Zaloguj się

Proces produkcyjny realizowany w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego w Polsce w ujęciu logistycznym

  •  Marta Sukiennik, Aneta Napieraj
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Proces produkcyjny realizowany w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego w Polsce w ujęciu logistycznym

W niniejszej publikacji przedstawiono podejście logistyczne do procesu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego w Polsce. Do przeprowadzenia analizy przyjęto często stosowaną technologię jednokierunkowego urabiania kombajnem. W momencie uzyskania dostępu do ściany oraz jej uruchomienia, można mówić o powstającym strumieniu wartości w rozumieniu logistycznym.
W skład czynności prowadzonych w procesie produkcyjnym, realizowanym w przodku ścianowym wchodzą następujące czynności: zawrębianie kombajnu, przesuwanie obudowy, przesuwanie napędu, przesuwanie przenośnika, urabianie kombajnem, przesuwanie obudowy, przesuwanie zwrotni, przesuwanie obudowy, przesuwanie przenośnika, czyszczenie kombajnem, przesuwanie przenośnika.

Proces produkcyjny realizowany w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego
Eksploatowane obecnie w Polsce złoża węgla kamiennego występują w formie pokładów, czyli warstw zalegających na dużej przestrzeni i ograniczonych od dołu i góry dwiema, mniej więcej równoległymi płaszczyznami. Aby złoże węgla wydobyć, należy je udostępnić, czyli wykonać wyrobiska udostępniające. Następnie wyznaczone do eksploatacji pole rozcina się chodnikami (nadścianowym i podścianowym), wzdłuż których prowadzona jest eksploatacja.
W polskim górnictwie węgla kamiennego zdecydowana większość przodków ścianowych prowadzonych jest z zawałem stropu, w których maszyną urabiającą jest kombajn. Najczęściej stosuje się technologię jednokierunkowego urabiania. Cykl produkcyjny obejmuje wówczas dwukrotny przejazd kombajnu wzdłuż ściany (jeden przejazd urabiający, a drugi czyszczący ścieżkę kombajnową) i składa się z następujących czynności: zawrębianie kombajnu, przesuwanie obudowy, przesuwanie napędu, przesuwanie przenośnika, urabianie kombajnem, przesuwanie obudowy, przesuwanie zwrotni, przesuwanie obudowy, przesuwanie przenośnika, czyszczenie kombajnem, przesuwanie przenośnika.
Eksploatacja węgla jest zadaniem wyjątkowo trudnym z racji dużej nieprzewidywalności warunków jej prowadzenia. Badania geologiczne złoża pozwalają na szacowanie parametrów produkcji, ale przybliżenia te nie zawsze mogą być podstawą do precyzyjnych obliczeń na etapie organizacji produkcji. Występowanie niejednorodności w budowie geologicznej złoża, zagrożenia naturalne czy awaryjność maszyn to tylko niektóre z czynników mogących powodować stochastyczny charakter procesu produkcyjnego realizowanego w kopalniach. Przebieg procesu produkcyjnego, realizowanego w przodku ścianowym węgla kamiennego zależy od szeregu czynników. Można podzielić je na dwie grupy: warunki geologiczno-górnicze oraz warunki techniczno-organizacyjne.

 

Artykuł zawiera 19130 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 27 luty 2019 16:11
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe