Zaloguj się

WIEDZA: logistyka

Spotkanie kadry zarządzającej rynku FMCG

Pedro da Silva – Dyrektor Generalny Jeronimo Martins Dystrybucja, wieloletni Dyrektor Generalny sieci sklepów Biedronka – będzie gościem Forum Współpracy 2011, organizowanej przez ECR Polska konferencji dla kadry zarządzającej branży FMCG. Wystąpienie da Silvy na temat przyszłości rynku FMCG, oczekiwanego rozwoju i kształtujących go trendów uświetni i tak już bogaty program Forum.
Poza Pedro da Silva, udział w Forum potwierdzili szefowie największych firm, liderzy polskiego rynku, m.in. Auchan, Coca-Cola, Emperia Holding, Kraft Foods, Neuca, Unilever. Wspólnie z uczestnikami dyskutować będą o najważniejszych wyzwaniach polskiego rynku FMCG.
Forum to jedyne spotkanie branży, podczas którego i producenci, i dystrybutorzy, zgodnie mówić będą o dobrej współpracy. Współpracy w myśl koncepcji ECR (Efficient Consumer Response), czyli jak lepiej, szybciej, taniej i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby konsumenta.

Nowoczesny magazyn: zrównoważony znaczy zielony

Zanieczyszczenie środowiska i globalny wzrost ocieplenia wymaga zastosowania nowych, proekologicznych technologii przy budowie obiektów pozwalających na zredukowanie tych zagrożeń do minimum. W tym też kontekście coraz częściej używa się wymiennie różnych pojęć: green building, zielone budownictwo, budownictwo ekologiczne czy też ekobudownictwo. Wszystkie one służą określeniu zapoczątkowanej przed ponad 10 laty modzie promującej rozwój budownictwa zrównoważonego w kontekście ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. W roku 1998 w Japonii (Nagoja) powstała światowa organizacja World Green Building Council (World - GBC), której zadaniem jest koordynowanie prac znajdujących się w wielu krajach przedstawicielstw wdrażających ekologiczne standardy przy budowie nowopowstających projektów budowlanych. Jej celem jest również propagowanie wiedzy na temat proekologicznych zachowań.

Zarządzanie gospodarką opakowań zwrotnych

W dniach 15-16 listopada 2010 r. w Warszawie odbyła się konferencja "Zarządzanie gospodarką opakowań zwrotnych", która zgromadziła prawie 40 przedstawicieli wszystkich podmiotów łańcucha dostaw.

Rozwój logistyki i logistycznych łańcuchów dostaw oraz ich wpływ na systemy zarządzania portami morskimi - cz. 2


Oczywistym jest, że nie tylko sam system czy model zarządzania, ale również szereg innych czynników determinuje zdolność dostosowania się portów morskich, jako tradycyjnych ogniw łańcuchów transportowych w relacjach lądowo - morskich do roli sprawnych i efektywnych ogniw w układzie globalnych morskich łańcuchów dostaw, zarządzanych skutecznie przez jednego, zewnętrznego względem nich operatora.

  • Kategoria: Edukacja