Zaloguj się

Outsourcing logistyki w Polsce

  •  Gołaszewska-Kaczan Urszula
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Outsourcing logistyki w Polsce

W 1923 roku Henry Ford wypowiedział słynne słowa, które dzisiaj uznać można za podstawę koncepcji outsourcingu: "Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my." Myśl ta doskonale oddaje ideę tej metody, a zarazem jej konkurencyjny charakter.

Outsourcing stanowi odpowiedź przedsiębiorstwa na zmieniające się warunki działania. Pozwala firmom skupić się na tym, co jest ich wyróżniającą kompetencją, a przekazać współpracującym podmiotom pozostałe funkcje. Dzięki temu outsourcing stanowi obecnie jedno z najskuteczniejszych narzędzi podnoszących efektywność działania organizacji. Współdziałanie z partnerem zewnętrznym, poza wspomnianą wyżej możliwością realizacji na wyższym poziomie funkcji pozostawionych w ramach przedsiębiorstwa, daje także szansę usprawnienia i podniesienia poziomu realizacji funkcji wydzielonych.

Jest to szczególnie ważne wówczas, gdy znaczenie funkcji wydzielanych w całości działalności przedsiębiorstwa ciągle rośnie. Taką sytuację obserwujemy w sferze logistyki. Zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce skutkują położeniem nacisku na zwiększenie intensywności przepływu towarów, skrócenie czasu realizacji dostaw, podniesienie jakości obsługi klienta. Staje się to możliwe tylko przy doskonale zorganizowanej funkcji logistycznej. Niestety, nie wszystkie podmioty są w stanie realizować tą funkcję samodzielnie na odpowiednim poziomie. Stąd outsourcing logistyczny staje się wymogiem chwili.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie istoty outsourcingu logistycznego oraz poziomu zainteresowania wydzieleniem tej funkcji w Polsce. W artykule wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu oraz materiały internetowe.

Istota outsourcingu
Termin outsourcing to połączenie dwóch słów: outside - zewnętrzny, zewnątrz, od zewnątrz i resource - zasoby, zapasy, możliwości, środki. W terminologii polskiej, pomimo prób zastępowania outsourcingu pojęciami "wydzielenie" czy "wyodrębnienie", nadal zdecydowanie najczęściej używa się nazwy angielskiej.
W literaturze nie ma jednak pełnej zgodności, co do całościowej interpretacji tego terminu. Outsourcing to zjawisko wieloaspektowe, nie poddające się łatwemu opisowi, a sposób jego ujęcia zależy od tego, na jakim aspekcie zjawiska koncentruje się dany autor.
Tradycyjna już definicja outsourcingu, według M. Trockiego mówi, że jest to przedsięwzięcie, polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez nie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom gospodarczym. Definicja ta nie wskazuje jednak całego bogactwa problemów, jakie wiążą się z outsourcingiem. W chwili obecnej podkreśla się, że autor nie zwraca w niej uwagi chociażby na specyfikę wydzielanych funkcji, sposób wydzielenia, czy na formy współpracy pomiędzy podmiotami. Dlatego definicję M. Trockiego warto wzbogacić o inne podejścia.
I tak O.E. Williamson stwierdza, iż outsourcing "oznacza sytuację, w której jedna firma kupuje dobra lub usługi w drodze transakcji rynkowej lub w ramach bardziej skomplikowanych i hybrydowych transakcji opartych na kontraktach." Autor podkreśla tutaj z jednej strony rynkowy charakter outsourcingu, zaś z drugiej - kontrakt, który staje się podstawą współpracy podmiotów.

 

Artykuł zawiera 29360 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w czwartek, 20 grudzień 2018 13:45
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe