Zaloguj się

Wspieranie procesu identyfikacji obiektów w systemach logistycznych z wykorzystaniem monitoringu wideo

  •  Piotr Łubkowski, Dariusz Laskowski
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Wspieranie procesu identyfikacji obiektów w systemach logistycznych z wykorzystaniem monitoringu wideo

Systemy monitoringu wideo od szeregu lat wykorzystywane są w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa nadzorowanych obiektów i dóbr materialnych. Z monitoringiem wideo spotykamy się zarówno w obiektach użyteczności publicznej i państwowej, jak również w placówkach handlowych, zakładach pracy i firmach, magazynach czy w pojazdach.

Systemy monitoringu wideo stanowią połączenie urządzeń rejestrujących (sensorów), przesyłających, przechowujących oraz odtwarzających w jedną integralną całość. Umożliwiają obserwację osób czy obiektów w czasie rzeczywistym oraz rejestrację zdarzeń w celu ich późniejszej analizy. W związku z tym znajdują one coraz szersze zastosowanie w szeroko rozumianej logistyce gdzie są wykorzystywane do administrowania flotą samochodową lub wizualizacji wybranych funkcji procesów logistycznych. W każdym z wymienionych zastosowań niezwykle istotnym zagadnieniem jest niezawodność i jakość realizowanych procesów nadzoru i monitorowania. Wykrywanie i identyfikacja obiektów jest jedną z podstawowych zalet oferowanych we współczesnych systemach monitoringu. Automatyczne wykrywanie i rozpoznawanie obiektów jest aktywnym obszarem badań obejmującym różne dziedziny nauki. Kompletny system analizy obrazu powinien być zdolny do wyszukania i identyfikacji obiektu oraz dostarczenia informacji o jego stanie, liczności czy dyslokacji. System monitoringu rejestruje jednocześnie zdarzenia w otoczeniu obiektu stwarzając możliwość uzyskania dostępu do istotnych nagrań wideo na podstawie kodu towaru, daty, godziny lub innych kryteriów wyszukiwania. Sprawny system monitoringu wideo w połączeniu z aktualną i wydajną bazą danych może stać się elementem zintegrowanego rozwiązania systemowego z możliwością pełnego śledzenia przepływu towarów, który skutecznie eliminuje tzw. "dziurawe" łańcuchy logistyczne. Jednakże uzyskanie takiej funkcjonalności wymaga uwzględnienia szeregu czynników, które wpływają na skuteczność procesu analizy, wykrywania i identyfikacji obiektów. Należą do nich: oświetlenie, odległość obiektu od sensora czy obecność obiektów drugoplanowych utrudniających identyfikację. Nie bez znaczenia są także parametry techniczne sensora i urządzeń przesyłających i rejestrujących oraz wykorzystywane techniki transmisji danych (przewodowe czy bezprzewodowe). Każdy z wymienionych czynników degradujących wpływa na niezawodność procesu identyfikacji. Zatem zasadniczym problemem badawczym rozważanym w niniejszej publikacji jest analiza wpływu wskazanych czynników na niezawodność procesu identyfikacji obiektów w rzeczywistym systemie monitoringu.

Metody identyfikacji obiektów
Proces wyszukiwania i identyfikacji obiektów w obrazie cyfrowym jest zagadnieniem związanym z zaawansowanym przetwarzaniem oraz rozpoznawaniem obrazów. Wyszukiwanie i identyfikacja obiektów złożonych jest trudnym przedsięwzięciem realizowanym z wykorzystaniem skomplikowanych algorytmów przy uwzględnieniu zasadniczych cech obrazu cyfrowego. Bardzo często w tego rodzaju procesie wykorzystuje się kilka metod jednocześnie, co służy poprawie skuteczności ich działania, ale może prowadzić także do wzrostu stopnia skomplikowania funkcjonowania algorytmu. Łączenie algorytmów wprowadza także trudność we właściwej identyfikacji metody stosowanej przez określoną aplikację.

 

Artykuł zawiera 24810 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w środa, 31 maj 2017 15:57
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe