Zaloguj się

Problemy rozpoznawania i klasyfikacji obrazów w procesach logistycznych

  •  Miciak Mirosław, Wiatr Roman
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Problemy rozpoznawania i klasyfikacji obrazów w procesach logistycznych

Rozpoznawanie i przetwarzanie obrazów jest powszechnie wykorzystywane do identyfikacji dokumentów. Kierunki rozwoju systemów rozpoznawania uwzględniają możliwości rozpoznawania pisma, jak również ograniczenie ilości przechowywanych danych. Obecnie największymi odbiorcami systemów optycznego rozpoznawania pisma są instytucje pocztowe, w których w sposób automatyczny jest lokalizowany i odczytywany kod z przesyłek.

Coraz częściej stosuje się już system automatycznego rozpoznawania znaków do sortowania przesyłek na podstawie adresu bez wpisanego kodu pocztowego. Problematyka przetwarzania obrazów swoim zasięgiem obejmuje zagadnienia związane z dyskretną reprezentacją obrazu, kodowaniem, lokalizacją obiektów, rozpoznawaniem, klasyfikacją czy transmisją w sieci telekomunikacyjnej. […]
Obraz w postaci cyfrowej poddawany jest przetwarzaniu wstępnemu. Następnie realizowany jest proces ekstrakcji cech charakterystycznych, które są reprezentacją obiektów obrazu. Otrzymane wielkości są selekcjonowane i kodowane dla potrzeb systemu (np. obrazowej bazy danych) i stanowią wektor cech. Zatem w procesie rozpoznawania można wyróżnić etap pozyskiwania i selekcji cech (nazywany też ekstrakcją cech) oraz etap klasyfikacji obiektu do konkretnej klasy. Analiza szeregu publikacji dotyczących tematyki przetwarzania obrazów i rozpoznawania znaków w szczególności dla celów pocztowych pozwala na stwierdzenie, iż metody rozpoznawania znaków w ogólności bazują na informacji o kształcie.

Analiza metod rozpoznawania znaków
Większość przeanalizowanych technik rozpoznawania znaków z wykorzystaniem metod przetwarzania obrazów opiera swoje działanie na porównywaniu wydzielonych cech z badanego obrazu ze wzorcami umieszczonymi w obrazowej bazie danych. Kluczowym zagadnieniem techniki rozpoznawania znaków jest odpowiedni wybór cech tak, aby system mógł działać w czasie rzeczywistym, a wydzielone cechy pozwalały na skuteczną klasyfikację, co jest bardzo istotne w przypadku zastosowań pocztowych. Przeprowadzona analiza powszechnie stosowanych metod rozpoznawania pisma pozwoliła na wskazanie pewnych najliczniej reprezentowanych technik. Poniżej zaprezentowano główne narzędzia wykorzystywane w zadaniu rozpoznawania znaków.

Artykuł zawiera 32430 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 20 kwiecień 2017 16:18
Zaloguj się by skomentować