Zaloguj się

Efektywność przepływu dóbr a strategie zarządzania łańcuchem dostaw

  •  Sylwia Konecka, Maciej Stajniak
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Efektywność przepływu dóbr a strategie zarządzania łańcuchem dostaw

Wybór odpowiedniej strategii ma zasadniczy wpływ na działania operacyjne w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw. Odpowiednie przełożenie strategii na poziom taktyczny i operatywny jest kluczowym elementem wpływającym na ocenę efektywności działań w przedsiębiorstwie.

Skoncentrowanie się na wybranej strategii wymusza zastosowanie odpowiedniego systemu wskaźników oceny efektywności, zgodnego z podstawowymi założeniami obranej strategii. Wśród strategii zarządzania łańcuchem dostaw bardzo często wyróżnia się strategię efektywnego (wydajnego) łańcucha dostaw. Efektywność ta najczęściej utożsamiana jest z efektywnością kosztową. Efektywne wykorzystywanie zasobów w łańcuchu dostaw nie może obyć się bez osiągania dopasowania strategicznego w trzech obszarach: zrozumienia potrzeb klienta, zrozumienia łańcucha dostaw, osiągnięcia dopasowania strategicznego. Nie bez znaczenia jest więc sposób pomiaru tej efektywności, można tutaj posłużyć się Strategiczną Kartą Wyników, która umożliwia analizę efektywności z perspektywy finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz rozwoju. Dysponując zestawem wskaźników można zaproponować sposoby ich poprawy.

Strategie zarządzania łańcuchem dostaw
Przedsiębiorstwo może rywalizować na rynku globalnym opierając swoją strategię na takich czynnikach jak: czas, cena, jakość. Poza wymienionymi trzema aspektami umożliwiającymi osiąganie przewagi konkurencyjnej, czyli:
- poziomem kosztów i ich strukturą, które ściśle korelują z cenami,
- czasem, który jako krytyczne źródło przewagi jest uznawany za ekwiwalent kapitału, wydajności pracy, kosztów magazynowania, kosztów transportowych itd.,
- jakością, początkowo traktowaną w sposób formalny, później jako jakość postrzeganą przez klientów w kontekście wartości użytkowej ocenianej w zindywidualizowany sposób.
Często wymienia się jeszcze:
- innowacje, które są źródłem zysków, obniżki kosztów, asumptem do zwiększania ceny, a przede wszystkim przyczyną do różnicowania oferty i uzyskiwania pozycji monopolistycznej aż do momentu, kiedy ulegają skopiowaniu,
- tworzenie wartości i ciągłe doskonalenie sposobów jej osiągania przy wykorzystaniu różnego rodzaju metod i technik, wśród których na trwałe zapisał się w praktyce analizy strategicznej przedsiębiorstw łańcuch wartości. Bardziej dojrzałą koncepcją budowania przewagi konkurencyjnej jest tworzenie wartości dla wszystkich grup interesów, w tym klientów właścicieli.

Strategia łańcucha dostaw determinuje sposób nabywania materiałów, transportu do i z zakładu, wytwarzanie produktów lub operowanie dla zapewnienia serwisu i dystrybucji produktu do klienta. Strategia łańcucha dostaw specyfikuje, co produkcja, dystrybucja i serwis "będą robić szczególnie dobrze". Decyzje dotyczące zapasów, transportu, obiektów produkcyjnych i przepływu informacji w łańcuchu dostaw są częścią strategii łańcucha dostaw. Należy pamiętać, że strategia łańcucha dostaw kształtuje się pod wpływem popytu i podaży oraz konkurencji w branży, krytyczne znaczenie mają tu natura popytu i charakterystyka produktu. Strategia łańcucha dostaw nie może pomijać czynników sukcesu w branży. Inna strategia łańcucha jest potrzebna, gdy tymi czynnikami są przede wszystkim cena i dotrzymywanie standardów jakościowych a inna, gdy o sukcesie decyduje dostępność dla klienta, a w tym niezawodna obsługa ciągłych promocji. Tak jak pojęcie łańcucha dostaw można odnosić albo tylko do przepływów rzeczy i informacji, albo też do innych działań (marketingowych, produkcyjnych, finansowych itd.), tak i pojęcie strategii łańcucha dostaw można rozszerzyć na owe inne obszary.
Wśród strategii zarządzania łańcuchem dostaw bardzo często wyróżnia się strategię efektywnego (wydajnego) łańcucha dostaw. Efektywność ta najczęściej utożsamiana jest z efektywnością kosztową.

Efektywne wykorzystywanie zasobów w łańcuchu dostaw nie może obyć się bez osiągania dopasowania strategicznego w trzech obszarach:
- zrozumienia potrzeb klienta dla każdego segmentu, co umożliwia firmie określenie kosztu i wymagań odnośnie do poziomu obsługi,
- zrozumienia łańcucha dostaw - tego do wykonywania jakich działań najlepiej został zaprojektowany łańcuch dostaw,
- osiągnięcia dopasowania strategicznego - jeżeli nie ma zgodności między tym, co łańcuch dostaw "wykonuje" najlepiej i potrzebami klienta, musi zostać zrestrukturyzowany aby wspomóc strategię konkurencji lub należy zmienić strategię.

Artykuł zawiera 26430 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 19 październik 2017 10:34
Zaloguj się by skomentować