Zaloguj się

Usprawnienie procesu sterowania przepływem materiałów w magazynie z wykorzystaniem sieci Petriego

  •  Franczok Krzysztof, Rudnik Katarzyna
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Usprawnienie procesu sterowania przepływem materiałów w magazynie z wykorzystaniem sieci Petriego

Mimo wyraźnej tendencji do zwiększenia się rotacji dóbr, magazynu nie da się wyeliminować. Magazyn stanowi nieodzowny element systemu logistycznego.

Główną przyczyną takiego stanu jest czas trwania procesów transportowych, który może spowodować pojawienie się kosztów wyczerpania zapasu, związanego na przykład z postojem produkcji. Magazyn nie stanowi jedynie obiektu przeznaczonego do gromadzenia dóbr materialnych w wyodrębnionej przestrzeni, jest bowiem odpowiedzialny za szereg czynności takich jak: czasowe przyjmowanie, składowanie, przechowywanie, kompletowanie, przemieszczanie, konserwację, ewidencjonowanie, kontrolowanie i wydawanie dóbr materialnych. Zatem oprócz składowania materiału/towaru do zadań magazynu należą również działania manipulacyjne. Są one odpowiedzialne za przyjmowanie i wydawanie materiałów, przemieszczenia się materiałów w magazynie i czynności powodujące zmianę postaci ładunku. Realizacja procesów manipulacyjnych jest możliwa dzięki istnieniu odpowiedniej infrastruktury i środków transportowych oraz urządzeń pomocniczych. W przypadku zautomatyzowanego magazynu istotną rolę odgrywa sterowanie procesami składowania i manipulacji w szczególności procesami odpowiedzialnymi za przepływ materiałów, które występują w każdym obiekcie magazynu.

W artykule zaprezentowano propozycję usprawniania procesu sterowania poprzez modelowanie przepływu materiałów z wykorzystaniem sieci Petriego. Sieci Petriego są dobrym narzędziem do modelowania procesów dyskretnych oraz algorytmów sterujących takimi procesami. W literaturze naukowej można znaleźć szereg publikacji omawiających różnego rodzaju sieci Petriego i ich zastosowanie. W zależności od charakteru i właściwości modelowanego procesu, do modelowania algorytmów sterowania można dobrać odpowiedni rodzaj sieci. W modelowaniu algorytmów złożonych systemów sterowania przydatne są hierarchiczne sieci Petriego. Dla obiektów sterowania, w których zachodzą zdarzenia o charakterze stochastycznym, można stosować sieci rozmyte. Model sieci Petriego przed implementacją można poddać analizie formalnej, co daje możliwość zidentyfikowania i usunięcia błędów logicznych i formalnych, już na etapie projektowania. Utworzona struktura umożliwia usprawnienie procesu sterowania z uwagi na łatwość ewaluacji prostego, wizualnego zapisu warunków i działań. W publikacjach można znaleźć opis zastosowania sieci Petriego do modelowania procesów transportowych. W artykule omówiono przykłady zastosowań sieci Petriego do sterowania przydziałem zadań dla wózków transportowych oraz realizację sterowania nadrzędnego przepływem materiałów w magazynie.

Artykuł zawiera 25830 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 18 styczeń 2017 16:47
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe