szereg procesów gospodarczych w ramach całego łańcucha logistycznego. Rynki zaopatrzenia i zbytu, usytuowane w układzie sieci dostaw, gdzie powstaje popyt pierwotny na dobra rzeczowe, mają istotny wpływ na sprawne funkcjonowanie sektora TSL. Rynki te silnie oddziaływają na rynki sektora TSL, na których popyt na usługi ma już charakter popytu wtórnego, generowany przez popyt pierwotny [Grzelakowski, 2007]. Usługa logistyczna jest organizowana i świadczona przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo, które zarządza systemem logistycznym innych firm na zasadzie outsourcingu. Kadra zarządzająca firmą logistyczną zajmuje się optymalnym procesem transportowym pod kątem efektywnego ekonomicznie przemieszczania z zachowaniem determinant czasu, wygody i niezawodności. Usługa logistyczna obejmuje nie tylko transport i magazynowanie, ale również pełną obsługę formalno-prawną, jak i celną [Gołembska, 2006]. Usługę logistyczną oprócz dostarczania produktu dodatkowo wyróżnia:

  • odejście od typowego wtórnego popytu na tę usługę, podczas gdy usługa transportowa świadczona jest w wyniku powstania wtórnego popytu na usługę,
  • cena usługi logistycznej, która jest funkcją cen magazynowania, transportu oraz procesu obsługi klienta,
  • podniesienie przez usługę logistyczną nie tylko wartości towaru, ale również podniesienie karencyjności na rynkach międzynarodowych.

Usługi logistyczne pozwalają w przedsiębiorstwie, które decyduje się na outsourcing logistyczny na osiąganie konkretnych korzyści jak [Rydzkowski 2007]:

  • bieżące wyrównanie skutków sezonowości popytu na produkty logistyczne drogą zawierania z producentami kontraktów, dotyczących gromadzenia i obsługi zapasów w magazynach regionalnych o niewykorzystanej powierzchni składowej,
  • udoskonalenie rozmieszczenia infrastruktury logistycznej przez właściwe ułożenie baz magazynowych, a także stosowanie geograficznych uwarunkowań wyrównywania popytu i podaży na rynku,
  • redukowanie lub obniżanie kosztów transportu drogą wykorzystywania multimodalnego transportu w miejscu przewozu drobnicy lub paczek,
  • wprowadzanie nowych produktów na rynek drogą badania popytu, przez szybkie dostarczanie małych partii produktów, ale jednocześnie w wielu punktach sprzedaży w krótkim czasie (promocja do sieci sklepów).

Koordynacja procesów logistycznych w łańcuchu dostaw w oparciu o operatora logistycznego polega na harmonizowaniu działań realizowanych przez różnych wykonawców (przewoźników, jednostki organizacyjne przedsiębiorstw, poszczególnych przedsiębiorstw) dla osiągnięcia określonego celu.

Artykuł zawiera 20910 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 22 październik 2014 12:49
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe