Zaloguj się

Wykorzystanie systemów teleinformatycznych w efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi i parkiem maszynowym w procesie produkcji

  •  Chrzan Marcin, Krakowski Paweł, Siara Agnieszka
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Wykorzystanie systemów teleinformatycznych w efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi i parkiem maszynowym w procesie produkcji

Rozwój gospodarczy na świecie oraz wzrost konkurencyjności pociągnął za sobą zauważalne zmiany w metodach działania podmiotów na rynku. Nowoczesna gospodarka oczekuje wysokiej jakości produktów i niskich cen, wymusza na przedsiębiorstwach ciągłe zwiększanie efektywności działania i inwestowania w nowoczesne technologie zarządzania zarówno parkiem maszynowym jak i zasobami ludzkimi.

W tych warunkach podstawą do podejmowania trafnych decyzji, prowadzących do uzyskania przewagi konkurencyjnej, jest sprawne zarządzanie informacją. Inwestycje, mające na celu modernizację przedsiębiorstw, to dziś nie tylko budowa infrastruktury i majątku trwałego, ale inwestycje w przetwarzanie danych stają się obecnie koniecznością, pozwalającą na przetrwanie w czasach gospodarki wolnorynkowej. Przedsiębiorstwa, które potrafiły zidentyfikować zagrożenia, jakie może przynieść w przyszłości zmieniający się rynek, doceniają znaczenie szybkiego dostępu do danych o przedsiębiorstwie i jego otoczenia. Z tego też względu znaczenia nabierają narzędzia i metody pozwalające na uzyskanie danych niezbędnych do przetworzenia w celu usprawnienia funkcjonowania firmy. Wzrost zainteresowania systemami informatycznymi spowodował, że ostatnio stały się popularne takie hasła, jak e-biznes oraz wszelkiego rodzaju systemy informatyczne usprawniające zarządzanie.

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Obecnie rynek oferowanego oprogramowania oraz systemów do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem jest bardzo duży. Dziś można uzyskać gotowe rozwiązania nie tylko dla small biznesu, ale również dla dużych korporacji, co świadczy o wysokiej elastyczności tego typu rozwiązań. Wśród systemów zarządzania przedsiębiorstwem dostępne są systemy typu ERP (Enterprise Resource Planning), SCM (Supply Chain Management), MES (Manufacturing Execution System) i inne. Ich otwartość oraz możliwość integracji umożliwia podejmowanie decyzji na podstawie realnych danych w czasie rzeczywistym ze wszystkich komórek przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia sprawnego i wydajnego funkcjonowania warstwy produkcyjnej w przedsiębiorstwie, najistotniejszym jest system zarządzania produkcją MES. Dzięki fizycznej komunikacji i sterowaniu urządzeniami linii produkcyjnej, MES umożliwia dostęp do pełnych danych o przebiegu procesu produkcyjnego w trybie online. Pozwala on także m.in. na tworzenie raportów z produkcji, prowadzenie dokumentacji - również na potrzeby systemów zapewnienia jakości, itp. Tylko mając prawdziwy obraz stanu rzeczy na produkcji można dążyć do eliminacji strat, zwiększania zdolności produkcyjnych i optymalizacji produkcji.

Artykuł zawiera 13710 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 26 listopad 2015 15:08
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe