Zaloguj się

Pomiar i monitoring temperatury, wilgotności i ciśnienia absolutnego według Testo

  •  Artykuł sponsorowany
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Pomiar i monitoring temperatury, wilgotności i ciśnienia absolutnego według Testo

W składowaniu i transporcie jak również w produkcji, temperatura i wilgotność produktów półproduktów i surowców zależy od wielu czynników zewnętrznych i może mieć negatywny wpływ na jakość  produktu końcowego. Nadmiernie wysoka wilgotność lub temperatura może przyczyniać się do psucia się towarów i wzrostu czynników chorobotwórczych. Niebezpieczeństwo jest szczególnie wysokie podczas transportu.

Firma Testo oferuje kilka rozwiązań w zakresie pomiarów i monitoringu temperatury, wilgotności, ciśnienia absolutnego powietrza oraz wstrząsów. Z uwagi na prostą obsługę i niezależność od zewnętrznych źródeł energii dużą popularnością cieszą się rejestratory z zasilaniem bateryjnym. Dla bardziej wymagających aplikacji przeznaczony jest system pomiarów i rejestracji temperatury, wilgotności i innych wielkości Saveris™. Umożliwia on dodatkowo m.in., alarmowanie przez SMS lub email o przekroczeniach wartości granicznych, automatyczną archiwizację danych pomiarowych oraz automatyczne tworzenie raportów w komputerze.

Rejestratory temperatury, wilgotności i ciśnienia absolutnego firmy Testo
Aktualna generacja rejestratorów firmy Testo cechuje się  dużą łatwością stosowania i bezpieczeństwem osiąganym m.in. poprzez ochronę hasłem, zabezpieczenie antykradzieżowe oraz wewnętrzną pamięć trwałą (NVM), dzięki której nawet przy wyczerpaniu się baterii, dane nie zostają utracone.

Na paletę 13 loggerów dla najróżniejszych wymagań aplikacyjnych składają się 2 mini rejestratory testo 174T i testo 174H, 4 kompaktowe z grupy testo 175 i 7 rejestratorów typu 176 do najbardziej wymagających aplikacji. Rejestratory z serii 175 oraz 176 posiadają interfejs USB oraz gniazdo karty SD wykorzystywane jako interfejs. Trwałość baterii mierzona w latach, dostępność oprogramowania (również wg CFR) i świadectwa kalibracji to inne ważne cechy rejestratorów Testo.Odrębną najnowszą rodzinę rejestratorów stanowią loggery testo 184 charakteryzujące się integralnym wtykiem USB i możliwością programowania oraz automatycznego otrzymywania raportów z transportu bez specjalistycznego oprogramowania. Odczytu danych można dokonać również wykorzystując technologię NFC. W najbogatszej wersji testo 184 G1 możliwa jest rejestracja temperatury, wilgotności i wstrząsów. Rejestratory testo 175 i 176 przewodowo a rejestratory testo 184 poprzez NFC współpracują z przenośną drukarką testo nr. Kat. 0572 0576.

System pomiarów i archiwizacji temperatury i wilgotności testo Saveris
Centralną częścią  systemu testo Saveris jest tzw. baza, która pracuje niezależnie od współpracującego z nią komputera. Może ona zapisać 40,000 odczytów na jeden kanał pomiarowy i wysyłać alarmy. Dane systemowe i alarmy są widoczne na wyświetlaczu bazy Saveris. Baza utrzymuje łączność z różnymi elementami systemu za pomocą komunikacji radiowej lub przez Ethernet. Elementami zbierającymi informacje przekazywane później do bazy są sondy pomiarowe temperatury, wilgotności lub sygnałów analogowych. Sondy radiowe są skomunikowane z bazą bezpośrednio lub za pomocą elementów pośredniczących, routerów, konwerterów lub extenderów. Sondy ethernetowe pracują w sieci LAN.

W części mobilnej systemu sonda bezprzewodowa  na samochodzie ciężarowym rejestruje zmierzone wartości i transmituje je bezpośrednio do kabiny kierowcy. Kłopotliwe okablowywanie jest zbędne. Po powrocie do bazy transportowej, gdy tylko zostanie nawiązane bezprzewodowe połączenie o wystarczającej jakości dane z sondy przekazywane są poprzez tzw. extender do części stacjonarnej systemu. Stałe przyporządkowanie sond pomiarowych do extendera nie jest konieczne, co oznacza, że samochód dostawczy może zbliżyć się do dowolnego extendera w celu przekazania danych. Program testo Saveris Prof Software zapewnia wszechstronną obsługę systemu przez PC. W przypadku dzierżawienia łączy VPN możliwe jest stosowanie extenderów w bazach transportowych położonych w różnych miejscowościach.

Zarówno rejestratory Testo jak i system Saveris mogą współpracować z bardzo szerokim wachlarzem czujników temperatury lub wilgotności umożliwiającym odpowiedni dobór do każdej aplikacji. Wyżej opisane rozwiązania pomiarowe uzupełnione o przenośne termometry i higrometry elektroniczne, przenośne przyrządy do bezdotykowych pomiarów temperatury jak kamery termowizyjne i pirometry oraz o stacjonarne przetworniki do pomiarów klimatu i różnicy ciśnień do stref czystych tworzą interesującą paletę możliwości firmy Testo dla wielu aplikacji.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 19 marzec 2015 14:04
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe