logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Logistyka i bezpieczeństwo w procesie magazynowania Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Miejsce, w którym odbywa się proces magazynowania to magazyn. W kontekście znaczenia logistycznego, magazynem nazywa się budowlę zaprojektowaną specjalnie do celów: przyjmowania, składowania, przemieszczania oraz przygotowywania do wysyłki materiałów, które są przeznaczone do sprzedaży lub dalszego przetwarzania. To również zespół organizacyjno-funkcjonalny, mający odrębną przestrzeń, wyposażony w sprzęt i urządzenia techniczne, urządzenia ewidencyjne oraz wyszkolony personel dla obsługi tych urządzeń; zaplanowana organizacyjno-funkcjonalnie przestrzeń dla efektywnego składowania i przemieszczania materiałów [1].

W związku z rozwojem handlu i usług, pojęcie magazyn zostało w ostatnich latach bardzo rozszerzone. Z jednostki organizacyjnej przeznaczonej do magazynowania zapasów przekształcił się w miejsce dystrybucji towarów - od przedsiębiorstwa handlowego do wielu producentów, jak też od producentów do sieci handlowych. Magazyn to obecnie już nie pomieszczenie czy budynek przy przedsiębiorstwie, a coraz częściej część dużej firmy logistycznej, zarządzającej: planowaniem, realizowaniem i kontrolowaniem sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych od producenta do konsumenta. Bez względu jednak na to, czy jest to magazyn działający w ramach struktury przedsiębiorstwa, czy też części firmy logistycznej, z jego funkcjonowaniem wiąże się występowanie wielu zagrożeń. Pojawiają się one zarówno w odniesieniu do transportu wewnątrzzakładowego, jak też wynikają ze sposobu składowania materiałów, transportu ręcznego, pracy na wysokości itp. Brak znajomości tych zagrożeń utrudnia przewidywanie skutków nieprawidłowości pracy w magazynach [2, s. 4-6].
Celem opracowania jest przedstawienie znaczenia istoty logistyki i bezpieczeństwa w toku realizacji działań procesów magazynowych, wyszczególniając zagrożenia występujące w procesie magazynowania oraz techniczne systemy zabezpieczeń wspomagające wzrost poziomu bezpieczeństwa.

Współczesna gospodarka magazynowa
Współczesna gospodarka magazynowa spełnia bardzo ważną funkcję w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a magazyn staje się częścią integralną łańcucha logistycznego danej organizacji. Procesy logistyczne zachodzące w magazynie mają bezpośredni związek z materiałami oraz zapasami. Procesy magazynowe to wszelkiego rodzaju działania manipulacyjne powodujące: przemieszczanie, składowanie, przyjmowanie czy też wydawanie. Na całość działań magazynowych składa się szereg czynności, wykonywanych w momencie przepływu ładunków przez magazyn, poczynając od rozładunku środka transportu zewnętrznego, poprzez przyjęcie, składowanie oraz kompletowanie aż do wydawania oraz załadunek środków transportu zewnętrznego [3, s. 36-38]. Aby mógł zostać zrealizowany proces magazynowy, muszą być spełnione pewne warunki organizacyjno-techniczne. Przestrzeń magazynowa musi umożliwić wykonanie wszystkich czynności, maszyny i urządzenia, dzięki którym czynności będą mogły zostać wykonywane, personel z określonymi zadaniami oraz system ewidencji stanu przepływu zapasów przez magazyn [4]. Obecnie na każdym etapie działalności gospodarczej mamy do czynienia z logistyką. Skuteczna realizacja procesów w logistyce - tak dystrybucji (dostaw), jak i produkcji - ściśle wiąże się z utrzymaniem oraz zachowaniem ich ciągłości. Wiele elementów ma wpływ na zachowanie ciągłości realizowanych procesów. Do jednego z najbardziej istotnych elementów zaliczyć należy bezpieczeństwo [5].
Ponadto należy zaznaczyć, że gospodarka magazynowa traktowana jest jako jedna z najważniejszych elementów całej logistyki. Tworzona jest w taki sposób, aby usprawnić zarządzanie całością. Jedynie sprawnie zorganizowane procesy magazynowe mogą przyczynić się do szybkiego przepływu surowców i materiałów - od dostawców, poprzez system produkcyjny, aż do odbiorcy. Struktura organizacji i oczywiście szeroko pojmowana logistyka w gospodarce magazynowej jest fundamentem, na którym najczęściej oparty jest cały system niezbędny zarządzania przedsiębiorstwem [6, s. 36-38].

 

Artykuł zawiera 24940 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany środa, 06 marzec 2019 10:56
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Rotacja pracowników droższa niż podwyżki

Rotacja pracowników droższa niż podwyżki

Niektórzy pracodawcy wciąż nie zauważają, z jak dużymi kosztami wiąże się rotacja pracowników. Zakładają, że...

Automatyzacja i digitalizacja siłą Modernlog 2020

Automatyzacja i digitalizacja siłą Modernlog 2020

Logistyka 4.0 to hasło najbliższej, 4 edycji targów Modernlog. U podstaw najnowszych trendów branży leży...

Grupa ORLEN buduje sieć stacji na rynku słowackim

Grupa ORLEN buduje sieć stacji na rynku słowackim

Sieć detaliczna Grupy ORLEN powiększy się o 7 nowych stacji na Słowacji. To kolejny krok...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj