Zaloguj się

Jak wyliczyć koszt przepływu palety przez magazyn

Optymalizacja zaangażowania kapitałowego w decyzjach typu „make or buy”. Magazyn własny czy obcy - cz. 1

Wprowadzenie

Ważną miarą działania magazynu jest koszt przepływu jednostki ładunkowej przez ten magazyn. Do prawidłowego wyliczenia kosztu przepływu jednostki ładunkowej przez magazyn najlepiej byłoby dysponować zidentyfikowanymi kosztami procesów, co znacząco uprościłoby dochodzenie do wyniku. Jednak najczęściej przedsiębiorstwa dysponują układem rodzajowym kosztów. Wówczas należy użyć odpowiedniej metodyki rozpisania kosztów rodzajowych według kluczy na poszczególne fazy magazynowania. Schemat postępowania w prezentowanej metodyce jest następujący
  1. Zidentyfikowanie kosztów rodzajowych na jak najbardziej szczegółowym (analitycznym) poziomie oraz parametrów magazynowych potrzebnych do rozliczania i przypisania kosztów.
  2. Określenie możliwych kluczy kosztowych np. (powierzchnia, liczba zatrudnionych, wartość majątku, liczba środków transportu zewnętrznego.
  3. Pogrupowanie kosztów na pozycje dające się danym kluczem kosztowym rozliczyć.
  4. Zsumowanie wartości kosztów w danej grupie „kluczowej”.
  5. Zidentyfikowanie kosztów głównych faz magazynowania przyjęcie, składowanie.

W pierwszej fazie identyfikujemy koszty według rodzajów dla magazynu, w jakim chcemy zbadać koszt przepływu palety. Koszt przepływu definiował będzie wzór 1:
  Kopm
gdzie:
Kopm – koszt obsługi jednej paletowej jednostki ładunkowej przez magazyn [PLN/pjł],
kppjł – koszt przyjęcia paletowej jednostki ładunkowej [PLN/pjł],
kspjł -  koszt składowania paletowej jednostki przez dobę [PLN/pjł/dobę],
rd – rotacja w dniach,
kwpjł – koszt kompletacji i wydania paletowej jednostki ładunkowej,

KROK 1 Zidentyfikowanie kosztów rodzajowych na jak najbardziej szczegółowym (analitycznym) poziomie oraz parametrów magazynowych potrzebnych do rozliczania i przypisania kosztów.


Tab. 1. Koszty według rodzajów magazynu xxx
koszt według rodzajów
wartość
amortyzacja środków trwałych28000
opłaty skarbowe, urzędowe, manipulacyjne
10000
podatek od nieruchomości
50000
pozostałe opłaty
7000
pozostałe usługi
85000
świadczenia na rzecz pracowniczego funduszu socjalnego
30000
świadczenia na rzecz pracowniczej odzieży ochronnej
7000
świadczenia na pracowników z tytułu ubezpieczeń
240000
świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia
8000
świadczenia na rzecz pracowników BHP
12500
świadczenia na rzecz pracowników pozostałe
3000
telefony komórkowe
2000
telefony stacjonarne
3000
ubezpieczenia majątkowe budynki i budowle
3000
ubezpieczenia majątkowe pozostałe
9000
ubezpieczenia majątkowe - środki transportowe
2000
usługi ochrony mienia
35000
usługi remontowe - budynki budowle
5000
usługi remontowe - środków transportowych
75000
wynagrodzenia z tytułu o pracę 
1200000
zużycie części zamiennych
13000
zużycie energii cieplnej
20000
zużycie energii elektrycznej
45000
zużycie mat. gosp.- admin.   15000
zużycie mat. gosp.-biurowe 
22000
zużycie opakowań80000
zużycie paliw płynnych
95000
zużycie paliw stałych i gazowych
23000
zużycie zimnej wody i ścieki9000

O analizowanym magazynie wiemy, co następuje:

Tab. 2. Ogólna charakterystyka magazynu
Nazwa
wartość
jm
powierzchnia magazynu
7 500 m kw.
liczba zatrudnionych
27
osób
obrót magazyny
300 000
pjł/rok
liczba miejsc odkładczych
4 500
szt
wartość zasobów magazynu
5 200 000
pln


Tab. 3. Charakterystyka strefy przyjęć
Strefa przyjęć
wartość
jm
udział (%)
powierzchnia strefy
500
m kw.
6,67%
liczba zatrudnionych
7
osób
25,93%
obrót mag.-przyjętych pjł.
120 000
pjł/rok
40,00%
wartość zasobów strefy
700 000
pln
13,46%


Tab. 4. Charakterystyka strefy składowej
Strefa składowa
wartość
jm
udział (%)
powierzchnia strefy
6 000
m kw.
80,00%
liczba zatrudnionych
4
osób
14,81%
liczba miejsc odkładczych
4 500
mjsc pal
100,00%
wartość zasobów strefy
3 500 000
pln
67,31%


Tab. 5. Charakterystyka strefy kompletacji i wydań
Strefa kompletacji i wydania
wartość
jm
udział (%)
powierzchnia strefy
1 000
m. kw.
13,33%
liczba zatrudnionych
16
osób
59,26%
obrót mag.-wydanych pjł.
180 000
pjł/rok
60,00%
wartość zasobów strefy
1 000 000
pln
19,23%

Ostatnio zmieniany w środa, 28 czerwiec 2006 15:30
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe