Zaloguj się

WIEDZA: logistyka

Green logistics a stacje rozrządowe

W Europie transport stanowi jedyny sektor, w którym zużycie energii i emisji CO2 rośnie. Europejska Agencja Środowiska (EEA) oszacowała, że przy obecnych trendach emisje w sektorze transportu do 2050 roku będą większe niż założone całkowite ograniczenia emisji, przyjęte dla wszystkich sektorów transportu w Europie. Na posiedzeniu Rady ds. Ochrony Środowiska w 2009 roku europejscy ministrowie środowiska ustalili, że niezbędne jest ustalenie celu prowadzącego do obniżenia poziomu emisji w Unii Europejskiej, określając redukcję emisji o 80 - 95% do 2050 roku.

Nowy budynek w Prologis Park Prague-Jirny

Prologis, Inc. - właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych - 31 maja 2012 r. dokonał uroczystego otwarcia nowego obiektu build-to-suit na terenie Prologis Park Prague-Jirny. Budynek magazynowy o powierzchni 28 916 metrów został zbudowany dla obecnego klienta - firmy Globus, która jest jednym z największych operatorów hipermarketów w Czechach.

Nowe umowy najmu w Panattoni Park Łódź East

Panattoni Europe zawarł nowe transakcje w Panattoni Park Łódź East. Najemcą jest firma ROHLIG SUUS Logistics SA, która zajmie 6 830 m kw. oraz jeden z dotychczasowych klientów dewelopera, który wynajął kolejne 6 500 m kw. Jednocześnie Panattoni Park Łódź East rozbudowywany jest obecnie o 15 780 m kw.

Opłaty za dostęp do infrastruktury w segmencie przewozów towarowych - refleksje o przyszłości

Polityka stanowienia cen usług za korzystanie z infrastruktury transportu kolejowego stanowi istotny instrument polityki oddziaływania państwa na funkcjonowanie rynku transportu kolejowego. W obszarze regulacji opłat za dostęp do infrastruktury zmierzać się winno do prawidłowego odzwierciedlenia w stawkach opłat za dostęp uzasadnionych kosztów infrastruktury, ponoszonych w związku z poszczególnymi rodzajami usług i przejazdami poszczególnych rodzajów pociągów na poszczególnych kategoriach linii kolejowych.